Adolygiad Ffilm: Broken City (15)

Broken City Poster

Y Sêr: Mark Wahlberg, Russell Crowe a Catherine Zeta-Jones

Y Cyfarwyddo: Allen Hughes

Y Sgrifennu: Brian Tucker

Hyd: 108mun

Adolygais y ffilm Broken City ar raglen Nia ar BBC Radio Cymru ar brynhawn Mercher y 6ed o Fawrth, 2013. Cliciwch yma i wrando eto.

Lai nag wythnos wedi i’r diweddar Richard Burton gipio’r penawdau wrth hawlio seren ar Hollywood Boulevard, ceir cyfle i brofi seren Gymreig arall yn serennu ar y sgrîn fawr.

Aeth dros ddegawd heibio ers i Catherine Zeta-Jones enill Oscar fel Actores Gynorthwyol am ei thro trydanol fel Velma Kelly yn Chicago, pan lwyddodd ei fersiwn hi o “All That Jazz” i gipio’r ffilm dan drwyn y seren Renee Zellwegger.

Ers hynny, bu’n brysur yn magu ei phlant Dylan a Carys ar ynys Bermuda, ac yn gofalu am ei gwr Michael Douglas wrth iddo frwydro canser y gwddf, gan adael fawr ddim amser iddi ganolbwyntio ar ei gyrfa fel actores.

Mae’n wir iddi chwarae cyfres o rannau cynorthwyol ers hynny gyferbyn a rhai o sêr gwrywaidd Hollywood-  George Clooney, Tom Hanks a Brad Pitt yn eu plith. Ond teg dweud nad clasuron mo Intolerable Cruelty, The Terminal nac Ocean’s Twelve.

I fod yn deg â’r ferch o’r Mwmbwls, roedd 2010 yn flwyddyn fawr yn ei hanes hi. Enillodd hi wobr Tony am yr Actores Orau Mewn Sioe Gerdd am ei gwaith ar Broadway fel Desiree-seren drasig A Little Night Music gan Stephen Sondheim, a’i fersiwn hi o’r clasur chwerwfelys Send in the Clowns. Yn ogystal, roedd  ffilm fach ddifyr The Rebound y serenodd ynddi’r flwyddyn honno yn rom-com werth ei gweld.

Ond lai na blwyddyn yn ddiweddarach, ac yn bur annisgwyl, datgelwyd ei bod hi’n delio â’i phroblemau iechyd ei hun wrth iddi dderbyn triniaeth arbenigol am y cyflwr Bi-Polar II.

Fyth ers hynny, parhau i chwarae ail fanana wnaeth hi mewn cyfres o ffilmiau sâl. Dwylo fyny pwy welodd hi yn Playing For Keeps (fel ‘soccer mom’ yng nghwmni Gerard Butler), neu Rock of Ages (gyferbyn â Tom Cruise), a’r erchyllbeth Lay The Favourite (fel gwraig bwci a chwaraewyd gan Bruce Willis)?

Mae’n flin gen i ddweud mai’r un yw ei hanes yn y thriller druenus Broken City.  Ynddi mae’n chwarae gwraig y Maer yn Efrog Newydd gaiff ei dal mewn gêm beryg rhwng ei gwr a ditectif preifat.

Ar ddechrau’r ffilm, caiff y wraig oeraidd, Cathleen Hostetler (CZ-J) ei hamau’n gry′ o fod yn anffyddlon i’w gwr. Rai dyddiau’n unig cyn yr etholiad mawr,  mae’r Maer, Nicholas Hostetler  (Russell Crowe) yn benderfynol o ddarganfod y gwir amdani.

Catherine Zeta-Jones yn Broken City

Flynyddoedd ynghynt daeth y Maer i adnabod y ditectif disglair Billy Taggart (Mark Wahlberg) a orfodwyd i arallgyfeirio i’r sector breifat; gyda biliau i’w talu, mae Billy yn falch i dderbyn comisiwn bach rhwydd, ac o fewn dyddiau caiff afael ar dystiolaeth yn ei herbyn.

Ond mae’r gwir ei hun yn beth gwahanol iawn, a chryn dipyn mwy dinistriol. O hynny mlaen rhaid i’r ditectif droedio’n ofalus iawn wrth iddo ddatguddio cyfrinachau mawrion.

Serch yr elfennau noir, ffilm wael iawn yw hon sy’n methu cystadlu â’r clasuron y mae hi’n benthyg ohoni. Mae’r ditectif preifat yn glasur o ran, ond nid yn nwylo trwsgl Mark Wahlberg yn anffodus.

Un peth sy’n sicr; nid y Taggart ′ma yw’r boi i droi ato i riportio llofrudiaeth.

Mae’r stori ei hun yn llusgo am hir. Does ganddi ddim byd newydd i ddweud  am ddylanwad pwer ar wleidydd uchelgeisiol. Does dim hyd yn oed troad da i’n llorio ni’n llwyr, fel yn achos Chinatown gan Roman Polanski.

Honno yw’r ffilm y mae Allen Hughes mor daer am ei hail-greu, ond does dim gronnyn o’r un tensiwn na  chynildeb yn perthyn iddi. A chymaint yr hoffwn weld Catherine Zeta yn chwarae femme fatale go iawn- ac nid y Velma Kelly cartwnaidd- mae’n flin gen i ddweud nad yw hi ddim patch ar Faye Dunaway o’r clasur hwnnw o’r 1970au.

Yn wir, dyw cymeriad Cath ddim yn yr un cae â vamps mwy cyfoes, fel Sharon Stone, Kim Bassinger a Linda Fiorentino- ond nid ei bai hi’n llwyr yw hynny. Mae sgript gynta Brian Tucker yn un shimpil tu hwnt, a dwi’n synnu idddi sicrhau cyfraniad cynifer o actorion a-list.

Dwi’n rhyfeddu yn ogystal nad yw cynhyrchwyr Hollywood wedi gwneud gwell defnydd o dalentau’r Gymraes gallai’n hawdd bortreadu bombshell yn y traddodiad Ewropeaidd. Yn anffodus iddi hi, mae hi’n sownd mewn un gêr, ac ar hyn o bryd yn frenhines y b-list.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s