Merched y Ddinas yn Turin

Caffe Torino

Weithie, jyst weithie, mae angen dihangfa dros dro, a chyfle i swatio ym mynwes y teulu. Gyda Mam ar hyn o bryd yn derbyn cyfres o driniaethau, penderfynwyd y byddai’n dipyn o donic iddi gael gwibdaith i Turin- yng nghwmni fy chwiorydd a minnau!

Turin

Trefnwyd penwythnos hir hamddenol tu hwnt, gyda’r pwyslais ar ymlacio’n llwyr. Treuliwyd tridiau arbennig mewn dinas hyfryd dros ben, sydd wir yn werth ei darganfod.

Turin

Chlywson ni braidd dim Saesneg tra ar ein ymweliad â’r ddinas, a leolir ar lannau’r afon Po, yng nghysgod yr Alpau. Sbaenwyr a Ffrancwyr yw’r rhan fwyaf o ymwelwyr i un o gyfrinachau gorau yr Eidal.

Prifddinas rhanbarth Piedmont yw dinas Turin, a hi hefyd oedd prifddinas cyntaf yr Eidal. Ceir yno olion Rhufeinig, sy’n dyddio o’r flwyddyn 25 Cyn Crist, ond cynlluniwyd swmp helaeth o biazzas y ddinas gan bensaeri’r teulu brenhinol Savoy rhwng y 17eg-18ed Ganrif.

Piazza San Carlo

Torino

Caffe Torino

Martini, Siocled a cheir Ferrari, Grissini a Zabaglione; dim ond rhai o roddion Torino i’r byd. Ac un o’r rhesymau gorau i ymweld â Turin yw i ddarganfod un o ganolfanau bwyd gorau’r ddaear.

O gofio’n ymrwymiad i wneud dim byd ond ymlacio, trefnwyd llety canolog tu hwnt.

Diolch i waith ymchwil Lleucu archebwyd llety Colazione â’i steil shabby-chic, lle roedd golygfa dda dros Piazza Castello a heol fawr Via Po.

Colazione Torino

Colazione Torino

Colazione Torino

Colazione Torino

Lathenni’n unig o ddrws yr apartment oedd un o fariau eiconig dinas Torino- Caffè Mulassano. Lle da i ddadebru wedi’r siwrne awyren, ac roedd yn gyflwyniad perffaith i ffordd-o-fyw y Torinesi.

Bob noson o’r wythnos, tua 7 o’r gloch yr hwyr, mae’r trigolion lleol yn cynnal defod Aperitivo. Diod waraidd cyn swper, tameidiau bychain tramezzino a chyfle i hel clecs, tra’n gwylior byd- a’r bobol bryferth- yn mynd heibio.

Caffe Mulassano

Ymysg y diodydd a weinir yn ystod yr awr goctel sanctaidd hon y mae’r Negroni synhwyrus ac Aperol Spritz, sydd yn cynnwys blas oren a rhiwbob. Prif gynhwysyn y ddau ddiod yw gwirodyn chwerwfelys Vermouth- sef cymysgedd o win a pherlysiau a ddyfeisiwyd yn Turin gan Antonio Benedetto Carpano ym 1786.

Caffe Mulassano

Rhannodd meistres y til ym Mulassano enw ei hoff fwyty â ni, sef Le Vitel Étonné, nid nepell i ffwrdd ar Via San Francesco Da Paola.

Le Vitel Etonne

Cafwyd swper bendigedig, llawn cynhwsion lleol, fel pasta cwningen, blodau courgette â saws pesto,  stecen wedi’i ffrio mewn olew olewydd a’r saig gynhenid, Vitello tonnato– sef cyfuniad o gig llo tenau iawn wedi’i weini’n oer gyda tuna mayonnaise- heb anghofio potel o win coch Nebiolo.

Pasta Cwningen

Blodau Courgette

Stecen a Thatws Rhosmari

Vitello tonnato

Drannoeth, cawsom frecwast syml a thraddodiadol tu hwnt- Cappucino yr un a phestri cnau, yng nghaffi godidog Baratti & Milano gerllaw.

Baratti & Milano

Os y chi’n hoff o’ch siocled, dyma’r union le i fyn am gyflenwad o felysion cnau cyll Gianduja. A dweud y gwir, mae’r ddinas yn orlawn o Chocolatiers– caiff Turin ei hadnabod yn rhyngwladol fel “y Ddinas Siocled”, ac mae’n werth nodi mai yma hefyd y dyfeisiwyd Nutella!

Y cam nesa y bore hwnnw oedd awren fach ddiddan ar fws to-agored City Sightseeing Torino. Mae’r un cwmni’n cynnal taith debyg rownd dinas Caerdydd, a cafodd le haeddianol iawn yn y Canllaw Bach.

City Sightseeing Torino

Mae’n ffordd wych o ymgynefino â dinas newydd sbon, neu hyd yn oed os y chi’n ddinesydd bore oes. Yn ogystal â chael cip ar rai o atyniadau hardda’r ddinas, clywsom am rôl allweddol Torino yn hanes gwleidyddol yr Eidal.

Roedd arhosfan y bws o flaen ein apartment, felly tra aeth Mam i ymlacio, es i a fy chwiorydd ymlaen i’r Museo Nazionale del Cinema, a leolir yng nghrombil adeilad neo-glasurol  y Mole Antonelliana.

Mole Antonelliana

Fel ffan mawr o’r sinema, ro’n i yn fy seithfed nef yn yr amgueddfa ardderchog hon. Archwilir achau delweddau symudol, ymhell cyn cyfnod y brodyr Lumière, cyn bwrw mlaen i ddathlu ffilmiau gorau’r Ugeinfed Ganrif, a chyfraniad yr Eidal i’r byd ffilm- yn ogystal â chlasuron Hollywood i blesio’r ymwelwyr rhyngwladol.

Yng nghanol yr adeilad, ceir neuadd anferthol, llawn chaise longues cyffyrddus er mwyn gwylio ffilmiau amrywiol ar sgriniaiu anferthol; gan Fellini yn eu plith. Ceir hefyd arddangosfa drawiadol o bosteri ffilmiau rhyngwladol, a phrofiadau rhyngweithiol, lle cewch hedfan y Millenium Falcon, ac ymddangos- yn bur annisgwyl- ar y sgrîn fawr o’ch blaenau!

Mole

Atyniad arall yr amgueddfa yw’r lifft gwydr canolog sy’n esgyn i frig yr adeilad. O’r fan honno ceir golygfa wefreiddiol o’r dre ac ymhellach i’r Alpau tu hwnt.

Turin

Cinio hwyr  ddilynodd ein ymweliad â’r Amgueddfa Sinema Genedlaethol, ym mwyty Montebello gerllaw. Saig lleol arall a ddewiswyd, sef Bagna Caoda– ei chyfieithiad llythrenol, yn syml,  yw “dip poeth”.

Bagna Caoda

Creir y danteithyn hynod flasus wrth gymysgu olew olewydd, garlleg a bwyniaid (anchovies)  dros wres poeth am gyfnod o rai oriau. Caiff ei weini’n syml â llysiau amrwd fel seleri, pupurau, moron a ffenigl.

Bu’n rhaid ymgymeryd â thraddodiad lleol arall cyn troi am yr apartment i gael hoi.  Cyfuniad o goffi espresso a siocled poeth gyda choron o hufen yw paned o Bicerin. Mae Caffè San Carlo gyda’i chandelier Murano mawreddog yn leoliad hyfryd  i fwynhau’r ddiod anfarwol.

Bicerin, Caffe San Carlo

Fel y soniwyd eisioes, mae’r ddinas yn llawn piazzas, lle cynhelir marchnadoedd bob penwythnos.

Turin

Ond os daw’r glaw i sbwylio’r hwyl, ceir milltiroedd o arcêds a’u nenfydau bwaog i gynnig cysgod rhag yr elfennau.

Yno, ar hyd y ddinas, ceir siopau rif y gwlith, o Enotecas llawn gwin, a phosteri hynafol, hyd at siop daps Superga lleol, a changhennau o siopau llyfrau Feltrinelli- sef testun cynhyrchiad diweddara National Theatre Wales ar y cyd â Gruff Rhys a Neon Neon, Praxis Makes Perfect.

Superga, Torino

Posteri Torino

La Feltrinelli

Pethau syml iawn sy’n plesio ni ferched yn y bôn; fel glafoerio dros siopau sgidiau a bagiau lledr o safon, heb orfod gwario ceiniog!

Esgidiau Torino

Coccinelle

Pan ddaw yr haul, does dim dewis ond troi at Gelateria nefolaidd Pepino’s. Yno, am ddau Ewro fe gewch gôn anferthol o hufen iâ siocled Gianduja, sy’n toddi’n gyflym os na fyddwch chi’n ofalus!

Pepino's

Mae’n wir i ddweud i ni fwynhau mas draw, a bwyta llond ein boliau. Ond mae na awyrgylch arbennig i’w chanfod yn Torino, sy’n swyno’r holl synhwyrau.

Mwg sigarets cyfandirol ac olew olewydd oedd yr arogleuon cryfaf i lenwi’n ffroenau, tra roedd seiniau hollol amrywiol i’w clywed ym mhobman; tramiau, trwmpedwyr, cefnogwyr Juventus, a chlebran di-baid yr Eidalwyr.

Ein swper olaf oedd yr uchafbwynt i mi, diolch i’n gweinydd gwych ym mwyty La Via Del Sale, sef Vito.

Vito. La Via Del Sale

Mae Catrin, fy chwaer, yn siarad Eidaleg yn rhugl wedi blwyddyn yn y Brifysgol yn Padova.

Catrin a Lowri Cooke

Caniataodd hynny i ni gael dipyn o hwyl gyda’r trigolion lleol, oedd fel Vito, yn hynod gyfeillgar.

Mam a Lleucu

Rhwng y bedair ohonom, mae ganddom flynyddoedd o brofiad fel gweinyddesau mewn caffis ledled Cymru- a thu hwnt! Roedd hi’n grêt hel atgofion o’n profiadau amrywiol, a gwell byth oedd cael cystal gofal gan weinydd o safon.

Gwnaeth Vito yn siwr i ni fwynhau ein hunain, a llywiodd ein bwydlen yn llwyr, wrth ddewis gwin addas i bob saig- gan anwybyddu’r dewis drud bob tro.

La Via Del Sale

La Via Del Sale

La Via Del Sale

La Via Del Sale

Fy ffefryn innau oedd y caserôl cig eidion a stwythwyd am oriau mewn gwin Barolo lleol, a gyfoethogwyd gan fymryn o siocled.

La Via Del Sale

Cafwyd gwyliau bendigedig, ac yn bwysicach na dim llwyddodd Mam i ymlacio’n llwyr. Gobeithio wir y daw atgofion o’r penwythnos i’n diddanu am flynyddoedd i ddod.

Lleucu, Lowri, Catrin

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Merched y Ddinas yn Turin

  1. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas : Merch y Ddinas ym Meirionnydd | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Gorffennaf | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s