Canllaw Bach Caerdydd: Mis Ebrill

Stori Caerdydd- Canllaw Bach Caerdydd

Shw mae bawb? Blogbost reit gryno sy gen i ar eich cyfer y mis hwn, gan nad ydw i wedi bod yma i fwynhau mwyniannau Caerdydd ym mis Ebrill. Ond hyfryd dros ben oedd cael dychwelyd o Galiffornia i brofi Magnolias a Choed Ceirios Parc y Rhath yn blaguro.

Fel y gwelwch chi, mi fydda i’n trafod fy llyfr, Canllaw Bach Caerdydd, fel rhan o arddangosfa Stori Caerdydd yn Hen Lyfrgell yr Aes am 12.30 ar ddydd Mawrth, Ebrill 30ain.

Diolch yn fawr i Menter Caerdydd am y gwahoddiad i gynnal sesiwn o’r fath; os y’ chi’n rhydd dros eich awr ginio ac o fewn tafliad carreg i’r dre dewch draw i rannu eich Caerdydd chi- y da a’r drwg!-  gyda mi.

Ers dychwelyd o Galiffornia, dwi wedi profi dau le reit newydd, a dyma i chi fy argraffiadau ohonynt…

Bwyty El Timon, Heol Splott CF24

El Timon, Splott

Dros benwythnos y Pasg clywais si ddiddorol iawn, fod cyn-chef a gweinydd o The Custom House ym Mhenarth wedi gadael yn lled-diweddar i sefydlu bwyty yn y Sblot.

Dyma ymweld ag El Timon felly yr wythnos ddwetha yng nghwmni criw o ffrindiau o’r Sblot, i brofi safon y bwyd a phrofi siom ar yr ochr orau.

Lathenni’n unig o delicatessen Benedito’s, a drws nesaf i’r Imperial Café, El Timon yw’r trydydd busnes Portiwgeaidd i agor ar Heol y Sblot. Dyma gyfiawnhád perffaith felly i gyfeirio yn null Efrog Newydd, at gornel newydd sbon o Gaerdydd, sef Little Lisbon- dafliad carreg o Broadway!

Yr hyn sy’n grêt am y bwyty di-rodres hwn yw y cewch fynd â’ch potel win eich hun gyda chi. Ar yr arwyneb, mae’n leoliad no-frills go-iawn, ond ceir yno ymdeimlad hamddenol braf, fel pe bai chi ar wyliau.

Ganol yr wythnos, ceir yno ddêl gwych, sef dau gwrs am lai na degpunt. Derbynir archeb foreuol o bysgod a chig ffres, ac ês i am y Calamari mewn cytew ysgafn, yna’r Lamb Steak – mediun rare– â saws pupur.

Calamari, El Timon

Lamb Steak, El Timon

Coeliwch chi fi, gewch chi lond platiad o gig am eich pres, ac roedd y bwyd o safon eithriadol.

Cafwyd croeso cynnes iawn i griw o wyth ohonom, gan gynnwys Eleri, sef merch deirblwydd oed Rhiannon a Brendan, sy’n byw rownd y gornel.

Diolch yn fawr iawn i Brendan, un o gwsmeriaid selocaf y Custom House, am argymell El Timon yn y lle cyntaf-  a diolch o galon i Gwenllian am y lluniau!

Mimosa, Cei’r Forforwyn, Bae Caerdydd CF10 5BZ

Mimosa Cardiff

Ers rhai blynyddoedd bellach mae na un bwyty lawr y Bae sy’n denu nifer o Gymry, diolch i fwydlen sy’n pwysleisio cynnyrch cyfoes a Chymreig.

Sefydlwyd Mimosa Kitchen & Bar yn wreiddiol ′nol yn 2006, gan Andrew a Kelly Hepworth o Lanedeyrn ynghyd â’u partner pellenig- a chyd-ddisgybl Glantaf-  Ioan Gruffudd.

Tyfodd y busnes yn raddol, gan enill gwobrau lu, ond profwyd hubris pan gaewyd cangen Pontcanna y llynedd. Yn fuan wedi hynny clywwyd sîon di-ri fod Mimosa ei hun ar fin cau, a toc cyn y Nadolig cadarnhawyd fod rheolwyr newydd wedi prynu’r busnes.

Ym Mis Mawrth eleni datgelwyd Mimosa ar ei newydd wedd; lle bu llechi a phren minimalistaidd cynt roedd y bwyty bellach yn efelychu shabby-chic ffug y Cosy Club canolog.

Cafwyd hefyd gornel coctels hynod Studio 54-chic, ond diflanodd y fwydlen Gymraeg, gwaetha’r modd.

Bramble, Mimosa

Mae’r fwydlen, yn wir, yn llai nag y bu, gyda phwyslais nawr ar ffefrynnau poblogaidd; byrgers, bysedd pysgod, a bruschetta. A ninnau, yn anffodus, wedi colli’r cyfle i brofi brunch bore Sul, aethpwyd am y Cawl i’n cynhesu ar b’nawn anhymhorol o oer.

Cawl, Mimosa

Cyrhaeddodd y cawl oen mewn Le Creuset bach ciwt, ynghyd â thafell sylweddol o fara gwyn â chaws Caerffili. Roedd y Cawl yn ardderchog,  bron cystal ag un Mam, gyda blas cry’, hynod ddymunol, o rosmari.

Fe lenwyd ein boliau, ond roedd lle bach i’r Crème Brûlée, oedd yn flasus, er braidd yn ronynnog.

Creme Brulee, Mimosa

Ond y cwestiwn mawr, wrth gwrs, o gofio’r pwyslais ar goctels y bar, oedd sut beth fyddai’r Mimosa ei hun?

Siom anferthol a gafwyd o ran hynny; roedd blas orange squash ar y fizz, ddylai gynnwys sudd oren ffres yn ddi-eithriad.

Un peth yw glynnu at enw cwmni a fu’n llwyddianus am hir- a pharhau i ddefnyddio enw Ioan Gruffudd, yn gamarweiniol, ar y dudalen Facebook. Ond peth arall yn llwyr yw esgeuluso’r manylyn hanfodol hwnnw, sy’n dweud cyfrolau am y busnes.

Yn fras, mae na le i wella ar y Mimosa newydd.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Canllaw Bach Caerdydd, Tafarn/ Bar. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s