Adolygiad Ffilm: Star Trek Into Darkness (12)

Star Trek Into Darkness

Y Sêr: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Anton Yelchin, Simon Pegg, John Cho, Benedict Cumberbatch, Alice Eve

Y Cyfarwyddo: J.J. Abrams

Y Sgrifennu: Roberto Orci, Alex Kurtzman a Damon Lindelof

Hyd: 132mun

Adolygais Star Trek Into Darkness ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Mercher, Mai 15ed, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Dros y penwythnos, mi fydda i yn Comic Con Dallas i ddilyn Ioan Gruffudd ar gyfer rhaglen ddogfen i S4C gyda’r cyflwynydd Daniel Glyn. Gyda ffilmiau Marvel yn ôl ar y brig, mae na alw mawr iddo fynychu’r digwyddiadau mawrion hyn, gan iddo chwarae Mr Fantastic yng nghyfres The Fantastic Four.

Yn gwmni i Ioan ar hyd y penwythnos, ymysg enwau eraill, fydd Brandon Routh, seren Superman Returns (2006). Ond mae’n bur debyg mai actor hyn o lawer na’r ddau lanc golygus fydd seren fwya’r penwythnos; neb llai na William Shatner o gyfres ffilm a theledu Star Trek, aka Capten James T. Kirk.

Dros yr un penwythnos yn yr Unol Daleithiau, bydd dilyniant J.J. Abrams i’w reboot ef o gyfres Star Trek yn agor mewn sinemau ledled y wlad. Y mae’r ffilm honno, Star Trek Into Darkness eisoes ar ddangos ym Mhrydain, ac yn fy marn i, mae’n werth ei gweld.

Ces i dipyn o flas ar y ffilm wreiddiol yng nghyfres J.J.Abrams, a archwiliodd gefndir y bramant bydysawdol rhwng Mr Spock (Zachary Quinto) a James T.Kirk (Chris Pine).

Wedi sefydlu’r stori honno, a’r gwahaniaethau mawr rhwng y dyn anystywallt a’r Vulcan di-deimlad , profwn olygfa agoriadol anhygoel o gyffrous. Fel yn achos ffilm gynta’r gyfres newydd, mae deg munud cynta Star Trek Into Darkness yn ein bachu’n syth bin. Cawn ein lluchio’n syth i grombil llosgfynydd ar blaned cyntefig, lle wynebwn dranc cymeriad poblogaidd iawn.

′Nol ar y ddaear, ym mhencadlys Starfleet yn San Francisco, mae’r Cenhedloedd Unedig bydysol yn wynebu argyfwng anferthol, wrth i un o gyn-raddedigion yr academi fynd yn honco bost a chreu dinistr di-ben-draw.

Does ond un dewis ond cyrchu’r cyn-gapten sinistr John Harrison (Benedict Cummerbatch), i’w guddfan ar blaned ym mhendraw’r bydysawd, sy’n perthyn i gysawd y Klingons- gelynion mwyaf dyn erioed.

Rhaid i Gapten Kirk a Mr Spock geisio goresgyn eu gwahaniaethau i osgoi’r Rhyfel Bydysawd Cynta, ac i ddarganfod yn union pwy yw’r uwch-ddyn pwerus sy’n benderfynol o ddial ar Starfleet, unwaith ac am byth.

Mae na gryn dipyn i ganmol yn Star Trek Into Darkness, gyda Zachary Quinto unwaith eto yn cynnig Spock spot-on. Mae na annwyldeb mawr yn perthyn i’r actor Chris Pine wrth iddo gynnig Capten Kirk sy’n llawn gwendidau, ac eto yn ardderchog mewn argyfwng; sgil handi iawn yng nghyfres Star Trek.

Mae pob un golygfa gyda’r peirnianydd Scottie yn werth ei sawru , diolch i amseru comig (ac acen Take the High Road) Simon Pegg. A daw’r meddyg “Bones” McCoy (Karl Urban) i chwarae rhan amlycach, diolch i sgript sy’n tasgu o linellau ffraeth.

Uwchlaw pob un o’r actorion hyn, fodd bynnag, cawn gyfraniad sylweddol o safon Shakespeareaidd gan y Sais â’r enw bendigedig, Benedict Cummerbatch.

Bu cyfnod rhwng yr 80au a’r 90au pan mai Arabiaid ac Almaenwyr oedd gelynion pennaf arwyr Americanaidd y sgrîn fawr. Ers troad y mileniwm , fodd bynnag, ac am resymau gwleidyddol gywir, tro’r Saeson soffistigedig yw hi i herio’r Yanks di-glem.

Ry ni wylwyr ar ein hennill, mewn gwirionedd, diolch i berfformiadau difyr gan  gan Tom Hiddleston yn Thor a Marvel’s Avengers Assemble, a Syr Ben Kingsley yn Iron Man 3.

Mae’r hen Benedict Cummerbatch yn hynod wyliadwy, ac yn cynnig gwrth-arwr annaearol o amwys, sy’n cadw Capten Kirk ar flaenau ei draed. Bechod felly na lwyddais i ddeall gair o’r garbwl galaethol ddaeth allan o’i enau ar hyd hanner ola’r ffilm.

Wedi tawelu’r elfennau Trekkie yn y ffilm gyntaf, a gyflwynodd y gyfres o’r newydd i  genhedlaeth newydd sbon, penderfynodd JJ.. Abrams gynnig dilyniant i’r ffans go-iawn, gan olygu fod Star Trek Into Darkness ar adegau’n gymhleth iawn.

Serch hynny, yr un yw’r hanes; rhaid i griw’r Starship Enterprise achub y byd. Mae na gysur mawr mewn gwybod fod y gyfres yn parhau, a’n bod ni gyd mewn dwylo clyd tra’n teithio ar Warp Speed.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s