Canllaw Bach Caerdydd: Mis Mawrth

Parti Lansio Canllaw Bach Caerdydd

Gwanwyn hapus i bawb! Swatiwch wir os da chi’n styc yn yr eira. Flwyddyn union yn ôl, ro’n i’n chwysu chwartiau yn haul poeth Penylan ac yn danglo nghoesau mas o’r ffenest, gan ysbrydoli fy nghymydog Geraint Jarman i sgrifennu Haiku am fy nhraed!

Ta waeth am hynny, daeth gwyntoedd Mawrth 2013 â newyddion da i gyfeirad Merch y Ddinas- bydda i’n gadael am Los Angeles ymhen yr wythnos. Nai ddatgelu rhagor mewn blog mwy cynhwysfawr; digon yw dweud i mi ennill un o Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru, i ymchwilio i Gymro greodd argraff fawr yn yr Unol Daleithiau.

Nawr cyn i chi fynd i boeni am flog Lowri Haf, fydda i ′nol cyn diwedd mis Ebrill. Ond dwi’n rhagweld bydd diweddariad y Canllaw Bach ar gyfer y mis hwnnw’n un go shimpil. I wneud yn iawn am hynny dyma bumper edition yn wir, yn croniclo’r mynd a dod a gofnodwyd yn ystod mis Mawrth.

Diolch yn gyntaf i’r croeso anhygoel dderbyniais yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar Ddydd Gwyl Dewi. Cynhaliais fy “Sgwrs Awdur” cyntaf mewn cwmni da, a dwi wedi derbyn 4 gwahoddiad arall ar sail y sesiwn hwnnw! Os oes diddordeb o gwbl gyda chi fynychu sesiwn o’r fath, lle dwi’n rhannu holl gyfrinachau Canllaw Bach Caerdydd, fe rof i wybod amdanynt mewn da bryd ar y blog.

Rwy’n teimlo dyletswydd, ar lefel hollol hunanol, i ledaenu’r newyddion am gorryn sydd ar ffo yn y Rhath ers rhai dyddiau. Ymateb digon ysgafn gafwyd gan broadsheets Llundain, ond y gwir plaen yw fod Tarantula lloerig, llawn asbestos wedi tarfu ar heddwch fy milltir sgwâr!

Os gewch chi afael ar y gwalch gwenwynig, a fyddech chi mor garedig a’i gyfrannu i gasgliad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o arthropodau? Diolch, o flaen llaw; tan hynny, fydd na ddim danglo tootsies troednoeth yn ardal y Rhath.

Diolch hefyd i Sarah Down-Roberts ac Aled Islwyn am eu hadolygiadau cynhwysfawr o’r gyfrol ar wefan Gwales a chylchgrawn Barn. Rwy’n derbyn eu beirniadaethau cadarnhaol yn llawen!

Cyferiodd Aled Islwyn yn arbennig am gornel cyfrin o’r ddinas roedd e’n siwr i mi’i hepgor o’r llyfr, sef teras o dai ar Jones Street oddi ar Womanby Street. Ces fynediad i’r cwrt bach cuddiedig-a gynlluniwyd ym 1830 gan bensaer Trydydd Marcwis Bute ar gyfer gweithwyr y dociau a ddaeth i Gaerdydd o Iwerddon, ond a drodd dros y ganrif nesa yn slym- ar daith gerdded ddadlennol (ac egalitaraidd!) yr hanesydd Bill O’Keefe y llynedd, ac rwy’n siarsio’r darllenwyr i brofi’r  daith ardderchog hon ar dudalen 237.

La Vita

La Vita

Yippee ki yay, atgyfodwyd La Vita , flwyddyn union wedi iddo gau gyferbyn â’r castell. Y newyddion da o lawennydd mawr, i mi o leia, yw fod pizzeria gorau’r ddinas wedi ail-agor ar ffurf caffi braf dafliad carreg i mi ym Mhenylan.

Os nad yw’r gyfrol wedi gwneud ei gwaith yn ddigonol, a denu’r gorllewinwyr yn eich plith drs yr afon Tâf, gadewch i’r newyddion hyn eich sbarduno i drefnu gwibdaith ar eich union i Heol Wellfield.

Os ddewiswch chi ddiwrnod braf, gewch chi sleisen hyfryd o bizza, neu belen risotto arancini hynod flasus, a phaned o goffi Eidalaidd cyn ymlwbro lawr y ffordd i gael hufen iâ  Joe’s.

Dyma enghraifft o ginio cyflym a archebais yno’n ddiweddar; sleisien o bizza Gianni (ham Parma, tomatos, dail rocket a chaws parmesan), llond llaw o olewydd a phaned o espresso, oll am £4. Bragen yn wir!

La Vita

The Smoke House

The Smoke House

Bu bwrlwm mawr ym mhlwy Pontcanna wrth i fwyty newydd sbon agor lle bu Diner 77 ers degawdau. Fisoedd yn unig wedi i dafarn ganolog Fire Island sefydlu eu bwydlen “cwrw, coctels a bwyd barbeciw”, a dyma fenter arall sy’n mynnu hawlio coron Brenin BBQ Caerdydd.

I fod yn onest, ces fy siomi braidd gan The Smoke House ar fy ymweliad cyntaf rai dyddiau wedi’r agoriad mawr. Serch y decor trawiadol, a phren derw Ffrengig ym mhobman, roedd y gwasanaeth ar nos Fercher cynta’r bwyty yn syfrdanol o wael.

Ges i ddechreufwyd bendigedig- cyw iâr wedi’i ffrio’n ysgafn mewn briwsion bara- ond doedd dim hanner digon ohono, tra mwynheodd fy nghyfaill ei halloumi rhost yn fawr.

The Smoke House

The Smoke House

Rwy’n hoff iawn o borc wedi’i ddarnio, ond mae gen i ofn fod “Pulled Pork” y bwyty yn debycach i spaghetti nadreddog wedi’i orchuddio â saws gludiog na phryd bwyd i dynnu dwr i’r dannedd . Roedd y sglodion yn dderbyniol, ond cyrhaeddodd y ffa yn gynnes, ac mae’r cylchoedd nionod yn well o lawer yn Greenwood and Brown.

The Smoke House

The Smoke House

Cafodd fy nghyfaill ei blesio gan ei stecen sylweddol, ac roedd y Key Lime Pie a rannwyd rhyngddom yn arbennig o dda.

The Smoke House

Wna i ddim digio yn llwyr gyda’r fenter hon- i fod yn deg, dyma fwyty cyntaf Jaz a Richard Davies, sy’n un o’r cogyddion . Mae pob busnes newydd yn profi mân broblemau- fe af i ′nol wedi i’r cynnwrf cychwynnol setlo lawr.

O.N. Toc cyn cyhoeddi’r blogbost, darllenais ar Trydar fod nenfwd y bwyty wedi cwympo, gan olygu y bydd The Smoke House ar gau am gyfnod.

Kati Wok, 53 Heol y Crwys, Cathays CF24 4ND

Kati Wok

Ar nodyn llawer mwy positif, glywsoch chi eto am Kati-Wok, sef bwyty cyfoes sy’n dathlu bwyd y stryd o draws Asia? Dyma un rheswm mawr pam fod myfyrwyr Caerdydd ar eu hennill, gan mai ar heol y Crwys yn Cathays y mae’r cyrchfan gwych hwn- gamau’n unig o fy swyddfa!

Yn ôl y perchennog, Niaz  Taj, cafodd yr hafan amryliw hon ei disgrifio fel “50s Diner on LSD” gan un o’r cwsmeriaid cyntaf.  Alla i ddim dadlau â’r dyfarniad hwnnw; yn gefnlen i’r dodrefn neon pinc a gwyrdd y mae collage trawiadol a ffurfiwyd o gannoedd o bosteri cyfoes a retro o Bollywood, ac a grewyd gan yr artist lleol Charlie Thomas, gynt o UWIC.

Kati Wok

Mae’r bwyd ei hun yn blincin briliant, ac yn cynnig dêl da i blesio pob poced. Fel yn achos cwmniau bwyd cyflym eraill, cewch hawlio “Meal Deal” am ychydig dros bumpunt- es i am Kati Roll, twmplenni cyw iâr a diod meddal- i gyd am lai na £7.

Kati Wok

Bu bywyd yn hesb cyn i mi ddarganfod cynnwys y Kati Roll; pancosen flawd, llawn cig a pherlysiau ffres sy’n deillio o Kolkata, Dwyrain India. Dwi eioes wedi penodi’r Karachi Shami Kebab yn ffefryn, gyda chig oen, ffacbys, grlleg, nionod a blas cryf coriander, ond mae’r twmplenni euraidd hefyd yn werth eu profi.

Dwi wedi bod yno ddwywaith hyd yma yng nghwmni eraill, gan gynnwys fy ffrind, Gwenllian, sy’n gweithio gerllaw yn y Brifysgol. Fe ddotiodd hi at y nwdls Asiaidd a chawl poeth Nepal yn cynnwys twmplenni  ysgafn, llysieuol, tra fod ffrind arall i mi, Daniel, yn hoff iawn o’r Kati Roll Afghan Chicken.

Cerwch, bwytewch a mwynhewch!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Rhys Wynne :

    Diolch am rannu. Gobeithio caiff La Vitta gwell lwc yn eu lleoliad newydd – toedd yr hen leoliad ddim yn wych yn fy marn i er ei fod yng nghanol y didnas.

    Dw i’n gwybod you don’t do blogs (pobl eraill) 😉 ,ond darllenais i adolygiad am KatiWok ar y blog gwych GourmetGorro fyd. BYdd rhaid mynd rhyw dro.

    Heb fod trwy dy lyfr o glawr i glawr eto, ond dw i ddim yn meddwl i ti gynnwys Canteen on Clifton Street – wyt ti erioed wedi bod yno? Mae’n le da – bwyd rhesymol a gwahanol i’r arfer ac mae’r perchenog a’r staff gweini yn hyfryd.

  2. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd Mis Mai & Mehefin | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s