Merch y Ddinas yng Nghaliffornia: Santa Monica a Santa Barbara

Lowri Cooke Getty Centre

Howdy!

A minnau yng Nghaliffornia ers bron i wythnos bellach, dwi wrthi’n sgrifennu’r llith hwn ar daith trên eithriadol o hardd.

Califfornia

Wedi deuddydd yn nhre Santa Barbara, a chyn hynny tridiau yn LA, dwi ar ganol siwrne naw awr ar hyd arfordir y dalaith i ddinas Oakland, ger San Francisco.

Eironi mawr fy mywyd, fel teithwraig ryngwladol, yw’r ffaith mod i ers yn blentyn- ar brydiau- yn dioddef salwch teithio eithafol mewn bws neu gar- onibai, hynny yw, mod i’n gyrru. Ond rhowch i mi awyren neu drên a dwi’n iawn- a rhaid dweud fod y daith hon ymysg fy ffefrynnau.

Bu’r wythnos ddiwethaf yn llawn darganfyddiadau am hanes Idwal Jones. Agorais ei archifau yn UCLA ac UCSB, a chanfod trysorfa amhrisiadwy.

Mae na rywbeth swreal am ddarllen copîau o’r Daily Post a cherdd gan Eifion Wyn mewn llyfrgell ym mhen draw’r byd!

Bydda i’n treulio’r dyddiau nesaf yn ardal y Bay Area- yn San Francisco,  lle ddechreuodd Idwal ei yrfa fel newyddiadurwr, ac yn Berkeley, lle mae ei archifau eraill yn llechu.

Gyda dwyawr i fynd tan gyrhaedda i nghyrchfan,  dyma gyfle perffaith i rannu elfen arall y daith gyda chi.

Fel epicure mawr, yr  oedd Idwal Jones yn un o hyrwyddwyr cynharaf bwyd a diod y dalaith.  Mae’n rhaid cyfadde mod i wedi fy syfrdanu’n llwyr gan safon California Cuisine.

Sata Monica

Santa Monica

Cyrhaeddais Santa Monica ganol pnawn Llun wedi 13 awr yn yr awyr.

Wedi i mi gerdded ling- di-long ar hyd y boardwalk i Venice Beach, bachais i Blood Orange Margarita yn Border Grill, fu o gymorth mawr wrth daclo’r jet-lag.

Blood Orange Margarita, Border Grill

Mae’r bwyty yn eiddo i’r “Too Hot Tamales”, Mary Sue Milliken a Susan Feniger, a sefydlodd y bwyty ar droad y Nawdegau, er mwyn cynnig tro cyfoes ar fwyd Mecsicanaidd sydd yn gyffredin iawn yn Ne Califfornia.

Yr enghraifft debycaf i’w chanfod ym Mhrydain yw cwmni Thomasina Miers, Wahaca, sydd â changhennau ledled Llundain. Mae’r pwyslais ar weini bwyd tymhorol a lleol, ac mae’r cynhwysion i gyd yn deillio o farchnad ffermwyr Santa Monica.

Marchnad Ffermwyr Santa Monica

Os ewch chi fyth i’r ardal hyfryd yma o LA, mae’n rhaid i chi gael brecwast yn Huckleberry. Dyma un o’r bwytai brunch brafiaf i mi’i brofi erioed, ac roedd hi werth cerdded deg bloc o’r traeth i’w ddarganfod.

Huckleberry

Mae’r fwydlen yn orlawn o ddanteithion llawn carbohydradau- sydd bron yn anghyfreithlon yn LA- fel teisennau a phestris perffaith…

Huckleberry

Ar fy more cyntaf ges i fowlen anferthol o granola, mêl, iogwrt Groegaidd a ffrwythau’r farchnad. Coeliwch chi fi, gyda diwrnod yn yr archif o mlaen i doedd dim angen cinio ′rol hynny.

Huckleberry

Bu’n rhaid dychwelyd drannoeth i brofi’r wyau wedi’u potsio ar wely o lysiau’r farchnad.

Huckleberry

Gyferbyn â Huckleberry, mae ei frawd-fwyty Rustic Canyon Winebar and Seasonal Kitchen, ac es i yno ar fy noson olaf cyn gadael am Santa Barbara.

Gone With the Gin, Rustic Canyon

Roedd y coctel tymohorol Gone With The Gin yn gyflwyniad gwbl amheuthun, diolch i gyfuniad o jin Hayman’s, mandarins, leim ffres, mêl agave a sbrigyn o rosmari.

Dilynwyd hynny gan salad rhuddygl a betys chwerwfelys, a gyfosodwyd â vinaigrette  cnau pîn a marchruddygl go siarp, oedd yn ysgafn a hynod flasus.

Rustic Canyon

Does dim angen gofyn o ble ddaeth y cynnyrch, a sbotiais y cynhwysion i gyd ym Marchnad Ffermwyr Santa Monica ar Arizona a 2nd Street drannoeth.

Marchnad Ffermwyr Santa Monica

Marchnad Ffermwyr Santa Monica

Roedd y lle yn llawn pobol, ac roedd yn lle gwych i glustfeinio ar sylwadau a llinellau cofiadwy, gan gynnwys mantra y Rastafarian ar y stondin mêl; ‘Slow down and treat yourself right’.

Wedi deuddydd o bori trwy archif Idwal Jones yn Llyfrgell Charles E Young UCLA, ges i ddihangfa o fath pan neidiais i ar fys o Westwood i un o fy hoff amgueddfeydd rhyngwladol.

Getty Centre

Getty Centre

Getty Centre

Cynlluniwyd y Getty Centre gan y pensaer cyfoes Richard Meier, ac mae’n ymffrostio un o’r golygfeydd gorau dros vista Dinas yr Angylion. Mae hefyd yn gartref i un o ddarluniau enwocaf Vincent Van Gogh, ac roedd hi’n hynod hyfryd cael gweld Irises.

Gellysg

Arhosais am ginio ym mwyty’r ganolfan, ac unwaith eto, roedd y pwyslais ar gynhwysion lleol, ffres ac o safon.

Mwynheais  Blueberry Martini trawiadol iawn, a salad mefus, brie a mêl lafant a vinaigrette balsamig a rhiwbob.

Restaurant at the Getty Center

Asiodd y caws Ffrengig hallt a hufenog yn berffaith â’r ffrwyth hynod felys, ac fe ychwanegodd y rhiwbob haenen bellach i gynhyrfu’r synhwyrau.

Deilliodd y cyfan o farchnad leol y chef Matt Lee, sef – syrpreis, syrpreis- Marchnad Ffermwyr Santa Monica.

Marchnaf Ffermwyr Santa Monica

Santa Barbara

Santa Barbara

Byddwch yn falch i glywed i mi wyro braidd o lwybr pur gastronomeg ar fy niwrnod cyntaf yn Sata Barbara. Erbyn cyrraedd campws UCSB, ro’n i’n diodde’n wael o effeithiau jet-lag .

Does gen i ddim syniad beth fyddai gan Idwal i ddweud am fy nghinio yng nghysgod Llyfrgell Davidson.  Bethbynnag am hynny, fe fwynheais i’n fawr ; wele Chicken Caesar Salad Wrap, paced o Funyuns a chan o Red Bull hynod adfywiol…

Llyfrgell Davidson UCSB

Drannoeth, ges i frecwast â blas y Deep South mewn caffi braf o’r enw Tupelo Junction ar State Street, dafliad carreg o’r motel.

Tupelo Junction Cafe

Roedd Beignets Afal a Sinamwn- sef toesennau ysgafn- yn hollol anfarwol wedi’u taenu a Crème Anglais. I wlychu mhig, bu’n rhaid mynd am y Mimosa, a grewyd o orenau lleol.

Tupelo Junction Cafe

Ro’n i wedi ymchwilio, ymhell cyn cyrraedd, i ddiwylliant foodie Santa Barbara, ac wedi archebu bwrdd yn Restaurant Julienne sydd wedi’i leoli yng nghalon y “Gourmet Ghetto”.

Restaurant Julienne

Mae’r bwyty dymunol yn llawn llyfrau coginio, o Julia Child i Ottolenghi.

Ro’n i wedi edrych ymlaen i brofi’r tasting menu,  a ches i ddim fy siomi. A minnau newydd ddarganfod rysait personol gan Idwal am “Leeks a la Greque”, dechreuais â fritters cennin a harissa, a  gyflwynwyd ar y cyd â glasied o Chardonnay lleol o Santa Barbara.

Restaurant Julienne

Dilynwyd hynny gan salad hynod ffres, yn cynnwys moron, mandarins ac avocado a gyflwynwyd â glasied o Riesling o winllan yn Lompoc.

Restaurant Julienne

Yna, sgolops lleol a betys ffres- cyfuniad llwyddianus iawn, wrth i’r llysieuyn weddu’n berfaith i’r bwyd môr melys.

Restaurant Junlienne

I orffen, bol porc a rhuddygl ar wely o risotto spelt, a gyrhaeddodd gyda glasied o Syrah o Santa Barbara- roedd y cyfan yn gwbl ardderchog.

Restaurant Julienne

Drws nesaf i Fwyty Julienne, mae na siop goffi gourmet o fri, a ges i latte gwych yn Handlebar Coffee Roasters.

Handlebar Coffee Roasters

Mae’r enw’n deillio o ddiddordeb angerddol y perchnogion- Aaron Olson a Kim Anderson- mewn seiclo; yn 2009, cipiodd Kim grys melyn y Route de France Feminine, sef  y Tour De France i ferched.

Handlebar Coffee Roasters

Ond gyda bwydlen aruthrol y Tupelo Junction, dim ond un dewis oedd am frecwast cyn fy siwrne epig i heddiw.

Y Breakfast Wrap a aeth â hi- yn cynnwys selsig ac wyau wedi’u sgramblo, wedi’u gweini â thatws y cartref a guacamole ffres, ar y cyd â Bloody Mary.

Tupelo Junction Cafe

Rwy’n teimlo body yn rhaid i mi grybwyll fan hyn y bydda i’n byw ar gawl sbigoglys (o farchnad organig y Rhath, yn naturiol!) pan a i adre. Yn y cyfasmer, dwi wedi dod i ddeall yn union pam y penderfynodd Idwal aros yma!

Blogbost arall i ddod cyn hir. Yn y cyfamser, have a nice day, y’all!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Merch y Ddinas yng Nghaliffornia: Santa Monica a Santa Barbara

  1. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Sgrifennu Bwyd yn San Francisco | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s