Adolygiad Ffilm: World War Z (15)

World War Z Poster

Y Sêr: Brad Pitt, Mirelle Enos, Peter Capaldi

Y Cyfarwyddo: Marc Foster

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Matthew Michael Carnahan, Drew Goddard a Damon Lindelof o nofel Max Brooks, World War Z: An Oral History of the Zombie War.

Hyd: 116mun

Adolygias World War Z ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Mehefin 21ain, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

′Nol ym mis Mawrth cyhoeddwyd i’r byd a’r betws fod Llywodraeth Cymru wedi prynu maes awyr Caerdydd. Eglurwyd fod hynny er budd economaidd y wlad , ond mae’n bosib iddynt achub y genedl!

Coeliwch neu beidio ond mae maes awyr Rhws yn chwarae troad tyngedfennol y un o flocbysters mwya’r Haf. Mae World War Z yn chwip o ffilm dda sy’n dyrchafu Cymru i statws hafan ryngwladol!

Mae’r ffilm yn addasiad o nofel gwlt gan Max Brooks, am bla enbyd sy’n troi pobol yn Zombies. Pan ddarllenodd Brad Pitt y gyfrol ′nol yn 2006, aeth ati i brynu’r hawlfraint i’w throi’n ffilm.

Profodd y cynhyrchiad ei hun gyfnod arteithiol dros ben, wrth i’r gyllideb dyfu allan o reolaeth. Bu sôn am densiynau rhwng y seren-gynhyrchydd Brad Pitt a’i gyfarwyddwr Marc Foster (Quantum of Solace), a bu’n rhaid ail-sgrifennu’r traean ola yn llwyr.

Mae’r canlyniad, mae’n debyg, yn hollol wahanol i’r gyfrol a sbardunodd y ffilm- sydd wedi dadrithio’r darllenwyr, yn ôl y sôn. Ond i gynulleidfa’r sinema, ceir stori ragorol sy’n gwyro rhwng antur ac arswyd.

Mae’r cynhyrchiad yn agor gyda montage hynod ddifyr sy’n cyflwyno prif thema’r ffilm. Cyfosodir ddelweddau amrywiol o rush-hour y bore  mewn dinasoedd o amgylch y byd, gyda barbareiddiwch anifeiliaid gwyllt wrth iddynt wledda ar eu cyd-greaduriaid.

Cawn ein cyflwyno ymhen dim i deulu Gerry Lane (Brad Pitt) dros fwrdd brecwast eu cartre yn Philadelphia. Yn dilyn gyrfa beryglus fel ymchwiliwr gyda’r Cenhedloedd Unedig, mae Gerry yn dad llawn-amser i Rachel a Connie ac yn wr cariadus i Karin (Mirelle Enos) .

Ymhen llai na deg munud o gychwyn y ffilm, gwynebwn gynnwrf di-ben-draw. Tra’n sownd mewn tagfa draffig yng nghanol y ddinas, profir pandemoniwm llwyr. Dyw’r rhesymau tu ôl i’r panig yn hollol glir, ond mae Gerry’n dyst i olygfa anifeilaidd .

Rhaid i Gerry a’r teulu ffeindio lloches ar frys, a tra’n dianc, caiff alwad gan ei gyn-fos yn y Cenheldoedd Unedig. Rhyw fath o gynddaredd gaiff y bai am heintio dynol ryw ac sy’n eu troi yn feirw byw. Mae angen cymorth brys Gerry i ganfod gwraidd y pla, er mwyn bachu ar y brechiad.

Daw’n amlwg yn fuan mai pandemic yw’r pla, sydd wedi lledaenu i bedwar ban byd. Dros y ddwyawr nesa, aiff Gerry â ni ar daith o Dde Korea i Israel a chyrion Caerdydd i drechu’r Zombies unwaith ac am byth.

Ro’n i ar flaen fy sedd am ran helaeth y ffilm; mae’n gynhyrchiad llawn cynnwrf a chyffro. Mae’r effeithiau 3D yn drawiadol tu hwnt, ac yn ychwanegu haenen bellach o arswyd.

Adroddir y stori yn chwim, a golygir y cyfan yn dynn- does dim amser i’w wastraffu o gwbl. O oes gen i feiniadaeth, doedd yr acenion rhyngwladol ddim yn eglur bob tro, ond mae’r stori sylfaenol yn hawdd iawn i’w dilyn.

Mae’n debyg y bu rhaid i’r cynhyrchiad aberthu’r diweddglo gwreiddiol a leolwyd ar y Sgwâr Coch ym Moscow. Penderfynwyd dilyn trywydd tawelach yn lle ag iddi naws glostraffobig, ac yn fy marn i, mae’r ffilm ar ei hennill yn sicr.

Daw llinell anfarwol tua diwedd y ffilm i gogleisio’r gynulleidfa Gymreig. Yn y sinema yng Nghaerdydd roedd y dorf yn eu dyblau wrth i drywydd annisgwyl y stori darfu’n braf ar y tensiwn.

Does gen i ddim diddordeb mewn ffilimiau arswydus fel arfer, ond mae Brad Pitt yn cynnig rheswm da i mi ail-asesu fy rhagfarnau. Daw’r actor atyniadol â phathos i’w ran, a rheswm dilys i ni gefnogi ei ymdrechion.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: World War Z (15)

  1. Hysbysiad: Merch y Ddinas yn Zakynthos | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Citadel (15) gydag Aneurin Barnard | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s