Adolygiad Ffilm: Man of Steel (12)

Man of Steel

Y Sêr: Henry Cavill, Russell Crowe, Amy Adams, Michael Shannon, Diane Lane a Kevin Costner

Y Cyfarwyddo: Zach Snyder

Y Sgrifennu: Sgript David S. Goyer yn seiliedig ar stori Christopher Nolan, a chomics Jerry Siegel a Joe Schuster

Hyd: 143mun

Adolygias Man of Steel ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 14eg, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Wedi hir ymaros, dyma hi o’r diwedd- ffilm fwya’r flwyddyn, yn ddi-os.

Mae’n 35 mlynedd ers i Christopher Reeve wisgo’i bants coch gynta, ar gyfer cyfres tra llwyddianus Superman. Yna saith mlynedd yn ôl, methodd DC Comics yn lân ag adfywio’r brand gyda Superman Returns gan Bryan Singer.

Rwy’n gwybod i mi weld Kevin Spacey fel Lex Luthor yn y ffilm fawr honno, ond yn cofio braidd dim am y stori. A Brandon Routh druan, ble mae e nawr? Roedd e’n anghofiadwy iawn fel Superman.

Does dim sôn am bants coch, na’r dihiryn Lex Luthor yn Man of Steel, a gynhyrchwyd gan neb llai na Christopher Nolan (Inception, The Dark Night Rises). Ac fel yn achos ei gyfres Batman ef, prin iawn yn wir yw’r defnydd o’r enw eiconig “Superman”.

Fel cynifer o ffilmiau diweddar, gan gynnwys Skyfall, canolbwyntio ar y stori gefndirol wna Man of Steel ac mae’r ffilm ar ei hennill o ran hynny. Roedd penodi Zach Snyder yn gyfarwyddwr yn benderfyniad athrylithgar, gan ychwanegu dôs pellach o hygrededd i’r cyfan.

Os gofiwch chi’r ffilm gynta’ ′nol ym 1978 cawsom gip sydyn ar Marlon Brando fel tad Superman, Jor-El, ar blaned Krypton. Ymhelaethir ar y cefndir hwnnw ar ddechrau’r ffilm hon, ac fe ddown i ddeall gynhelliant y tad (Russell Crowe) i ddanfon ei faban bach, Kal-El, i’r ddaear.

Mae trigolion y blaned Krypton mewn trybini mawr, ers disbyddu’i ffynhonellau naturiol yn llwyr. Serch gwrthwynebiad General Zod (Michael Shannon) i gynllun Jor-El, mae’r tad yn obeithiol y gall eu gwareiddiad esblygiedig oroesi yw trwy ffyniant ei fab ar y ddaear.

Yn ffodus iawn iddo ef, glania Kal-El ar fferm yn Kansas, a caiff ei fabwysiadu gan bâr di-blant a’i enwi’n Clark. Dyw bywyd ddim yn rhwydd i fachgen “gwahanol” ar ei brifiant, ond caiff fagwraeth gadarn a chariadus gan y Kents.

Rhwng aberth Jor-El ac arweiniad Jonathan (Kevin Costner) a Martha (Diane Lane) Kent, ro’n i’n swp o ddagrau ar hyd Man of Steel.  Peidiwch, da chi, gwneud yr un camgymeriad a minnau, ac anghofio’ch hancesi- neu fydd na le!

Neidio y mae’r ffilm ′nol a mlaen rhwng dyddiau ei blentyndod, a chyfnod o encil fel dyn ifanc sy’n gymysg oll i gyd. Mae Clark a’i rieni yn ddrwgdybys iawn o ymateb y byd  pe bai e’n rhannu ei alluoedd â phawb.

Ond mae rhywun ar ei ôl, a’r newyddiadurwraig Lois Lane (Amy Adams) yw honno, wedi iddi brofi ei alluoedd anhygoel â’i llygaid ei hun. Ar adeg o argyfwng, a bygythiad enbyd gan General Zod, oes modd iddo ymddiried mewn dynol ryw?

Profais y ffilm ardderchog hon mewn dangosiad cyffredin, ond coeliwch chi fi, fydda i’n dychwelyd i’w gweld hi am yr eilwaith gyda fy sbectolau 3D. Mae’r effeithiau arbennig yn anhygoel mewn mannau- yn enwedig ar y blaned Krypton.

Mae gweledigaeth  uwch-real Zack Snyder (Watchmen, 300) i’w brofi ar hyd y ffilm, ac yn fy marn i, mae’n rhagori ar Marvel’s Avengers Assemble.

Mae Heny Cavill, o ynys Jersey, yn hynod wyliadwy fel Clark Kent; afraid dweud, mae e’n hynod olygus- yn enwedig fel pysgotwr barfog!  Ond diolch i berfformiad meddylgar ac amlhaenog, sy’n datgelu natur fregus tu hwnt, cawn ddod i adnabod y dyn yn ogystal â’r dur-ddyn.

Yn wahanol i nifer o ffilmiau cyntaf mewn cyfres fawr fel hon, does dim llusgo traed wrth gyflwyno pawb a phopeth. Adroddir y stori yn ddifyr a deallus, a deniadol tu hwnt.

Am unwaith hefyd, does dim awgrym o’r elfen “camp” a blagiodd y ffilmiau eraill, sy’n fendith llwyr yn fy marn i.

Yr unig dro yr edrychais ar fy oriawr yn ystod y ffilm, oedd tua’r diwedd, yn ystod y gyflafan anochel yn Efrog Newydd. Druan bach â’r ddinas honno, mae’n ei chael hi ym mhob ffilm fawr. O King Kong a GodzillaAvengers Assemble ac Independence Day, mae ganddi elynion arallfydol rif-y-gwlith.

Fel symbol o arweiniad a gobaith mawr, mae’r ddinas yn genhades go gryf  ac yn hynny o beth mae’n adlewyrchu rhinweddau gorau Superman.

Fydd hi’n ddifyr iawn cael gweld felly pam ddewisiwyd dinas Caerdydd i gynnig lloches ar ddiwedd y byd yn World War Z yr wythnos nesaf!

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Man of Steel (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Noah (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s