Cegin Lowri: Cawl Breaking Bad

Mae “monkey see, monkey do” yn ddywediad  sy’n addas iawn i mi. Yn arbennig felly wrth wylio cymeriadau ffilm a theledu yn mwynhau pryd bwyd neu ambell ddiod.

O Spaghetti & Meatballs cymeriad Clemenza yn The Godfather, Cherry Pie Agent Cooper yn Twin Peaks hyd at goctêl Old Fashioned Don Draper yn Mad Men– fe’m sbardunwyd i’w hail-greu nhw i gyd dros y blynyddoedd.

Y rysait ddiweddara i’m denu i’r gegin o’r gogglebox yw cawl gan ddihiryn di-enaid.

Breaking Bad

Un o’r cyfresi gorau i mi ei dilyn ers tro yw’r rhaglen Breaking Bad , a hynny ar ôl derbyn box-set o’r bedair gyfres gynta yn anrheg Nadolig. Serch ei naratif nihilistaidd a’i hamwysedd moesol mae’r gyfres yn un wych, ac  yn anffodus, dwi newydd gyrraedd y bennod ola.

Feddyliais i erioed y bydden i’n driw i gymeriad sy’n cynhyrchu Crystal Meth, ond dyna yw mawredd y gyfres. Heriodd yr awdur Vince Gilligan ei hun i greu prif gymeriad llawn daioni, a’i droi yn berson drwg – neu yng ngeiriau’r dyn ei hun, “This is a story about a man who transforms himself from Mr Chips into Scarface.”

Camp fwyaf Breaking Bad yw sicrhau bod y gwylwyr yn dal i uniaethu â’r dyn hwnnw, hyd yn oed pan fydd ar ei waethaf.

Seiliwyd y stori yn Albequereque, New Mexico, ac mae’n dilyn yr athro cemeg Walter White. Mae e’n byw gyda’i wraig Skyler, a’u mab Walter Jr,  sy’n yn byw gyda pharlys yr ymennydd.

Teulu Breaking Bad

Ar ddechrau’r gyfres gyntaf, mae nhw’n disgwyl eu hail blentyn pan dderbynia Walter ddiagnosis ddychrynllyd; mae ganddo ganser yr ysgyfaint, a misoedd yn unig i fyw. Mewn panic pur wrth wynebu’r ffaith nad oes ganddo’r un sentan sbâr i adael mewn ewyllys i’w deulu, mae’n troi at ei arbenigedd cemegol i greu’r Crystal Meth puraf posib i werthu i’r farchnad leol.

Wnai ddim datgelu rhagor rhag sbwylio’r hwyl; digon yw dweud mai dyma ddechrau antur fawr Walter. Ond wrth droedio tiroedd peryglus tu hwnt, rhaid iddo gymysgu â dihirod mileinig.

Un o’r gwaethaf ohonynt yw perchennog bwyty Los Pollos Hermanos, Gustavo Fring- dyn dymunol iawn ar yr arwyneb. Ond buan iawn y dewn i ddeall fod Gus yn psycho llwyr  sydd, fel Walt, yn hoff iawn o goginio.

Gustavo Fring

Un saig yn arbennig sy’n ffefryn  gan Gus, ac mewn un olygfa drydanol mae Walter ei helpu i’w baratoi. Cawl pysgod o Fecsico ydyw, sy’n dwyn atgofion melys i’r côf, ac wedi  gwylio’r bennod bu’n rhaid i mi geisio’i ail-greu.

Arbrofais â nifer o ryseitiau gwahanol ers gwylio’r bennod dan sylw a dwi bellach wedi’i berffeithio i siwtio fy chwaeth fy hun. Mae’n gawl bendigedig a rhesymol o iachus, ond well i mi’ch rhybuddio; mae’n amhosib bwyta un powlen yn unig!

I gyd-fynd â’r cawl , rhaid cael potel o cerveza yn gwmni; “Better Call Sol” yw nghyngor i!Os yw’r cynhwysion yn codi archwaeth, yna ewch amdani,  ac addaswch fel y mynnwch- a mwynhewch.

Cawl Breaking Bad

Cawl Breaking Bad

1 Nionyn Coch

1 Garlleg

2 Chilli Coch

Bag Mawr o Goriander

6 Tomato maint canolig

Olew Olewydd

2 Litr o Stoc Pysgod

16-20 Corgimwch Canolig (e.e. gwerth blwch o’r archfarchnad)

2-4 Ffiled o Bysgod (yn dibynnu ar faint y criw);  Draenog y Môr (Sea Bass), Merfog (Sea Bream) neu Penfras (Cod)

Hanner llwy de o Oregano

Hanner llwy de o Cumin

Hanner llwy de o Bupur Du

Creision Tortilla

Hufen Sur

Yn gyntaf, sleisiwch y nionyn coch, y garlleg cyfan a choesynnau’r coriander yn fân, a rhannwch y gymysgedd i ddwy bowlen.

Torrwch y ddau chilli coch yn fân (gan gael gwared o’r hadau), a’u hychwanegu i un o’r powlenni.

Torrwch y tomatos yn gwrs cyn eu gosod nhw a chynhwysion y bowlen o nionod, garlleg, coriander a chilli i beiriant cymysgu, neu smoothie maker.

Cawl Breaking Bad

Trowch y peiriant ymlaen am funud o hyd; bydd y gymysgedd yn efelychu ewyn orenbinc go drwchus.

Cynheswch werth dwy lwy fwrdd o olew olewydd mewn dysgl gaserôl. Unwaith fydd yr olew wedi cynhesu, tywalltwch yr ewyn orenbinc i’r ddysgl a ffriwch ar wres canolig am 15-20 mun tan fydd y gymysgedd wedi troi’n goch a byddwch yn medru aroglu’r garlleg.

Yn y cyfamser, torrwch y ffiledau pysgod yn ddarnau o ryw fodfedd o hyd, a paratowch werth 2 litr o stoc pysgod. Mae stoc parod neu gapsiwls o’r archfarchnad yn iawn os nad oes arnoch chwant paratoi stoc ffres eich hun, ond ceisiwch brynu stoc parod o safon.

Arllwyswch y stoc i gymysgedd coch y ddysgl caserôl, ac ychwanegwch lond llaw o flodau’r coriader wedi’u torri, hanner llwy de yr un o oregano a chumin, a faint bynnag o bupur sydd at eich dant.

Tra fod y  gymysgedd yn ffrwtian ar wres canolig, cynheswch werth llwy fwrdd a hanner o olew olewydd mewn ffrimpan.  Tywalltwch gynhwysion yr ail bowlen o garlleg, nionod a choesynnau coriander i’r ffrimpan.

Ymhen 5-10mun, erbyn i’r gymysgedd yn y ffrimpan ddechrau ffrwtian, ychwanegwch y corgimychiaid a’r pysgod a dorrwyd yn ddarnau. Ffriwch y cyfan am 5 munud arall nes fydd y pysgod wedi dechrau brownio.

Cyflwynwch gymysgedd y pysgod at hylif y ddysgl gaserôl, a trowch y gwrês yn uwch nes bydd y cyfan yn berwi. Trowch y gwrês i ffwrdd, a gadewch i’r cyfan oeri. Mae’n well ei adael am rai oriau- wedi’r cyfan, cawl eildwym sydd orau.

Pan fyddwch yn barod i fwyta, cynheswch y cawl, a’i dywallt i bowlen eich dewis. Cyn gweini, ychwanegwch lond llaw o greision tortilla a blodau’r coriander a gosodwch lwyaid o hufen sur ar ei ben.

Provecho!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Cegin Lowri: Cawl Breaking Bad

  1. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: The White Queen (BBC1) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Cegin Lowri: Y Ferch yn y ciw yn Ashton’s | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s