Merch y Ddinas yn Berkeley: The Cheese Board Collective

Campanile, UCB

Wedi diwrnod bendigedig yn crwydro strydoedd San Francisco yn dilyn ôl traed Idwal Jones, roedd hi’n bryd i mi neidio ar y BART i gampws Prifysgol Califfornia Berkeley, i agor rhagor o’i archifau.

Ges i’n rhyfeddu’n llwyr gyda’r hyn ddarganfuais yn Ystafell Ddarllen Llyfrgell Bancroft- sy’n sefyll yng nghysgod y Campanile trawiadol.

Llyfrgell Bancroft, Berkeley

Ymysg trysorau eraill, ffeindiais fwydlen o fwyty hanesyddol yn San Francisco a ysbrydolwyd gan ei gampwaith High Bonnet.

Rwy’n dychwelyd heddiw i Berkeley wneud rhagor o ymchwil, cyn bwrw mlaen yfory â fy nhaith i ranbarth gwinllanoedd Napa- lle osododd Idwal sawl nofel arall o’i eiddo.

Ond mae’n rhaid i mi rannu’r adolygiad canlynol â chi- tra yn Berkeley archwiliais gourmet-ghetto Shattuck Avenue.

Mae’n siwr mai Chez Panisse yw bwyty enwocaf y dre, gyda’r perchennog Alice Waters yn un o arloeswyr y maes California Cuisine.

Yn gynharach eleni, profodd y bwyty hyfryd hwn dân mawr, ac felly roedd wrthi’n cael ei adfer pan alwais heibio.

Chez Panisse

Do’n i ddim yn rhy siomedig; am un peth fues i yno o’r blaen, ar achlysur pen blwydd fy Nhad yn 60 oed , ac fe gawson ni bryd bwyd bythgofiadwy yno.

Ces fy nenu ′nol i’r ardal er mwyn profi The Cheese Board Collective gyferbyn â Chez Panisse; bwyty pizza gorau’r byd yn ôl y son. Dwi wedi colli cyfri faint o bobol dwi wedi cwrdd â nhw fan hyn sy’n canmol y llety llysieuol hwn i’r entrychion…

The Cheese Board Collective, Berkeley

The Cheese Board Collective, Berkeley

Pwy sy’n hoffi ciwio? Nid fi, mae hynny’n sicr. Hyd yn oed ers dyfodiad yr iPhone, lle mae modd llenwi’r gwacter yn fflicran trwy ebyst a Trydar, does na ddim ffordd gwaeth o wastraffu amser.

Welais i neb erioed yn camu â phwrpas tuag at gefn cynffon ciw yn fy myw, ond dyna a welwn i’n glir o’r bar Indiaidd gyferbyn â The Cheese Board Collective, yn “gourmet ghetto” dinas Berkeley ar Shattuck Ave.

Anghofiwch thin-crust chwedlonol yr Eidal a deep-pan traddodiadol Chi-town. Dyma, yn ôl y gwybodusion, gartre pizza gorau’r ddaear.

O’m sedd cyffyrddus yn yr awel braf o flaen Mint Leaf Indian Bistro & Bar gwelwn y madfall bach cwta’n troi’n Boa Constrictor barus o res.

Erbyn i mi lowcio fy Tamarind Margarita roedd deugain a mwy o bobol yn aros yn eiddgar am bizza gorau eu byw.

Tamarind Margarita, Mint Leaf Indian Bistro

 chalon drom a phen ysgafn iawn ymunais, yn erbyn fy ewyllys, â’r ciw. Yn raddol bach, neshais at fy nghyrchfan gan groesawu pob math o arogleuon bendigedig i’m ffroenau.

The Cheese Board Collective

Ni wyntais ddim byd mor gyffedin â basil a thomato- dwi’n sôn am berarogleuon garlleg lemwn a daioni dwyfol dail persli. A chaws! Ooooo, nid parmesan neu cheddar,  ond yn ôl y bwrdd du, caws Montalban Sbaenaidd o La Mancha.

The Cheese Board Collective

Dechreuais gynhyrfu’n lan wrth neshau at y til, a ces i groeso gan Yeshi o Tibet. Archebais lasied bach o win gwyn a hanner pizza y dydd, a rhannais fwrdd â chwsmeriaid eraill y cantina .

The Cheese Board Collective

Chwa ffres o’r olew garlleg lemwn greodd yr argraff gynta, yna’r briodas o fadarch crimini a shitake ac asbaragws hitiodd fy synhwyrau fel gordd. Ydw i wedi dweud o’r blaen fod yn gas gen i fadarch? Sôn am droedigaeth; roedd y pizza hwn yn nefolaidd.

Doedd dim smic i’w glywed o enau neb o nghwmpas wrth i bawb ganolbwyntio ar grensian eu pizza yn fodlon. Y sain a lenwodd ein clustiau oedd R&B aruthrol band byw Freddie Hughes a’r Cheeseboarders- band lleol o fri a gystadlodd yn ddewr â phrif atyniad y bwyty.

The Cheese Board Collective

Eglurodd Yeshi wrtha i tu ôl i’w dil fod pob aelod o’r staff yn aelod o’r cwmni cydweithredol. Gyda gwên hynod lydan esboniodd yn syml nad oes angen tips ar y gweithwyr- mae’r cyflog yn fwy na digon.

Ges i sgwrs yn ogystal â chydweithiwr i Yeshi, sef Stéphane Garnier o Ffrainc, cyn head-chef Château de la Bourdaisière yn y Loîre. Bellach yn wr ac yn dad, mae e wrth ei fodd gyda chyd-bwysedd ei fywyd yn Berkeley.

Yn wahanol i gogyddion eraill y byd, fe gaiff fynd adre bob nos cyn 9 o’r gloch at ei fab a’i wraig Misha- cyn-chef yn Chez Panisse, sydd bellach yn arlwyo ar gyfer gweddw Steve Jobs yn Palo Alto.

Allai ddim medwl am unlle yng Nghymru sy’n meddu ar yr un weledigaeth na’r un hud cydweithredol- os feddyliwch chi am unman tebyg, rhowch waedd.

Am chydig dros ddegpunt ges i bryd bwyd gwych- ac atgof wnaiff aros gyda mi am byth.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Huw :

    Pan oeddwn i’n ymweld a Berkeley (handi yw cael perthnasau sy’n byw ene!) nath ni drio mynd i Chez Panisse, ond oedd y lle wedi cau. Gorffenon ni yn Phoneix sydd cyferbyn – lle a redir gan fyfyrwyr, ble’r oedd popeth yn cael ei wneud yn ffres yn y bwyty – bara, pasta etc. Ar ol trio ffindio’r lle ar Google Street, mae’n ymddangos bod y bwyty wedi cau, a’u bod wedi ail-leoli http://phoenixpasta.com/about-us.html

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s