Adolygiad Ffilm: The Bling Ring (15)

The Bling Ring

Y Sêr: Emma Watson, Katie Chang, Isreael Broussard, Claire Julien a Leslie Mann

Y Cyfarwyddo: Sofia Coppola

Y Sgrifennu: Sgript Sofia Coppola, yn seiliedig ar yr erthygl Vanity Fair, The Suspects Wore Louboutins

Hyd: 95mun

Kitson, Gawker, Perez Hilton, TMZ a selfies. Os nad yw’r termau hyn yn golygu unrhywbeth y chi, yna gwyn eich byd; cawsoch eich geni cyn troad y Nawdegau.

I’r rheiny a fagwyd yn sgîl dyfodiad y rhyngrwyd, mae’r stori’n bur wahanol.

Tua diwedd y Dim-Dimau, yn yr oes KK (Kyn Kardashian), roedd y swigen selebriti ar ei hanterth. Yn dilyn meltdown cyhoeddus y gantores Britney Spears, hawliodd ciwed cwbl newydd y penawdau.

Lindsay Lohan, merched The Hills, a Zoebots dirifedi; dim un enillydd Oscar yn eu plith, ond digon o DUIs.

Tua union ′run pryd roedd Facebook yn deyrn, a darparwyd gwefan ASOS i ddilledu’r dilynwyr . Canlyniad y cyfan oedd cybolfa gymdeithasol wnaeth esgor ar genhedlaeth Fi Fi Fi.

Daeth tro ar fyd yn 2009 wrth i’r cyfan doddi’n un. Am y tro cyntaf erioed daeth y dilynwyr i deyrnasu, wrth i Robin Hood gwrdd â Bonnie a Clyde.

Dros dymor yr Haf yn ystod y flwyddyn honno, cafwyd cyfres ryfeddol o ladradau yn LA. Targedwyd slebs di-glem, Paris Hilton yn eu plith, fyddai’n gadael eu goriadau ger y rhiniog.

Roedd y modus operandi yn un syml dros ben diolch i affeithiwr effeithiol y rhyngrwyd. Monitrwyd mynd-a-dod y “mawrion” ar wefanau newyddion, canfuwyd eu cyfeiriadau ar-lein a chynhaliwyd recces trwy gyfrwng Google Maps.

Y tro mawr yn y gynffon oedd mai merched ysgol uwchradd oedd y criw a ysbeiliodd werth dros $3 Miliwn o stwff y selebs.

Lle arall ond LA y gallai enw’r Bling Ring gael ei bathu, ac o fewn blwyddyn hawlio erthygl Vanity Fair? Bedair blynedd yn ddiweddarach, dyma gynhyrchiad am y criw gan un o gyfarwyddwyr mwyaf cŵl y byd ffilm.

Wedi blynyddoedd o gyhuddiadau o nepotistiaeth rhonc, mae Sofia Coppola bellach yn hawlio parch ei chyfoedion. Yn wahanol i’w thad- cyfarwyddwr The Godfather ei hun- mae hi’n diddoru fwyaf ym mywydau merched ifanc.

Mae ei ffilmiau breuddwydiol yn canolbwyntio ar bersonoliaethau bregus a chyfnod ffurfiannol eu hieuenctid.

Fel yn achos ei chynyrchiadau cynharach- The Virgin Suicides, Lost in Translation, Marie Antoinette a Somewhere– mae na naws uwch-real yn perthyn i’r ffilm hon.

Cofnodir y troseddau trwy amrywiol dechnegau, o’r fframiau gronynnog yn null CCTV hyd at olygfa ddi-dor, hypnotig o hardd, a ffilmiwyd o fryncyn cyfagos.

Caiff y cyfan ei fframio gan gyfweliadau “newyddion” ag aelodau’r criw, sy’n dyrchafu eu statws ymhellach. Neilltuir y rhan fwyaf o’r ffilm i egluro’r absenoldeb moesol sy’n sail i’r holl ysbeilio.

Er yn blant i fraint, mae nhw ar goll yn llwyr; yn achos Nicki, (Emma Watson, sydd wedi hen ffarwelio â Hermione) caiff ei haddysgu o adre. Nid mentor Montessori sy’n llywio ei byw, ond pseudo-athroniaeth The Secret ei Mam. Diolch i’w dysgeidiaeth hippy-dippy a yoga-chic, yr hunan sydd flaenaf bob tro.

Does dim sôn am gymuned, na diwylliant o werth, dim ond  yr ysfa i wireddu ei breuddwydion.

Dim ond rhan fechan o’r hafoc yw’r heists eu hunain; rhaid dathlu, a rhannu’r lluniau llawn tystiolaeth ar-lein. Mae’n wyrthiol iddynt oll gael get-awê am gyhyd, ond prin fod y slebs- sy’n boddi mewn stwff- yn sylwi fod unrhywbeth ar goll.

Yn gefnlen i’r cyfan mae trac sain hip-hop cyfoes (sy’n cynnwys M.I.A, Azealia Banks a Kanye West) yn ychwanegu haenen bellach i’r ffilm. Mae’r merched, au steilydd gwrywaidd hollbresennol, Mark (Israel Broussard), yn gwybod pob gair, ac yn eu hadrodd i’w hunain fel paderau.

Serch y cyhuddiad chwerthinllyd fod cynhyrchiad o’r fath yn delfrydu troseddau’r criw, mae holl gynnwys y ffilm yn tanlinellu’r gwacter sy’n greiddiol i’w ffordd-o-fyw. Mae tafod Sofia Coppola yn sownd yn ei boch , ond eto, mae’n gwrthod beirniadu’r ieuenctid yn rhy hallt.

Wedi’r cyfan, mae nhw’n blant argraffiadwy, di-arweiniad dros ben, sy’n ymateb i’r cyfryngau torfol – a’r dechnoleg- a lywiyd gan oedolion.

Yn yr un modd ag y gwynebodd Francis Ford-Coppola gyhuddiadau di-ri fod trais ei ffilmiau yn cael effaith andwyol ar ei gynulleidfa, cynnig drych i’n cymdeithas y mae The Bling Ring yn y bôn, ac mae’r delweddau a daflunir ymhell o fod yn atyniadol.

Y Sgôr Terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s