Adolygiad Theatr: Salt, Root and Roe (Clwyd Theatr Cymru)

Salt, Root and Roe

Does dim byd cryfach na chariad mam, medden nhw- ond beth os y chi’n blentyn i efaill?

Gall bod yn chwaer i efeilliaid fod yn brofiad unig ar adegau- fe wn i hynny’n iawn; ond mae’n siwr fod bod yn ferch i efaill yn ganmil gwaeth, a dyna’r testun a archwiliwn yn Salt , Root and Roe gan Clwyd Theatr Cymru.

Ddyddiau’n unig wedi perfformiad promenâd Praxis Makes Perfect gan National Theatre Wales, a dyma gynyrchiad ysgubol arall gan y Cymro Tim Price, sy ′mlaen yn Sherman Cymru tan nos Sadwrn , Mai 11eg.

Fe saethais i’n syth i flaenau fy nhraed- dan deimlad, yn dilyn perfformiad gwefreiddiol.

Man cychwyn y ddrama yw gêm o Guess Who rhwng heddwas a hysteric o Sir Benfro. Mae Menna (Catrin Aaron) druan yn byw ar ei nerfau, fyth ers derbyn neges od gan ei modryb Iola (Sara Harris-Davies). Yn y llythyr cariadus hwnnw, rhannodd ei hawydd i wneud amdani’i hun,  felly trodd Menna at y ditectif lleol (Brendan Charleson) i ddatrys y dirgelwch.

Ymhen hir a hwyr, daw Anti Iola i’r fei, yng nghwmni ei hefaill Anest (Betsan Llwyd), mam Menna. Mae’r ddwy hen chwaer yn byw ym mhocedi ei gilydd yn llwyr fyth ers i’w tad a’u gwyr eu gadael.

Yn ogystal â rhannu wy, mae nhw’n rhannu dull unigryw o gyfathrebu, ond nid dyna’r unig iaith sy’n dieithrio Menna oddi wrthynt. “Don’t go all Welsh”  yw ei cherydd hi wrth y ddwy wrth iddynt swatio ym mynwes eu mamiaith.

I fod yn blwmp ac yn blaen, mae Menna yn control-freak o’r radd flaenaf, yn briod â germaphobe o fri ac ar ei dedwyddaf yn darllen Eat, Pray Love ar ei Kindle. Mae hi yno yn bennaf i achub y dydd, ac i ddod â diwedd i’w suicide-pact– ond efallai mai hi sydd angen gollyngdod.

Am yr awr a hanner nesa, cawn gip tu ôl i ddrysau teulu hynod anghyffredin,  ac uniaethu’n llwyr â ffys a ffwdan y ffwlbri a’r ffraeo beunyddiol. Trwy gyfrwng perfformiadau pum seren gan bedwar actor gwych cawn ein cyffwrdd gan ofnau mawrion hynod gyffredin.

Dyma ddrama gwbl Gymreig a lwyfannwyd yn y Saesneg sy’n ymgorffori’r iaith Gymraeg yn hynod gelfydd. Mae na ddagrau a digrifwch ac eiliadau dramatig iawn- dychmygwch Llwyth o’r tu chwith allan.

Mae’r ddrama hefyd yn cyffwrdd â seicoleg cudd efeilliaid- pwnc sy’n tanio chwilfrydedd nifer- ac yn plethu hynny â symtomau torcalonnus dementia. Mewn un olygfa drawiadol, fe wynebwn gwestiynau hynod ddirdynnol; beth fyddai’r effaith arnom pe na bai’r drych o’n blaenau yn ein hadnabod, ac ydyn ni’n bod heb sêl bendith ein adlewyrchiad?

Cipiodd y cynhyrchiad Salt, Root and Roe enwebiad am wobr Olivier yn dilyn ei llwyfaniad gwreiddiol yn Llundain; mynnwch docyn os am shigwdad go-iawn yma yng Nghymru.

Mae Salt, Root and Roe ymlaen yn Sherman Cymru tan nos Sadwrn, Mai 11eg, 2013. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s