Adolygiad Ffilm: The Great Gatsby (12)

The Great Gatsby

Y Sêr: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Joel Edgerton, Jason Clarke, Isla Blair

Y Cyfarwyddo: Baz Luhrmann

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Baz Luhrmann a Craig Pearce o’r nofel The Great Gatsby gan F. Scott Fitzgerald

Hyd; 143mun

Mae na un gyfrol fawr rwy’n ei hail-ddarllen yn flynyddol fyth ers canol fy arddegau; The Great Gatsby gan F.Scott Fitzgerald yw honno. Gyda threigl amser, wrth i mi fyw a bod,  rwy’n canfod ynddi haenau dwysach o wirioneddau mawr  bywyd.

Ar yr arwyneb mae’n cyfosod oferedd y Roaring Twenties ar drothwy Cwymp Wall Street, gyda rhamant rwystredig y miliwnydd Jay Gatsby a Daisy Buchanan, ei gyn-gariad mawr.

I nifer, mae’n stori drasig sy’n cynnig dameg i’r darllenydd, a rhybudd rhag canlyn y freuddwyd fawr i’r eithaf. I eraill mae arwr enigmatig F. Scott Fitzgerald yn cynnig gobaith mewn byd di-hid.

Ro’n i wrth fy modd pan glywais mai Baz Luhrmann – cyfarwyddwr Romeo + Juliet, Moulin Rouge! ac Australia – fyddai’n gyfrifol am drawsblaniad diweddara y nofel i’r sgrîn fawr. Mae’r auteur o Awstralia yn adnabyddus am greu sbloets, ac yn un i osgoi cynildeb ar bob cyfri wrth daclo emosiynau mawrion.

Wedi’r cyfan, pan ry′ chi yng nghanol drycin wyllt o deimladau, mae bywyd yn teimlo’n eithafol o uwch-real.

Cyhoeddwyd hefyd mai gobaith Luhrmann fyddai cynhyrchu’r ffilm ar ffurf 3D; rheswm arall i edrych mlaen yn eiddgar i weld sut fyddai’r dechnoleg yn gweddu i ddrama, wedi anturiaethau gwyddonias di-ri.

Wedi apwyntio’r prif seren- pwy arall ond Leonardo DiCaprio i chwarae’r Gatsby golygus?- dyfarnwyd nad Scarlett, na Keira, na Natalie, ond Carey Mulligan (An Education, Shame) fyddai’n fwyaf addas i chwarae’r arwres amwys, hynod fregus a hardd.

Cychwynwyd ar y ffilmio yn Sydney, Awstralia yn Hydref 2011, a lawnsiwyd hysbyseb fawr union flwyddyn yn ôl wnaeth gynhyrfu’r  dyfroedd yn llwyr. Beth ddiawl oedd curiadau “No Church in The Wild” gan Kanye a Jay-Z yn gwneud ar drac sain ffilm gyfnod o’r fath, oedd un cwestiwn a godwyd ar y pryd.

Wedi hir ymaros, cafwyd adwaith anochel i’r holl ddisgwyliadau mawr; croesawyd y dangosiad yng Ngwyl Ffilm Cannes gan adolygiadau digon llugoer, 3 seren, yn gyffredinol, gan bawb.  “Arwynebol” “Di-sylwedd”, a’r clasur hwnnw, “Rhy Hir”; dyna’r geiriau a glywais wrth geisio’u hosgoi, gan anobeithio braidd fy hun.

Dwi’n eithriadol o falch felly i gyhoeddi i’r byd fod The Great Gatsby Baz Luhrmann yn gynhyrchiad ardderchog, sy’n cydio yn ysbryd y llyfr yn llwyr.

Mae’n wir fod ganddi ddiweddglo gwahanol i’r gyfrol, a dyw hi ddim yn gwbl driw bob tro. Ond yno, ar y sgrîn fawr yn ei holl ysblander, y mae’r gyfrol rwy’n ei charu, ac mae gan ei neges oesol ddigon i ddweud am ein diwylliant cyfoes ni heddiw ag am fywyd bron i ganrif yn ôl.

Mae’r ffilm yn cychwyn yng nghwmni’r awdur Nick Carraway (Tobey Maguire), sy’n glaf mewn ysbyty meddwl ym 1929. Wrth iddo straffaglu i fynegi ei atgofion o Haf mawr 1922, caiff ei annog i rhoi pin ar bapur i geisio gwneud synnwyr o’r cyfan.

Dyna’r Haf y bu’n lletya fel sgrifennwr tlawd ym mhentre West Egg ar Long Island. Penderfynodd ar y pryd i ymuno â’r ras wyllt ariannol a chanfod ei hun yn frocer stoc ym Manhattan.

Yn gymydog ac yn gysgod iddo ar ol setlo fewn y mae ffigwr enigmataidd Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio); er yn bresenoldeb anweledig, mae e’n cynnal partïon gwyllt yn ei gartre mawreddog drws nesaf i’r bwthyn bychan.

Y mae pawb sydd o’u cwmpas fel petai’n  gwybod rhywbeth am Gatsby-  o’i berthynas gwaed â Kaiser Willhelm, i’r sî ei fod yn llofrudd- ond does neb yn ei adnabod, nac yn deall gwreiddiau dirgel ei gyfoeth.

Gyferbyn â nhw, ym mhendraw’r bae, y mae’r teuluoedd “hen bres” yn byw. Ymhlith ystadau crand y “Robber Barons” mawr y mae cartre’r Buchanans, sy’n cynnwys cyfnither Nick.

Yn wreiddiol o Kentucky, mae Daisy Buchanan (Carey Mulligan) yn feinwen hardd ond yn briod â godinebwr. Mae hi’n ganolbwynt cymdeithas, ac yn berchen ar bob dim, ond yn glaf i annwyd ennui.

Un noson braf ar ddechrau’r haf, caiff Nick gip ar ddyn ar lan y dwr yn estyn am rywbeth y tu hwnt i’w gyrraedd; rhyw fflach o olau gwyrdd o flaen carte’r Buchanans, sy’n diflannu ar amrantiad.

Yn fuan wedi hynny derbynia Nick wahoddiad prin i gwrdd â’r dyn ei hun, gan brofi antur mwyaf ei fywyd. Llwydda i ddatrus dirgelwch mawr, ond caiff ei ddadrithio’n llwyr wrth dystio i drasiedi enbyd.

Mae Tobey Maguire yn cydio yn llwyr yn voyeur ymylol Nick, wrth arsylwi’n dawel heb gael gwahoddiad go-iawn i’r byd sy’n ganolbwynt y bydysawd.

Ond dyna, mewn gwirionedd, sydd yn achub ei groen, ac sy’n ei wahaniaethu ef â Gatsby.

Mae Leonardo DiCaprio yn ysblenydd fel y cawr ar y cyrion sydd yn awchu am adlais o’i orffennol. Mae ei harddwch bachgennaidd wedi hen ddwyn ffrwyth; dyma actor mawr sy’n benthyg sylwedd i’r ystum lleiaf.

Mae Luhrmann yn arwain y ddawns rhwng Gatsby a’r gynulleidfa fel coreograffydd o fri . Mae hi dri chwarter awr tan y cawn gyfarfod â’r dyn fu mond yn sî danteithiol tan hynny. Mae’r ennyd wefreiddiol y gwelwn ni DiCaprio fel Jay Gatsby am y tro cyntaf i gyfeiliant Rhapsody in Blue yn foment euraidd yn hanes y sinema.

Pa ots na chyfansoddwyd y darn eiconig hwnnw gan Gershwin tan 1924 , ac y cafodd ei hanfarwoli – fel hon- yng nghwmni tân gwyllt, ym Manhattan gan Woody Allen?  Gwnaeth Baz Luhrmann yrfa gyfan gyda’i ffilmiau hunan-gyfeiriadol, sy’n frith o deyrngedau sinematig. Yn union yr un modd, y mae’r cwyno di-baid am drac sain anachronistaidd y ffilm yn fy mlino i yn llwyr.

Mae’r gweithiau gan Lana Del Ray, The xx a Jay-Z yn ychwanegu at hwyl y ddrama. Fel yn achos Moulin Rouge!, cyfosodir cynnwrf ffilm gyfnod gyda chaneuon cyfoes o fri sy’n tanlinellu natur oesol y stori.

Mae’n anodd gwerthuso Daisy heb ddatgelu calon y stori; digon yw dweud fod Carey Mulligan yn ddewis perffaith. Mae’r cerrynt sy’n bodoli rhyngddi hi a DiCaprio yn deimladwy iawn, ac yn creu gwreichion ym mhob un golygfa rhyngthynt.

Oes angen dweud rhagor i’ch perswadio chi i fynd i brofi’r ffilm drosoch chi eich hunain? Mae’r cynllunio celfyddydol, a’r dillad ysblennydd (sy’n deillio’n rhannol o archif Miuccia Prada) yn siwr o sicrhau enwebiadau di-ri i lefftenant ffyddlon Luhrmann, Catherine Martin.

Mae modd meddwi’n llwyr ar fanylion y ffilm- mae hi’n loddest fawreddog sy’n adwaith braf i flocbysters cartwnaidd yr haf. Mae hefyd yn reswm pellach i estyn am eich sbectolau 3D , gan gynnig mwy na gofodlwch ac asteroids i lenwi’r llygaid.

Ces fy nghynhyrfu, fy nghyfareddu a nghyffwrdd i’r byw gan ddehongliad Baz Luhrmann o nofel fawr Fitzgerald . Yn wyneb pob beirniadaeth hallt, ac adolygiad calon-galed, mae ei Gatsby ef yn hawlio’r golau gwyrdd gen i.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Great Gatsby (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Suffragette (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Revenant (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s