Adolygiadau Ffilm: Iron Man 3 (12) Oblivion (12) a Love is All You Need (15)

Iron Man 3

Y Sêr: Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow, Ben Kingsley, Don Cheadle, Rebecca Hall, Guy Pearce a Jon Favreau

Y Cyfarwyddo: Shane Black

Y Sgrifennu: Sgript Drew Pearce a Shane Black yn seiliedig ar gomics Marvel Stan Lee ac eraill

Hyd: 130mun

Adolygais y ffilmiau Iron Man 3, Oblivion a Love Is All You Need ar raglen Prynhawn Da ar  S4C ar ddydd Gwener, Ebrill 26ain 2013. I wylio eto cliciwch yma.

Ydyn ni wedi cyrraedd pwynt dirlawn ym myd cewri’r comics ar y sgrîn fawr? Dyna’r cwestiwn fu’n fy mhlagio i ar hyd y ffilm Iron Man 3, sef blocbyster cyntaf tymor Haf 2013.

Does dim pwynt gwadu’r gwir; bydd Batman, Spiderman a’u perthnasau oll gyda ni am byth tro bydd Hollywood yn dal i deyrnasu. Eleni, yn wir, tro Superman, Thor a Wolverine yw hi i gael eu hatgyfodi mewn steil.

Ond  flwyddyn union yn ôl fe welson ni Iron Man ei hun yn wynebu argyfwng arallfydol yng nghwmni’r Avengers eraill- Hulk, Black Widow a Thor yn eu plith- yn Marvel’s Avengers Assemble. Mae’n demtasiwn gref wrth wylio Tony Stark yn ceisio achub y byd i  holi, lle ma dy ffrindie di nawr?

Serch yr argyfwng ôl-fodern hon, a gyfeirir ati’n gyson yn y sgript, mae na gryn dipyn i’w fwynhau yn Iron Man 3, a lle i obeithio am ragor.

Yn un peth, mae’n wych unwaith eto gweld actor o fri yn cael hwyl gydag uwch-arwr mawr- mae nhw fel arfer yn gymeriadau go wynepsyth. Heb bresenoldeb Robert Downey Junior a’i ffraethineb slic, fyddai cyfres Iron Man 3 ddim chwarter cystal.

Chwistrellodd Robert Downey Junior chwa o awyr iach i fyd y cewri comic cyhyrog; onibai am ei arddull hamddenol, a’i afael cadarn ar glyfrwch y sgript, byddai’n anodd iawn cydymdeimlo â datblygwr arfau dros-ben-llestri fel Tony Stark.

Wedi brwydro terfysgwyr lu yn y ddwy ffilm gynta, yn y drydedd cawn gyflwyniad i The Mandarin (Ben Kingsley). Ar yr arwyneb, dyma eithafwr Islamaidd yn Afghanistan sy’n gwrthwynebu oferedd yr Unol Daleithiau.

Y troad yn y gynffon (y cyntaf, ta beth) yw mai eithafwr o Americanwr yw The Mandarin.

Ond ai ego Tony Stark sy’n gyfrifol am greu dihiryn o’r fath, a beth sydd a wnelo ysbrydion ei orffennol a chryfder anesboniadwy y gelyn? Mae’n wers i ni gyd beidio â thrin neb yn ddi-hid rhag llyncu cegaid go hegar o hubris.

Dan gyfarwyddyd Shane Black, sy’n dilyn Jon Favreau, cyflwynir adloniant pur am gyfnod sylweddol. Ond fel nifer fawr o ffilmiau tebyg- Thor a The Amazing Spiderman yn eu plith- wedi’n harwain ar hyd lwybrau dyfeisgar y sgript, rhaid gorffen ag un frwydr enbyd ddi-ddychymyg.

Wythnos yn unig wedi’r bomiau yn Boston, ceir ambell olygfa go agos-at-yr-asgwrn. Yn ogystal, wrth gwrs, erys un cwestiwn arall; paham mai bygythiad i’r Unol Daleithiau sy’n sbarduno’r holl weithgarwch arwrol ym mhob un blocbyster Hafaidd ers cantoedd?

Does ond un ateb amlwg, felly rhaid datblygu uwch-arwr o Gymru ar frys.

Peidiwch a nghamddeall, mae na gryn dipyn i ganmol am Iron Man 3, gyda pherfformiad Ben Kingsley yn sicr yn uchafbwynt. Mae hefyd yn braf gweld yr haearn-ddyn ei hun yn delio â phroblem hynod ddynol, sef pryder.

Dyw’r ffilm ddim cweit yn dioddef o franchise fatigue, ond yn dilyn trailer trydanol ar gyfer Man of Steel, rhaid dweud i Iron Man 3 deimlo braidd fel tamaid i aros pryd ar gyfer y Superman nesa.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Oblivion

Y Sêr: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Orla Kurylenko, Morgan Freeman

Y Cyfarwyddo: Joseph Kosinski

Y Sgrifennu: Joseph Kosinksi

Hyd: 125mun

Fedrwch chi goelio ei bod hi’n ddeng mlynedd ar hugain ers i ni weld Tom Cruise yn ei boxer shorts gwynion yn Risky Business?

Mae’r Peter Pan oesol yn dal i greu stwr, ond efallai am y rhesymau anghywir.

Diolch i’w gysylltiadau cadarn â seudo-grefydd sinistr seientoleg a’i ysgariad y llynedd tra ar set y ffilm Oblivion, bu dan bwysau mawr i gyflwyno hit a hanner.

Mae’r cynhyrchiad dyfodolaidd ymhell o fod yn ffilm wael, ond  mae’n cynnig dôs mawr o Déjà vu.

Dwn i’m faint o ffilmiau a wibiodd trwy fy meddwl wrth setlo lawr i fwynhau Oblivion.

TRON Legacy, Star Wars a hyd yn oed The Truman Show-  do’n i ddim yn rhy siwr pa ffilm yr oedd hi’n cyfeirio fwyaf ati. Tan, hynny yw, i mi gael fy nhrywannu gan droad mawr yng nghynffon y ffilm- a daeth yr ateb i mi’n syth.

Mae Oblivion wedi dwyn stori gyfan Moon!

Heb fynd i draethu am honno, digon yn wir yw dweud ei bod hi’n ffilm cymaint gwell nag angenfil di-enaid Joseph Kosinski. Mynwch gopi DVD o ffilm fechan David Jones, ac yna ewch amdani i’w chymharu ag Oblivion.

Mae’r ffilm ddiweddar wedi’i gosod 77 mlynedd yn y dydodol, pan fo’r ddaear wedi’i dinistrio’n llwyr gan Scavs arallfydol. Fe ddryllion nhw’r lleuad, i sbarduno tsunamis a daeargrynfeydd, cyn i ddyn daro ′nol â thaflegrau niwclear.

Mae’r byd bellach yn anial, ac yn gyfangwbl hesb, gyda’i thrigolion ar eu ffordd i loches ar leuad Titan. Yr unig ddau berson sy’n dal ar y ddaear i warchod y cyflenwad dwr ffres yw Jack Harper (Tom Cruise) a’i bartner Victoria (Andrea Riseborough).

Gyda phythefnos yn unig ar ôl o’u cyfnod ar y ddaear, dim ond ambell orchwyl sydd ar ôl i’w cyflawni. Ond mae breuddwydion od yn plagio Jack Harper yn ddi-baid, ac fe gaiff y teimlad rhyfedda nad yw ar ei ben ei hun.

Pan gaiff gip ar y gwir dychrynllyd, mae bron tu hwnt i ddirnadaeth, a’i benderfyniad ef yw gwirio’r cam a wnaethpwyd i’w gyd-ddyn. Dim ond un dyn all frwydro dros ffawd ei fam-ddaear, a Tom Cruise, sori, Jack Harper yw hwnnw.

Mae’r weledigaeth sydd ar waith yn Oblivion yn wir yn werth ei phrofi- mae’r effeithiau gweledol yn rhyfeddol tu hwnt. Fe aeth y criw cynhyrchu amdani go iawn gyda thirlun arallfydol Gwlad yr Iâ.

Ond eto, ond eto… mae na wendidau mawr yn perthyn i ffilm ddylai deimlo’n fwy epig, rhywsut. Mae Andrea Riseborough yn wych fel cymeriad amwys Victoria; gyda’i harddwch clôn-berffaith, mae’n amhosib dweud ai arwres ynteu dihiryn yw hi.

Ond camddefnyddiwyd Orla Kurylenko yn llwyr yn fy marn i- dim ond trophy i Tom Cruise yw hi mewn gwirionedd.

Ry chi’n dod i arfer yn aml, mewn ffilm wyddonias, gyda jargon anealladwy gaiff ei gyfiawnhau’n llwyr os yw’r gwyliwr yn derbyn y byd a gyflwynwyd iddynt.

Ond rhwng y drones a’r clones a’r tetrahedrons, es i ar goll yn llwyr lawr llwybrau llaethog y cynhyrchiad ymhell cyn yn diweddglo ystrydebol.

Mae’n gas i feirniadu unrhyw waith creadigol o werth, yn enwedig y gwaith hynny sydd heb dderbyn sêl bendith “swyddogol”.

Ond dwi’n credu bod y geiriau “Based on an unpublished graphic novel of the same name” yn dweud y cyfan, mae gen i ofn, am Oblivion.

Sgôr Terfynol*;

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Love Is All You Need

Y Sêr: Trine Dyrholm a Pierce Brosnan

Y Cyfarwyddo: Susanne Bier

Y Sgrifennu: Anders Thomas Jensen a Susanne Bier

Hyd: 115mun

Un gair bach olaf am ffilm hyfryd dros ben. Os ydych chi’n dymuno gweld rom-com aeddfed, chwerwfelys o hardd, mynnwch gip ar Love is All You Need o Ddenmarc.

Mae hi’n ffilm a gynhyrchwyd yn yr iaith Ddaneg ac a osodwyd ar arfordir Amalfi yr Eidal sy’n cynnwys cyfraniadau Saesneg gan Pierce Brosnan.

Sôn am wers i ni Gymry, ynglyn â chynhyrchu ffilm aml-ieithog; mae’r cyfan yn cyd-blethu’n gwbl naturiol.

Mae Pierce Brosnan yn chwarae tad i’r priodfab sy’n cynnal y wledd yn yr Eidal, ac sy’n profi cariad annisgwyl yn hwyrach mewn bywyd.

Gwrthrych ei serch yw Ida (Trina Dryholm), sef mam y briodferch; gwraig hyn sy’n trin gwallt wrth ei gwaith. Mae hi newydd gwblhau ei chwrs diweddara o gemotherapi dwys, a dilynwn ei deffroad hithau mewn ffordd hynod ddirdynnol.

Fiw i mi ddweud rhagor- ond cerwch i’w gweld; mae hi’n ffilm dyner, deimladwy, a digri tu hwnt  sy’n denu perfformiadau arbennig gan bawb.

Yn ei chrynswrth, dyma’r ffilm y carai Mamma Mia! fod, ac mae’n hyfryd gweld Pierce Brosnan yn chwarae rhan mor ystyriol.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiadau Ffilm: Iron Man 3 (12) Oblivion (12) a Love is All You Need (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Star Trek Into Darkness (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s