Merch y Ddinas yn San Francisco II

Golden Gate Bridge

“I left my heart in San Francisco…” oedd y jazz-standard hyfryd a glywais ar sgwâr Jack London, Oakland toc cyn dal y fferi i Pier 39. Yr un gân yn union a lenwodd fy nghlustiau ar gyrraedd Fisherman’s Wharf.

Toc cyn gadael Oakland am ben arall y bae, ro’n i newydd gael sgwrs gyda stondinwraig Gymreig ym marchnad ffermwyr y ddinas.

Oakland Farmers' Market

Mae’r byd yn fach pan ry chi’n siarad Cymraeg-  cafodd mam Shân Jones ac fy nhad eu magu ar y ffin yn Llanymynech.

Shân Jones, Oakland

Wedi cyfnod yn cynnal teithiau ceffyl yn ardal Yosemite, a dilyn gradd pensaerniaeth yn Berkeley , arallgyfeiriodd Shân i faes hollol wahanol; mae’r ferch o Feifod bellach yn gwerthu trugareddau teithio wedi’u hailgylchu, sy’n cynnwys cardiau bingo eglwys Meifod.

Roedd hi wrth ei bodd yn byw yn y Bay Area, ac roedd ganddi sawl tip am lefydd da i gael bwyd.

Roedd cyrraedd y ddinas ar gwch yn lle car yn benderfyniad gwych; gyda’r gwynt a’r heli’n creu helynt â’r cyrls, bron y gallwn estyn fy llaw a chyffwrdd y Bay Bridge ac Ynys Alcatraz.

San Francisco

Bay Bridge, San Francisco

Alcatraz

Bob tro rwy’n ymweld â San Francisco, caf fy atgoffa’n syth mai dyma un o ddinasoedd gorau’r ddaear. Mae’r strydoedd serth yn cynnig her a hanner i gerddwyr, ond mae’n werth gwneud yr ymdrech er mwyn dod i adnabod y ddinas yn iawn.

San Francisco

San Francisco

San FranciscoCow Hollow, Pacific Heights, Russian Hill, The Mission, Noe Valley a Castro; mae gan bob un ardal ei henw gwych a’i chymeriad ei hun, ac mae modd ymweld â nhw i gyd mewn rhai dyddiau.

Wrth droedio’r strydoedd darganfuais cymaint am y Cymro Idwal Jones; ei gartref ger un o strydoedd mwyaf eiconig y ddinas, a’i gyfnod fel y colofnydd The Golden Gateman yn The San Francisco Chronicle– heb sôn am wefr o ddarganfod un o’i lyfrau yn ffenest siop lyfrau bwyd Omnivore ar fy niwrnod olaf.

Omnivore Books, San Francisco

Ar ôl cyrraedd San Francisco ddiwedd prynhawn dydd Sul ges i ginio hwyr hynod flasus ym mwyty Boudin ger Pier 39; torth surdoes y becws wedi’i llenwi â  clam chowderBloody Mary a phapur dydd Sul.

Boudin, Fisherman's Wharf

Soniais eisioes am fy mhrofiad anffodus braidd yn Chinatown, a phizza gorau’r byd yn Berkeley. Ond hoffwn i rannu â chi brofiad gwych ges i mewn bwyty hyfryd ar fy noson olaf yn San Francisco.

Sons and Daughters

Sons and Daughters, San Francisco

“Sons and daughters, love and laughter, tears and sadness and happiness…” Pwy arall sy’n cofio geiriau’r thema gawslyd i’r gyfres Awstralaidd o’r 80au?

Dwi’n cofio eistedd o flaen y bocs gyda fy chwiorydd ar ôl cyrraedd adre o’r ysgol yn ysu i’r sebon ryfedd ddod i ben er mwyn i Dangermouse gael dechrau ar HTV, cyn newid y sianel i ymuno â giamocs criw Hafoc.

Wedi deuddydd yn datgelu cyfrinachau Idwal Jones yn ei archif yn Llyfrgell Bancroft, Berkeley, mwynheais Lemon Drop Martini a machlud mawreddog yn Top of The Mark.

Lemon Drop Martini, Top of the Mark

Dwi’n gwbod, dwi’n gwbod- ro’n i wedi bod yno o’r blaen, ond y tro ma roedd y bwyty o fewn tafliad carreg i’r bar coctel .

Lleolir Sons and Daughters ar y fin rhwng ardal hen bres Nob Hill a ghetto cyffuriau y Tenderloin, sy’n egluro’u cwsmeriaeth eang.

Gyferbyn â’r bwyty, ceir hysbyseb neon Nude Male Shows, gyda’r geiriau “Touch Our Junk” yn abwyd pellach; rhaid meddu ar gryn hyfdra i gystadlu â hynny, ac mae Sons and Daughters yn llwyddo i greu argraff gofiadwy.

Y mae’r bistro dymunol yn cynnig profiad theatrig o bryd bwyd; cegin agored yn lwyfan canolog, a chyfres o seigiau sy’n cynnig gwledd i’r synhwyrau.

Mae cyfran helaeth y cynhwysion yn deillio o ardd y bwyty yn nhre Los Gatos gerllaw, a caiff y fwydlen ei llywio’n llwyr gan demtasiynau’r tymor.

Ces fy llorio’n llwyr gan y saig agoriadol o Trout roe, Crème fraiche and green onions; cyflwynwyd natur ar blat, yn llythrennol…

Sons and Daughters San Francisco

Wrth adael i’r peli bychain o heli ffrwydro rhwng fy nhafod a nannedd, ces f’atgoffa o bleser plentynaidd popio bubble-wrap.

Yn fuan wedi hynny, daethpwyd ag egg-roll gwahanol iawn; wy mor ffres nes ei fod bron yn amrwd wedi’i barselu’n dwt a’i gyflwyno ar y cyd ag ewyn a deiliach ysgafn.

Sons and Daughters San Francisco

Parhau wnaeth y ddrama wrth i don enfawr fy nharo wrth i mi frathu’r Fort Bragg Sea Urchin, ddaeth  ar y cyd â gwymon tenau Gwallt Môrforwyn a briwsion bara wedi’u mygu.

Sons and Daughters San Francisco

Daeth saig ar ôl saig o blatiau bychain bendigedig, ar y cyd â gwin lleol a ddetholwyd i weddu’r wledd yn berffaith.

Sons and Daughters San Francisco

Dwi’n hoffi meddwl mod i’n giamstar ar goginio cyw iâr rhost, gan sicrhau bod y croen a’r grefi’n llawn blas. Cafodd cyw iâr fferm Fogline yma ei weini â madarch Morel, a coeliwch chi fi, roedd pob un brathiad yn llawn hud a lledrith.

Cafwyd bara bendigedig- y rholyn lemwn a ricotta oedd fy ffefryn- a dau bwdin bach perffaith wnaeth ddenu dagrau i’m llygaid.

Pwy feddyliodd erioed am weini marshmallow bach bach, blas oren lliw gwaed; pan ddywedais mai dyna oedd fy ffefryn, daethpwyd  â llechen lawn ohonynt- dim ond un enghraifft yn unig o’r gwasanaeth ystyriol.

Roedd y sylw a roddwyd i bob elfen o’r seigiau yn brofiad cwbl newydd i mi, ac fe’m gadawyd- yn amlwch na pheidio- yn gwbl gegrwth.

Roedd safon y wasnaaeth a gwybodaeth y gweinyddwyr o’r radd flaenaf, a ychwanegodd yn sicr at fy mwynhád.

Dyma un pryd bwyd doeddwn i ddim am ei gorffen- ces fy nghynhyrfu’n llwyr gan brofiad cwbl newydd.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Merch y Ddinas yn San Francisco II

  1. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Sawru Bwyd a Diod San Francisco | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s