Merch y Ddinas yn San Francisco: Chinatown a Top of The Mark

Chinatown

Beth yw “hynod underwhelmed” yn yr iaith Gymraeg? Siomedig, mae’n siwr. Ond mae’n rhaid fod na derm gwell na hynny.

Fel bydde fy ffrindiau o Orllewin Cymru yn dweud, ar achlysur o’r fath; mae gen i ofn mod i’n tampan heno!

Wedi diwrnod cyfan yn brwydro bryniau bendigedig San Francisco, yn goroesi ar ddim byd ond coffi da, penderfynais ddilyn cyngor trigolion lleol am swper- a phrofi siom ar yr ochr waethaf.

Efallai i mi sôn yn gynharach ar y blog mai dyma yw fy default setting mewn dinas dramor. Does dim byd yn well na derbyn argymhelliad gan ddinesydd lleol, sydd yn ychwanegu at antur annisgwyl yr arhosiad.

Dwi’n un garw am holi pawb lle yw eu hoff fwyty nhw, a soniodd y gyrrwr tacsi Tseineaidd echnos mai ei hoff le ef oedd R&G Lounge yn Chinatown.

R&G Lounge, San Francisco

Yr hyn seliodd y ddêl i mi oedd pan brynais i gopi o Where Chefs Eat: A Guide To Chefs’ Favourite Restaurants yn Cow Hollow; canllaw maint beibl o holl fwytai’r byd- neu o leia y rhai sydd yn werth eu mynychu- a darllen yr argymhelliad canlynol…

“[R&G’s is…] the best Chinese Food in San Francisco and my kids love it as much as I do. I recommend the salt and pepper fried crab.” Mitchell Rosenthal.

Wel, Mr Rosenthal, ar sail fy ymweliad i â’r “bwyty gorau yn Chinatown” alla i ′mond ddychmygu eich bod chi a’ch plant  yn byw ar Gummi Bears am weddill y flwyddyn.

Rhowch i mi’r Riverside Cantonese unrhywbryd; neith hyd yn oed Evergreen Albany Road y tro- peidiwch byth â thrafferthu mynd i R&G’s.

Dilynais y cyngor, a glaniais mewn cawlach go iawn pan ges i fy nhywys at fwrdd mawr i eistedd nesaf at Chatty Cathy über- gwrywaidd, oedd yn gweithio yn y maes trin gwallt. Trwy drugaredd, dechreuodd e sgwrsio â’r ddwy ferch gerllaw; hyd y gwn i mae nhw dal i ddiodde mwydro’r barbwr barbaraidd.

Os ydych chi’n fy adnabod, fe wyddoch chi y gwna i sgwrsio ag unrhywun, ac roedd gen i fwy nag un rheswm i daro sgwrs â’r cyfaill siaradus. O’r hyn glywais i, roedd e’n wreiddiol o Redondo Beach, LA, sef lleoliad The Red Onion; y bwyty Mecsicanaidd gorau i mi brofi yn fy myw.  Yn ogystal, soniodd wrth y merched iddo dilyn cyngor Anthony Bourdain – arwr mawr i mi ym maes sgrifennu bwyd- wrth ddewis dod i R&J’s.

Fodd bynnag, roedd ganddo lais trwynol anioddefol, ac arfer anfaddeuol o  o adrodd ei hanes heb ofyn unrhywbeth am fywydau’r merched o Portland.

Roedd ganddo hefyd steil gwallt echrydus- a cofiwch, roedd e’n farbwr wrth ei waith. Dychmygwch Dog The Bounty Hunter wedi’i groesi â Hulk Hogan, gyda phinsiad bach o Chuck Norris.

Nawr, un peth yw gorfod gwrando ar lais pen rwdan am hir; pris bychan iawn i dalu mewn bwyty o safon. Ac i fod yn deg â’r lle, archebais goctel nefolaidd.

O hyn ymlaen rwy’n mynnu yfed Lemon Drop Martini ym mhobman.

R&G's Lounge

Ond roedd y cranc wedi’i ffrio yn hynod siomedig; dychmygwch sugno asgwrn ci wedi’i stwytho drwy’r dydd mewn deep-fat fryer a welodd ddyddiau gwell. Dim ond Bwytäwr Morgrug o fri fyddai’n dewis artaith o’r fath, ond caiff y saig ei hystyried yn house special!

Ac yn waeth na hynny, wrth fwynhau fy mroccoli mewn saws wystrys -a ddaeth ar y cyd – ceisiodd y gweinydd fynd â mhlât tra ro’n i dal i fwyta!

Dwi wedi cael prydau gwell dros y blynyddoedd yn Chinatown, ac mae’n le gwych i ymweld ag ef. Dwi heb ddigio chwaith gyda’r beibl bwyd; ar dudalen 233 o Where Chefs Eat, cyfeirir y darllenydd i The Shed ym Mhorthgain, lle ges i granc gorau’r byd yn ffres ar fy mhlât o Fae Ceredigion.

Nid dyna’r tro dwetha ges i flas cas yn fy ngheg ar fy ymweliad â San Francisco- sydd, gyda llaw, yn ddinas anhygoel.

Wedi wythnos o finiogi fy ngallu i flasu ac arbrofi â phob math o gynhwysion, es i gam yn rhy bell pan heriais fy hun i brofi siocled gwahanol a root-beer.

Root Beer

Yn Andronico’s yr o’n i, archfarchnad gourmet go iawn, pan sbotiais i siocled tywyll yn cynnwys 72% coco,  a wnaed yn San Francisco.

Dwi’n un sgut am siocled heli Rococo a siocled chilli Montezuma , tra fod blas oren a geranium L’Artisan Du Chocolat yn fendigedig.

Felly pan welais i far o sioceld blas Hungarian Salami & Smoked Bacon gan gwmni L’Amourette bu’n rhaid mynd amdani- a dwi’n dal i ddifaru f’enaid.

Dychmygwch chwerwder bar Bournville wedi’i blethu â Fry’s Turkish Delight, ond cyfnewidiwch y fondant rhosyn am friwsion o Pepperami.Dwi’n gor-ddweud braidd, ond yr hyn sydd ar fai yw fod hyd yn oed siocled gorau’r Unol Daleithiau yn lot rhy felys.

A sôn am felys, bu bron i mi chwydu yn fy unfan pan lowciais i nghegaid cyntaf erioed o Root Beer. Dychmygwch ffisig ffiaidd wedi’i gyfuno â sudd sinamwn seimllyd, a dyna i chi Root Beer yn ei hanfod.

Fi oedd ar fai, ac nid yr eicon Americana; i fod yn onest, ro’n i wedi disgwyl rybweth tebycach i gwrw sinsir.

Yr hyn sy’n rhyfedd yw mod i’n crefu can arall, sy’n cyd-fynd ag erthygl ddarllenais i yn y San Francisco Chronicle dros y penwythnos.

The Cocktailian, San Francisco Chronicle

Y pwnc dan sylw yng ngholofn coctels y papur Sul , oedd sut i baratoi’r Negroni perffaith.

Mae’r cotel Eidalaidd- sydd, fel y Martini clasurol, yn cynnwys vermouth a gin- yn prysur ddatblygu’n ddiod de rigeur, serch ei blas Campari chwerwfelys.  Mae nghyfaill yn Shoreditch, Aled Jones o Rydlewis, yn dwlu ar y diod lliw rhuddem i ddechrau’r noson mewn steil- tra fod eraill yn mynnu ychwanegu Cynar- gwirodyn blas marchysgall- yn lle’r vermouth.

Am y tro cyntaf erioed felly archebais Negroni i mi fy hun ym mar coctel uchaf San Francisco, sef Top of the Mark, ar awgrym The Cocktailian, Gary Regan.

Top of the Mark Negroni

Does dim byd Sex and the City am y coctel slic hwn- mae’n nes at Claudia Cardinale na Carrie Bradshaw.

Yn ôl y micsolegydd Kevin Burke  yn yr erthygl dydd Sul, “The medicinal qualities mellowed as the ice melted and toward the end of the first time I had it, I wasn’t hooked, but I found myself craving the bittersweet taste of the cocktail from time to time”.

Dwi’n deall yn union beth sydd ganddo.

Fydd hi’n sbel tan y gwna i aberthu Lemon Drop lolipopaidd am y Negroni llawn nwyd, ond dwi’n siwr y daw’r awydd cyn hir i’w ail-brofi.

Yn ogystal â hynny, mae rhywbeth yn dweud wrtha i y bydda i’n galw ar New York Deli cyn hir, sef yr unig le yng Nghaerdydd sy’n gwerthu Root Beer.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Heledd :

    O naaa, bydden i’n dwli ar ymweld a San Fran rywbryd – mae’n debyg mai yno ceir poblogaeth fwyaf o Chinese tu fas i China! Cadwa i fwynhau x

  2. Hysbysiad: Merch y Ddinas yn San Francisco II | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas : Merch y Ddinas ym Meirionnydd | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Merch y Ddinas yn San Francisco II | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s