Adolygiadau Ffilm: The Place Beyond the Pines (15) a Spring Breakers (18)

The Place Beyond The Pines

Y Sêr: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper, Rose Byrne, Ray Liotta

Y Cyfarwyddo: Derek Cianfrance

Y Sgrifennu: Derek Cianfrance, Ben Coccio a Darius Marder

Hyd: 141mun

Ryan Gosling a Brandon Cooper yn yr un ffilm? Clôd i’r nef! Ni chafwyd partneriaeth mor bert ar y sgrîn fawr ers amser maith- a chwarae teg i’r cynhyrchwyr, castiwyd yr hyfrydbeth Hisbaenaidd Eva Mendes i gwblhau’r triongl serch tymhestlog.

Dyna’r argraff a greir gan ymgyrch farchnata’r ffilm hon, ond nid dyna a geir yn union.

Mae The Place Beyond The Pines yn cynrhychioli tair ffilm mewn un, ac mae’n bosib ei bod hi’n cynnwys un cynhyrchiad yn ormod. Serch hynny, cogleisir ein chwilfrydedd gan berfformiadau gwerth chweil, a stori fawr sy’n pontio sawl cenhedlaeth.

Mae’r ffilm wedi’i gosod yn Schenectady, Efrog Newydd; teitl y ffilm yw’r cyfieithiad Saesneg o enw’r dre, sy’n deillio o iaith y Mohawk. Lleolir golygfeydd mwyaf dadlennol y ffilm yng nghysgodion coedwigoedd yr ardal.

Dilynwn hanes Luke (Ryan Gosling) yn gyntaf, sef beiciwr modur sy’n perfformio triciau eithafol fel  rhan o syrcas deithiol. Mae e’n atyniad a hanner i blantos y dre, ac yn gyfrifol am dorri calonau di-ri’.

Pan ddaw ysbryd o’r gorffennol yn ôl i’w fywyd i danio’i chwilfrydedd, caiff ei ysbrydoli i gefnu ar syrcas ei fywyd. Ond pa obaith sydd gan Luke o ganfod swydd barchus yn y byd go iawn? Yr unig ‘sgil trosglwyddadwy’ sydd ganddo yw gyrru beic ar garlam.

O fewn dim o beth, mae gyrfa ei ddewis yn ei lanio mewn dwr poeth, ac yn ein cyflwyno ni i brif gymeriad arall y ffilm, Avery (Bradley Cooper).

Mae e’n heddwas uchelgeisiol, sydd â’i fryd ar godi uwchlaw elfennau llwgr ei swydd. Ond wrth gwrdd ar hap â Luke, daw ffawd a rhagluniaeth i chwarae eu rhan, gan daenu cysgod maith dros weddill ei fywyd.

Y mae’r ffilm yn chwarae’n gyson gyda disgwyliadau’r gwyliwr, wrth gyfosod dihiryn dwys ac arwr amwys yn erbyn ei gilydd. Datgelir yn ogystal sgil-effeithiau torcalonnus eu cyfarfyddiad, yn ystod y traean olaf.

Mewn mannau, mae The Place Beyond The Pines wir yn gafael go iawn. Ond wrth orlwytho’r ffilm caiff rhai elfennau eu datrys yn llawer rhy dwt, gan adael y gwyliwr yn crefu am ragor.

Mae’r ffilm yn ymdrechu’n galed iawn i efelychu nofel fawr gan George Pelacanos neu Dennis Lehane. Ond serch ei hawyrgylch dwys, ei pherfformiadau gwych, gwaith camera a golygu tan gamp,  y gwir amdani yw fod The Place Beyond the Pines yn annisgwyl o arwynebol.

Cyflwynir yn ogystal sawl cymeriad cryf, heb fynd i nunlle â nhw- yn sicr yn achos Eve Menedes fel Romina, a Ray Liotta fel heddwas (beth arall ond…) seicotig.

Wedi dweud hyn oll, mae’r ffilm yn ddilyniant cryf i ffilm gynta’r cyfarwyddwr. Os welsoch chi Blue Valentine erioed, fyddwch chi’n gwybod i beidio’i hargymell fel ffilm dêt-gyntaf. Yn honno, cynigodd Ryan Gosling a Michelle Williams ddehongliad amrwd iawn o briodas ar chwâl yn llwyr.

Y mae The Place Beyond The Pines dal ei gafael ar awyrgylch glostraffobig y ffilm gaboledig honno, wrth ffocysu’n dynn ar fywydau bychain a’u troi yn stori epig.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Spring Breakers

Y Sêr: Selena Gomez, Vanessa Hudgens, James Franco, Ashley Benson, Rachel Korine

Y Cyfarwyddo: Harmony Korine

Y Sgrifennu: Harmony Korine

Hyd: 94mun

Bikinis, bongs a bronnau mawr- dyna brif atyniadau Spring Breakers. Dychmygwch Wythnos y Glas ar asid fyddwch chi ddim yn bell ohoni.

Ers rhai blynyddoedd bellach daeth gwyliau’r Pasg i gynrhychioli carreg filltir ym mywyd myfyrwyr yr Unol Daleithiau; bob Gwanwyn, yn ddi-ffael, caiff trefi arfordirol Fflorida eu heintio gan haid o hedonistiaid.

Dihangfa lwyr am wythnos neu ddau; dyna’r syniad yn sylfaenol. Ond gall cyfuniad o haul a hormons ar chwâl droi’r freuddwyd fawr yn hunllef.

Dyna, yn syml, yw neges Spring Breakers– ffilm ddiweddara Harmony Korine. Cyfarwyddwr yw hwn a ddaeth i’r amlwg ym 1995 gyda’i ffilm ddadleuol Kids.

Ei brif ddiddordeb yw byd yr arddegau, a datgelu eu cyfrinachau. Ond yn achos Spring Breakers does dim i’w weld na cheir yn barod mewn pennod o Girls Gone Wild.

Mae’r ffilm yn cyfosod ffydd Gristnogol merch o’r enw Faith (Selena Gomez) gyda chrefydd cyfoes Spring Break. Ei bwriad hi a’i thair ffrind yw “ffeindio’u hunain” yn Fflorida. Ond yn ddiarwybod iddi hi, arianwyd y trip gan ladrata ei ffrindiau, Candy, Brit a Cotty.

Caiff y pedair eu dal a’u harestio gan yr heddlu- ond daw achubiaeth ar ffurf deliwr cyffuriau o’r enw Alien (James Franco). Os yw Spring Break yn grefydd, yna Alien yw’r Meseia, ac mae e’n awyddus i benodi ei ddisgyblion.

Aiff pethe, yn naturiol, o ddrwg i waeth gan arwain at ddiweddglo dramatig. Ond oes na obaith i ambell un sydd am gefnu ar y cwlt?

Peidiwch â disgwyl moeswers gref ar derfyn ffilm Spring Breakers; mae’n cynnig get-awê i ran fwyaf o’r cymeriadau. Peidiwch, chwaith, â disgwyl stori gref- mae’n  chwyrligwgan o chwd a chwant.

Serch hynny, mae Spring Breakers yn freuddwyd o ffilm amryliw. Gyda thrac sain electro, a Britney Spears, mewn mannau mae hi’n gwbl hypnotig.

Ceir pwyslais mawr ar y ffaith mai hon yw’r ffilm lle welwn ni dywysogesau Disney yn colli eu gwyryfdod sinematig.  Mae Vanessa Hudghens (High School Musical) yn datgelu elfen ddireidus iawn, tra fod Selena Gomez yn dal ei thir wrth gynrhychioli diniweidrwydd ac annwyldeb mawr.

Ond ffilm yw hon ag un perfformiad mawr, ac un James Franco fel Alien yw hwnnw. O’r diwedd, dyma ran o raen i’r meta-actor method.

Osgowch y ffilm yn llwyr os oes gyda chi unrhyw syniad o chwaeth;  a gwnewch yr un fath os ydych chi’n riant i blant sydd yn eu harddegau.

Trwy drugaredd y tywydd dyw meddylfryd Spring Break heb groesi’r Iwerydd eto.  Un peth sy’n sicr; gall Mr Urdd gysgu’n dawel tan ddaw Carnage i draeth Llangrannog.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s