Adolygiad Teledu: Mad Men (Pennod 1, Cyfres 6)

Mad Men Series 6 AMC

“Are you alone?” oedd y geiriau olaf a glywyd ar ddiwedd cyfres ddiwethaf Mad Men, a’r cwestiwn- a ofynwyd gan flonden hardd- a ystyriwyd yn ddwys gan Don Draper .

Fe gawn ni ateb i’r ymholiad llawn ystyr hwnnw erbyn diwedd penod agoriadol y chweched gyfres- a ddarlledwyd yn America ar nos Sul.

Ond mae’n gwestiwn sy’n ganolog i weledigaeth gyffredinol Mad Men, ac rwy’n eich annog chi gyd i’w gwylio.

Ers cyrraedd yr Unol Daleithiau dwi wedi cael cyfle i wledda fin nos ar benodau newydd sawl cyfres arall gwerth eu halen, gan gynnwys Game of Thrones a The Walking Dead.

Ond yr unig raglen i fy sbarduno i archebu Old Fasioned yn Top of The Mark yw’r gyfres deledu orau erioed- yn fy marn i.

Mad Men (Season 6)

Tra’n mwynhau hoff ddiod Don Draper ym mar coctel uchaf San Francisco,  cofiais i sgwrs swreal a rannais â phreswyliwr newydd yn fflat isaf fy nghartref yng Nghaerdydd.

“I’m Lowri”, medde fi, wrth daro ar hap ar yr alcoholig llon yng nghyntedd ein cartre cyffredin. “Lonely? We’re all lonely. I’m Michael Mahoney!” ebe yntau, yn ei acen Cocni sionc.

Wnaeth Mr Mahoney- na’i fagiau duon llawn poteli seidr gweigion- ddim preswylio’n hir ym Mhenylan. Ond arhosodd ei ymateb gyda mi.

Yr un, mewn ffordd, yw prif thema Mad Men; rhaglen hollol wahanol i unrhywbeth arall ar y teledu, sy’n dal eich sylw ac yn ymdreiddio’n ddwfn  i’r isymwybod.

Ar yr arwyneb, mae hi’n gyfres retro am ddiwydiant hysbysebu Efrog Newydd y Chwedegau,  sy’n symud ar raddfa malwodaidd o araf.

“Does dim byd yn digwydd o un bennod i’r llall”, yw un feirniadaeth amlwg.

Mi faswn i’n anghytuno’n llwyr gyda’r dyfarniad hwnnw; i’r gwrthwyneb yn llwyr, yw fy ymateb i. Dim ond i chi diwnio fewn i ffordd wahanol o wylio’r teledu, fe sylwch chi fod popeth yn digwydd yn Mad Men.

Mae’n delio â dryswch mawr bywyd yn gelfydd tu hwnt, tra fod yr elfennau comig cyson yn tanlinellu’r tristwch.

Ar yr un pryd, mae na hwyl fawr i gael gyda’r cyfeiriadau anachronistaidd at gerddoriaeth, dillad a gwleidyddiaeth y swyddfa.

Mad_Men_Season_6__2529796b

Ein arwr mawr yw’r dyn ei hun; mae Don Draper yn feistr ym maes marchnata. Yn dad i dri, mae’n olygus iawn, a bellach ar ei ail briodas ag actores ifanc.

Mae e’n giamstar ar werthu’r freuddwyd Americanaidd i gwsmeriaid di-ri, ond yn y gyfres gyntaf darganfuwn mai celwydd yw’r cyfan.

Mae’r Don go-iawn yn gachgi gwan; yn gelwyddgi ac yn fastard hunanol. Ond mae hefyd yn ddyn meddylgar, yn weledydd ysbrydoledig, ac yn ramantydd rhonc sydd yn crefu cariad.

Hynny yw, mae’n ddyn go iawn o gig a gwaed, yn llawn gwendidau a rhagoriaethau. Mae’r un peth yn wir am bob un cymeriad arall- gan gynnwys y merched amrywiol.

mad-men-peggy-joan-ee4831c6bdef8df9

Yn ogystal â bywyd Don Draper dilynwn hanesion Peggy a Joan; ysgrifenyddesau gwahanol sy’n brwydro yn eu ffyrdd eu hunain i oroesi ym myd y dynion.

Cafodd gwraig gyntaf Don ei hyfforddi i fod yn  fam a gwraig dda a cyflwynir deffroad ddryslyd Betty yn mewn modd hynod gynnil.

Betty Mad Men Series 6

Breuddwyd fawr Don wrth briodi’i ail wraig oedd y byddai Megan yn hawlio’i ffyddlondeb llwyr. Ond mae gan y ferch anibynnol ei bywyd ei hun, a dyw hynny ddim yn asio â delfryd Don o’r wraig berffaith.

Megan Mad Men Series 6

Mae pob un ohonynt, yn eu ffyrdd bach eu hunain yn byw eu bywydau delfrydol. Ond man cychwyn Mad Men yw holi’r cwestiwn “Be’ nesa?”; beth ydych chi’n gwneud gyda gweddill eich bywyd wedi i chi wireddu’r freuddwyd fawr?

Erbyn pennod gynta’r chweched gyfres mae’r Swinging Sixties wedi cyrraedd y swyddfa- gyda’r reefer, y sideburns a’r sgertiau cwta.

Mae’n gyfnod Nadolig y flwyddyn 1968, ac mae Don a Megan ar eu gwyliau yn Hawaii. Fel yn achos pob pennod arall, ar yr arwyneb mae bywyd yn braf, felly pam fod Don Draper yn darllen The Inferno gan Dante ar draeth euraidd?

The Inferno

Yn absenoldeb Don, mae ei fos Roger Sterling yn ceisio prosesu marwolaeth ei fam ar soffa’i therapydd.

Roger Stirling

Adre, yn Ossining, mae Betty yn dal i ddelio gyda’r Sally swrth, sydd bellach yn ferch hardd yn ei harddegau. Ond cyfeilles Sally, Sandy, sy’n dwyn cydymdeimlad ei mam, wrth i’w chyfleoedd cyffrous ei hatgoffa hi o lwybrau nas cymerwyd.

Mae Peggy yn parhau i greu argraff yn y maes hysbysebu ers iddi fynd ar ei liwt ei hun; ond ni chafwyd mwy na thamaid i aros pryd o olygfa o’r Joan fendigedig.

Joan Mad Men, Season 6 Premiere

I ffans mwya’r gyfres, byddwch yn falch iawn i glywed mai cymeriad Roger sy’n hawlio golygfeydd mwyaf doniol, a dirdynnol, y bennod gynta.

Ar ben popeth, ceir cyfeiriad cudd at L’Étranger gan Camus, a chlywn ffantasi rywiol eithafol o enau cymeriad hollol annisgwyl.

Gyda’r bennod estynedig hon eto i’w darlledu yng Nghymru (fe’i dangosir ar sianel Sky Atlantic am 9 ar nos Fercher), fiw i mi ddatgelu rhagor.

Digon yw dweud bod gorffennol Don yn gysgod cynyddol dros ei bresennol, ac y caiff ei ddeffro o’i drwmgwsg gan gyfarwyddiadau syml ffotograffydd; “I just want you to be yourself”.

Os na welsoch chi bennod o Mad Men yn eich byw, mynwch gip ar y bennod hon cyn archebu box-set o’r pum cyfres gynta.

Does dim saethu, trywannu na diberfeddu- ond rwy’n gaddo, cewch eich cyffwrdd i’r byw.

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Teledu a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Dafydd Tomos :

    Gwych cael adolygiad Mad Men yn Gymraeg, a diolch am dim sbwylwyr!

  2. Dywedodd sgentilyfrimi :

    Heb golli yr un bennod o Mad Men, mae’n arbennig. Nabod neb arall sy’n ei wylio – pam?

  3. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: Y Gwyll (S4C) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: The Bridge (BBC4) | Lowri Haf Cooke

  5. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Sawru Bwyd a Diod San Francisco | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s