Adolygiadau Ffilm: Trance (15) a The Croods (U)

Trance

Y Sêr: James McAvoy, Rosario Dawson a Vincent Cassel

Y Cyfarwyddwr: Danny Boyle

Y Sgrifennu: Joe Ahearne a John Hodge

Hyd: 101mun

Adolygais Trance, The Croods a Wreck It Ralph ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Ebrill 28ain, 2013. I wylio eto, cliciwch yma.

Sut goblyn mae dilyn seremoni agoriadol yr Olympics y llynedd gyda’i chast o filoedd- yn cynnwys James Bond, y Frenhines a’i chŵn? Ateb parod y cyfarwyddwr, Danny Boyle, yw cynnig chwip o ffilm a gynhyrchwyd ar gyllideb fechan.

Prif arwr y ffilm Trance yw Simon Patterson (James McAvoy) ocsiwniar celf gaiff ei daro’n wael ar ganol lladrad a aiff o chwith yn Llundain. ′Rol deffro o’i goma, mae ganddo amnesia; problem fawr, gan mai dim ond ef sy’n gwybod lle y cuddiwyd y darlun.

Mewn dyled dybryd i’r dihiryn, Frank (Vincent Cassel), cytuna Simon i dderbyn cwrs o hypnosis. Dyna’r unig ffordd, yn ôl y ffilm, i ganfod y Goya amhrisiadwy.

Mae’r hypnotydd Elizabeth (Rosario Dawson) yn eithriadol o hardd, ac fe ddaw hi’n rhan o gynllun y gangsters. Ond am ryw reswm mae cof cudd Simon yn gyndyn o gynnig atebion.

Beth sydd wrth wraidd y bloc meddyliol hwn- oes â wnelo’r hypnotydd hypnotig â’i anallu i rannu’r gyfrinach?

Mae na droadau di-ri yn perthyn i Trance, a gobaith mawr Dany Boyle yw cynnig profiad synhwyrus i’r gwyliwr. Ceir pwyslais ar steil, ond nid ar draul sylwedd, a caiff y gwylwyr eu swyno yn llwyr.

Serch cyflwyniad chwareus, sy’n archwilio dwyn celf, nid yw Trance yn ceisio efelychu The Thomas Crown Affair. Fel yn achos Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Memento ac  Inception, mae’r pwyslais yn bendant ar dyrchu i guddfannau’r cof, gan esgor ar ffilm ddirgelwch hynod ddyfeisgar.

Datblygwyd pob cymeriad yn gelfydd iawn, gan olygu y gallwn uniaethu â phob un. Mae hynny’n hanfodol erbyn ail hanner Trance wrth i’r ffilm newid gêr yn sylweddol.

Dyma berfformiad gorau eto yr Albanwr James McAvoy, a serenodd mewn thriller Lundeinaidd arall yn ddiweddar. Dyw Welcome To The Punch ddim patch ar hon, ac mae Rosario Dawson- sef cariad Danny Boyle- yn drydanol fel y feinwen fregus.

Dyma lwyddiant arall i Danny Boyle, sy’n giamstar ar neidio o un arddull ffilm i’r llall. Gyda Trainspotting, Slumdog Millionaire a 127 Hours dan ei wregus- i enwi ond rhai- a dwy ffilm gyfnod o’i flaen, does na fawr ddim na all y gweledydd hwn droi ei law ato’n rhwydd.

Mae’n anodd dweud rhagor rhag sbwylio eich hwyl, ond mae Trance yn sicr yn ffilm y byddwch yn dymuno ei gweld fwy nag unwaith.

Mae’n gadael y gwyliwr yn holi ei hun, ″ydw i isio cofio pob rhan o ′mywyd?”.

Y Sgôr Terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

The Croods

Y Sêr: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener

Y Cyfarwyddo: Kirk De Micco a Chris Sanders

Y Sgrifennu: Kirk De Micco a Chris Sanders

Hyd: 98mun

A hithe’n wyliau’r Pasg i blant ledled Cymru, mae’n gyfle da i gael profi danteithion y sinema. Ffilm fawr animeiddiedig y gwyliau yw yw The Croods, am deulu o Oes y Cerrig.

Fel yr awgryma’u cyfenw, mae’r Croods yn go amrwd, ac yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn eu hogof. Y rheswm am hyn yw fod penteulu’r Croods, Grug (Nicolas Cage), yn ddyn mawr sy’n gadael i ofn lywodraethu eu bywydau bychain.

Chwilfrydedd, mae’n debyg, yw eu gelyn mawr, sy’n broblem fwy fyth nawr fod ei ferch yn ei harddegau.

Mae Eep (Emma Stone) yn dyheu am gael bywyd ei hun a chael crwydro ymhellach na’r ogof. Ar grwydr nosweithol mae hi’n cyfarfod â Guy (Ryan Reynolds), sy’n llawn syniadau am ganfod byd newydd.

Mae na gyffyrddiadau hyfryd yn perthyn i’r ffilm, a cafodd yr animeiddwyr gryn hwyl ar greu’r anifeiliaid.  Ges i fodd i fyw yng nghwmni’r cathod mawr a’r babŵns, ac mae anifail anwes Guy yn hynod hoffus. Yn ogystal, ceir un olygfa odidog yng nghwmni haid o biranhas, sy’n dangos gweledigaeth go iawn.

Yn anffodus, rhaid treulio’r rhan fwyaf o’r amser yng nghwmni teulu’r Croods, a dyw’r sgript ddim yn taro deuddeg ar bob achlysur. Ar ei orau mae’r cynhyrchiad yn adleisio antur Honey, I Shrunk The Kids ac mae’n sicr yn rhagori ar Oz The Great and Powerful.

Dyw The Croods, yn anffodus, ddim yn cystadlu â Wreck It Ralph am ddyfeisgarwch y stori, ac mae hynny’n hanfodol mewn ffilm i blant. Enillodd y ffilm honno- sy’n deyrnged ddifyr i gymeriadau gemau cyfrifiadurol- yr Oscar eleni am y Ffilm Animeiddiedig Orau, ac mae Wreck It Ralph yn dal i’w gweld yn y sinemáu dros gyfnod y Pasg.

Y rheswm pennaf, fodd bynnag,  i brofi The Croods yw i weld y ffilm fer Paperman sy’n rhagflaenu’r cynhyrchiad. Dyma brawf pendant fod Disney yn dal i dorri tir newydd ym myd animeiddio.

Ces fy nghyffwrdd i’r byw gan y stori serch sydyn sy’n dilyn ymdrechion llanc a’i awyren bapur i ffeindio cariad. Os yw deg munud cyntaf Up yn golygu unrhywbeth i chi, yna rhaid i chi brofi Paperman.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s