Adolygiad Ffilm: Behind The Candelabra (15)

Behind The Candelabra

Y Sêr: Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd, Debbie Reynolds

Y Cyfarwyddo: Steven Soderbergh

Y Sgrifennu: Richard LaGravenese

Hyd: 118mun

Adolygias Behind The Candelabra ar raglen Prynhawn Da ar S4c ar ddydd Gwener, Mehefin 14eg, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

“Too much of a good thing is wonderful” yw’r linell sydd yn cloi Behind The Candelabra, ac mae’n cyfleu y ffilm i’r dim.

Mae’r oferedd sydd i’w brofi yn ystod biopic Liberace bron y tu hwnt i ddirnadaeth, ond  mae’n cynnig agoriad llygaid go-iawn ar ffordd-o-fyw un o adlonwyr mwya’r Ugeinfed Ganrif. Y mae hefyd yn datgelu sut gafodd ei enaid-hoff-cytun ei draflyncu’n llwyr gan hynny, a’i boeri allan drachefn.

Yn ôl y son, dyma fydd ffilm ola’ Steven Soderbergh fel cyfarwyddwr, a chwarae teg, mae’n goron ar ei yrfa, yn dilyn llwyddianau Sex, Lies and Videotape, Out of Sight, Ocean’s Eleven ac yn fwyaf diweddar, Magic Mike. a Side Effects.

Trodd Soderbergh at ddau actor y cydweithiodd â nhw droeon o’r blaen ar gyfer ei ffilm ffarwel, sef Michael Dougas a Matt Damon.

Dydy’r ffilm ddim ar ddangos yn sinemau’r Unol Daleithiau, dim ond ar sianel HBO i danysgrifwyr yn unig, gan olygu nad oes gobaith gan yr un ohonynt dderbyn enwebiad Oscar am eu perfformiadau caboledig.

Y rheswm am hynny, yw natur “sensitif ” y ffilm, sy’n trin a thrafod rhywioldeb y prif destun, y pianydd poblogadd Liberace. Mae’n anhygoel i feddwl fod cynulleidfaoedd (neu’n fwy penodol, rhaglenwyr ceidwadol) yr Unol Daleithiau dal ddim yn barod i ddelio ag un o gyfrinachau agored mwyaf byd adloniant yr Ugeinfed Ganrif.

Serch yr enw egsotig, cafodd Wladziu Valenino Liberace ei ei eni a’i fagu yn nhalaith Wisconsin ar droad y 1920au.  Darganfuwyd fod ganddo dalent aruthrol fel plentyn wrth ganu’r piano, a derbyniodd hyfforddiant glasurol.

Dros y blynyddoedd, wrth iddo ddarganfod pleserau amgen perfformio mewn “saloon bars” cynyddodd ei repertoire i gynnwys ffefrynnau poblogaidd, gan olygai y gallai’r sioeddyn chwarae Chopsticks a Chopin mewn steil.

Rhwng y 1950au a’r 1970au Liberace oedd un o adlonwyr mwyaf adnabyddus yr Unol Daleithiau- a thu hwnt- a cafodd ei dalu’n fwy na neb am ei berfformiadau bythgofiadwy.

I’r byd y tu fas, roedd Liberace yn hen lanc oedd wedi mopio’n llwyr â’r sgleflwraig iâ  Norwyaidd Sonja Henie.  Mewn gwirionedd roedd yn ddyn hoyw i’r carn, a dros y blynyddoedd bu’n canlyn â chyfres o ddynion hardd.

Un o’r cariadon hynny, ar droad yr 80au, oedd adonis penfelyn o’r enw Scott Thornson. Cafodd ei gyflogi gan Liberace fel chauffeur a gofalwr, ond fe fu’r ddau’n cyd-fyw fel pâr priod. Mae’r ffilm yn gofnod o’u carwriaeth fawr, o’u cyfarfyddiad cyntaf tan y diweddglo torcalonnus.

Sail y sgript yw cofiant Scott, a sgrifennwyd wedi i Liberace farw o sgil-effeithiau AIDS ym 1987. Cawn glywed datguddiadau sy’n ein gadael yn geg-agored, fel dymuniad y pianydd i fabwysiadu Scott fel mab, heb sôn am yr awgrym Liberace i bwyso ar ei gariad i dderbyn triniaethau plastig yn ei ddelwedd ei hun.

Ceir enghreifftiau lu o fywyd dros-ben-llestri Liberace ar anterth ei yrfa llwyddianus; mae’n defnyddio’r term “palatial kitsch” i ddisgrifio’i gartre ysblennydd yn Las Vegas, ac mae ei hoffter mawr o grisialau Swarovski yn ddigon i gynnal dwydiant gemwaith Awstria ar ei ben ei hun.

Redd y ffilm yn rhodd i’r cynllunydd dillad Ellen Mirojnick a chynllunydd y set Barbara Munch- mae modd mwynahu’r ffilm ar lefel aestheteg yn unig. Ond calon  y ffilm yw’r garwriaeth dyner gafodd ei llygru gan effeithiau enwogrwydd.

Ar brydiau mae “Lee” yn fwystfil llwyr, droeon eraill yn eithriadol o annwyl, ac mae Michael Douglas yn ardderchog yn rhan orau ei yrfa.  Tan yn ddiweddar iawn bu’r actor ei hun yn dioddef o ganser y gwddf a fu bron iawn yn drech arno ef. Mae’r sgil-effeithiau i’w gweld yn glir yn ystod y ffilm; ar brydiau mae’n efelychu ei dad oedrannus, Kirk Douglas, ond mae ei brotread ar ei ennill oherwydd hynny.

Yn nwylo medrus Matt Damon caiff hync macho Jason Bourne ei drawsnewid yn llwyr ar ffurf llanc diniwed braidd, sy’n ymylu ar dwp. Mae Damon a  Douglas yn greadadwy tu hwnt, gan sicrhau fod y gynulleidfa yn cydymdeimlo â’r ddau yn llwyr.

Serch yr haenen drwchus o dristwch mawr, mae’r sgript yn llawn cyffyrddiadau difyr. A welsoch chi erioed y fath ddiweddglo dros-ben-llestri i olygfa angladd yn eich byw. Dychmygwch cameo Frankie Avalon yng ngolygfa Beauty School Drop-Out ffilm Grease, a lluoswch hynny gant o weithiau.

Mae’n goblyn o ddiweddglo i drysor o ffilm, ac yn ffarwel hollol ffab i Steven Soderbergh.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Behind The Candelabra (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s