Adolygiad Ffilm: The Hangover Part III (15)

The Hangover Part III

Y Sêr: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Ken Jeong a John Goodman

Y Cyfarwyddo: Todd Phillips

Y Sgrifennu: Todd Phillips a Craig Mazin

Hyd: 100mun

Adolygais The Hangover III ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mai 24ain, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

′Nol yn 2009 trodd sleeper-hit The Hangover yn ffenomenon fyd-eang, diolch i stori dda  a pherfformiadau disglair. Dilynodd y ffilm honno driawd go drwstan wrth iddynt ddeffro’r bore wedyn wedi noson ar y lysh yn Las Vegas.

Siomwyd nifer fawr gyda’r dilyniant diog yn 2009 , a ailgreodd pob un golygfa a’u gosod yn yr un drefn yn Bangkok. Ond roedd eraill wrth eu boddau gyda rhagor o’r un fath, ac i fod yn deg, roedd Mwnci Mr Chow yn wych.

Y tro ma, ar gyfer y drydedd- a ffilm ola’r gyfres- penderfynwyd hepgor yr un patrwm o ddilyn sgîl-effeithiau stag-night, a chanolbwyntio ar esblygiad un o’r prif gymeriadau yn lle.

Seren y sioe o’r cychwyn cyntaf oedd bachgen-ddyn barfog Alan Garner (Zach Galifianakis). Serch ei dueddiadau sosiopathig, a’i synnwyr unigryw o steil, llwyddodd i ennyn cydymdeimlad y dorf.

Yn y ffilm wreiddiol , chwaraeodd ddarpar frawd-yng nghyfraith y priodfab, Doug (Justin Bartha), ac efe fu’n bennaf gyfrifol am greu helbul The Hangover. Efe yn ogystal lwyddodd i dynnu Mr Chow (Ken Jeong) i’w ben- ac mae’r psycho Tseineaidd yn dal i fod yn ddraenen yn ei ystlys.

Mae’r ffilm olaf yn agor ar gyrion dinas Bangkok, ac fe welwn fod Mr Chow wedi dianc rhag crafangau’r awdurdodau. Ar union yr un diwrnod yn Los Angeles, mae Alan yn gyfrifol am farwolaeth ei dad, a jiraff, mewn damwain traffordd.

Mewn galar dwys- yn ei ffordd unigryw ei hun- yn dilyn angladd ei dad, daw’r hen griw at ei gilydd i godi calon Alan ac i’w hebrwng i ganolfan iachau yn Arizona. Fe pob aduniad arall, aiff popeth o chwith , gan arwain at herwgipiad dramatig.

Caiff Doug druan ei gymeryd yn wystlon gan gangster gordew o’r enw Marshall (John Goodman), a rhaid i’r lleill ddarganfod Lesley Chow ar fyrder. Dilynwn y triawd gwreiddiol ar road-trip i Tijuana, cyn dychwelyd i’w cartref ysbrydol, Las Vegas.

Mae’r cynhyrchiad yn benderfynol o danlinellu’r ffaith mai hon fydd ffilm ola’r gyfres. Yn hynny o beth, ceir hanenen drwchus o emosiwn yn achos stori Alan. Rhaid cyfadde i mi hefyd brofi deigryn neu ddau wrth i’r diweddglo neshau, sy’n dathlu cyfeillgarwch ryfedd y triawd.

Er nad yw’r stori ei hun yn ofnadwy o gryf, mae na lond y lle o olygfeydd digri. Cymeriad Alan yn bennaf sy’n gyfrifol am hyn, fel yn achos ei gyfarfyddiad dros lolipop â’i enaid hoff cytun.

Golygai hynny mai cymeryd y sedd gefn wna Bradley Cooper ac Ed Helms- y mae’r ffilm hon yn perthyn i Zach Galifianakis a Ken Jeong.

Dyw hi ddim yn ffilm wreiddiol, ond bydd colled ar eu hôl; y gobaith mawr yw y caiff Zach Galifianakis gyfle i ledaenu ei adennydd. Y peryg i’w yrfa yw y bydd pawb yn dymuno ei weld fel y weirdo am byth; yn fy marn i mae The Hangover III yn alargan hynod addas i Alan.

Y Sgôr terfynol*   cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Hangover Part III (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s