Adolygiad Ffilm: Cloud Atlas (15)

Cloud Atlas

Y Sêr: Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon, Jim Broadbent, Hugh Grant

Y Cyfarwyddo: Lana Wachowski, Andy Wachowski a Tom Tykwer

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Lana Wachowski, Andy Wachowski a Tom Tykwer o’r nofel Cloud Atlas gan David Mitchell

Hyd: 172mun

Adolygais Cloud Atlas ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Chwefror 22ain 2013

Aeth bron i  bymtheng mlynedd heibio ers i’r brodyr Wachowski chwyldroi’r byd ffilmiau gwyddonias  yn llwyr gyda’r cyntaf yn eu trioleg trydanol The Matrix. Mae nhw ′nol eleni ar y cyd â’r Almaenwr Tom Tykwer (Run Lola Run) gydag un o’r ffilmiau mwyaf uchelgeisiol erioed.

Yn debyg i ffilmiau mawrion eraill diweddar- Lincoln, Les Misérables a Django Unchained yn eu plith- mae addasiad y triawd o nofel David Mitchell Cloud Atlas bron yn deirawr o hyd, ond mae hi’n cynnig bargen well na’r un o’r ffilmiau eraill hynny gan ei bod hi’n cynnig chwe ffilm mewn un.

Chwe stori, wedi’u gosod mewn chwe chyfnod hanesyddol gwahanol, yng nghwmni chwe phrif actor sy’n chwarae chwe chymeriad yr un. Mae hi’n ffilm ag iddi weledigaeth gwbl epig, ac mae hi’n sicr yn werth ei gweld.

Mae’r ffilm yn ymestyn dros gyfnod o bum canrif, gan gyffwrdd â hanesion amrywiol iawn. Cychwynnir yng nghwmni cyfreithiwr bregus ei iechyd (Jim Sturgess) o’r 19eg Ganrif ar ynys yn y Môr Tawel, cyn dilyn brwydr bersonol cyfansoddwr ifanc yng Nghaeredin y 1930au (Ben Whishaw) i sefydlu ei yrfa.

Yn San Francisco’r 1970au mae newyddiadurwraig ymgyrchol (Halle Berry) ar drywydd sgŵp a hanner, cyn i gyhoeddwr llyfrau di-enaid (Jim Broadbent) o’r cyfnod presennol gynllunio dihangfa ddramatig o gartre hen bobol yn Llundain.

Dilynwn hefyd gaethwas hardd (Doona Bae) yn Neo Seoul y flwyddyn 2144 wrth iddi ddeffro o drwmgwsg ei realaeth, cyn gorffen yng nghwmni bugail unig (Tom Hanks) ar ynys Hawaii yn 2321 ar achlysur diwedd y byd.

Serch ammrywiaeth y straeon, plethir yr holl straeon yn effeithiol, ac wedi i ni arfer â’r neidio ′nol a mlaen, down i ddeall fod na themau cyffredin sy’n clymu’r holl hanesion ynghyd.

Cariad, marwolaeth ac eneidiau hoff cytun;  mae’r rhain yn gynhwysion cyffredin ar hyd y siwrne, yn ogystal â rhyddid yr unigolyn. Yn achos ambell i stori, mae’r prif gymeriadau yn rhannur un tatŵ, tra fod un darn cyfareddol o gerddoriaeth yn chwarae rôl flaenllaw yn un o’r hanesion, ac yn llifo’n barhaol trwy gydol y ffilm.

Mae’r actorion i gyd yn chwarae rhannau amrywiol, a gellid deall yn llwyr sut gytunon nhw i gyfrannu i’r gêm chess aml-ddeimensiwn o ffilm. Ym mha gynhyrchiad arall welwch chi Hugh Grant, o bawb, yn chwarae hen ddyn crintachlyd, dihiryn corfforaethol a chanibal rheibus?

Mae’r ffilm wedi’i hollti’r gynulleidfa yn ddwy, gyda rhai gwylwyr yn profi trafferthion enbyd wrth geisio gor-analeiddio prif neges y ffilm.

Fy nghyngor i’r rheiny ohonoch sydd awydd gneud yr un fath- ystyriwch Cloud Atlas yn ddarn fawreddog o gelf. Cymerwch gam yn õl, a gadwewch i brydferthwch y ffilm lifo drostoch- does dim angen i chwi wneud dim mwy na hynny.

Ceir ynddi elfennau gwirion, dros-ben-llestri, fel yn achos cyfraniadau hurt Tom Hanks,  sy’n arwain y gwyliwr i holi ei hun sut ar wyneb y ddaear enillodd o ddwy Oscar am Actor Gorau?

Yn wir, mae’n braf cael dweud mai Jim Broadbent sy’n dwyn y ffilm dan drwynau’r enwau mawrion, mewn dwy ran hynod ddifyr.

Serch hynny, mae’r ffilm yn cynnig rhywbeth i bawb, wrth chwarae â nifer fawr o genres; ceir stori ddirgelwch a thriller ddystopaidd, comedi  a stori serch i gyd mewn un cynhyrchiad.

Fel yn achos ffilmiau nid anhebyg Blade Runner a 2001: A Space Odyssey, chafodd Cloud Atlas ddim ei derbyn gan bawb. Ond coeliwch chi fi, does dim dwywaith amdani- fe ddaw Cloud Atlas yn glasur.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s