Merch y Ddinas yn Zakynthos

Zakynthos

Nofio, torheluo… a chystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014; dyna oedd fy mlaenoriaethau i yn ystod fy ngwyliau ar un o ynysoedd harddaf Gwlad Groeg.

Yn dilyn wythnos hyfryd y llynedd ar ynys Kefalonia, dewisais ddychwelyd i’w chymdoges dlos Zakynthos eleni.

Ymwelais i â’r union ynys hon ddeuddeng mlynedd yn ôl, ac mae’n deg dweud iddi brofi datblygiadau mawrion ers hynny. Serch hynny, mae hi dal yn ynys aruthrol o hardd gydag arfordir eithriadol o brydferth.

Nefoedd i mi yw cael plymio o gwch i ddyfnderoedd gwyrddlas y Môr Ioniaidd.

Zakynthos

Pan nad oeddwn yn byw bywyd môrforwyn roedd gen i bentwr o lyfrau i’w darllen. Ar ddiwedd 2012 derbyniais wahoddiad i ymuno â’r panel beirniadu Cymraeg ar gyfer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014- ar y cyd ag Eurig Salisbury a Gareth Miles– gaiff ei dyfarnu ymhen y flwyddyn.

Ry’ ni eisioes wedi cwrdd, a chychwyn ar y darllen, a rhaid dweud, mae’n brofiad difyr dros ben. Bu nifer o’r llyfrau a gyhoeddwyd ers dechrau 2013 yn gwmni i mi ar hyd fy nheithiau rhyngwladol eleni, ac roedd hi’n braf cael amser i ganolbwyntio’n llwyr ar y darllen yn Zakynthos.

Llyfr y Flwyddyn 2014

Yr unig rwystredigaeth i mi brofi wrth gwrs yw na chaf rannu fy marn ar y blog hwn na chwaith mewn 140 cymeriad- neu lai- ar Trydar! Fel y gallwch ddychmygu mae na ebostio brwd rhyngtha i a nghyd-feirniaid rhwng ein cyfarfyddiadau byrlymus.

Darllenais yn ogystal dwy gyfrol iaith Saesneg, a sbardunodd ddau gynhyrchiad diweddar.

Er nad yw’r gyfres yn cymharu â Game of Thrones, fe arweinodd fy hoffter o The White Queen ar BBC1 i mi ddarllen y gyfrol gan Philippa Gregory. Dyma nofel hanesyddol sy’n gafael yn syth ac sy’n cyflwyno hanes Rhyfel y Rhosynnau o berspectif brenhines go-iawn ag iddi rymoedd uwchnaturiol.

Yna, wedi i mi fwynhau World War Z gymaint yn y sinema, bu’n rhaid troi at y nofel a ysbrydolodd y ffilm, a chanfod stori tra wahanol. Mae na gymaint i fwynhau yn y blocbyster cyffrous, ond rhowch dro ar astudiaeth geo-wleidyddol Max Brooks. Mae’n cynnig tirlun anferthol, a phrofiadau hynod bersonol o ddyfodol posib sy’n bur ddychrynllyd.

Yn ogystal â’r darllen, fel beirniad bwyd, bu’n rhaid profi rhai o ddanteithiau’r ynys. Roedd yr olewydd, y Calamari, a’r merfog ffres, ymysg rhai o uchafbwyntiau fy ngwyliau- heb sôn am yr iogwrt Groegaidd gyda mêl a ffrwythau ffres ges i fwynhau i frecwst bob bore.

Ond fy ffefryn, heb os, bob tro fydda i’n dychwelyd i wlad Groeg yw saig hynod syml Souvlaki. Maer cyfuniad amheuthun o gig porc wedi’i grilio, ar y cyd â saws iogwrt, ciwcymbr a garlleg tzatziki, wedi’i weini â salad a sglodion yn bwydo’r enaid a’r bol- ac yn berffaith gyda glasied o gwrw Mythos!

Souvlaki a Mythos, Zakynthos

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Llenyddiaeth, Llyfrau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Merch y Ddinas yn Zakynthos

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Pridd (Theatr Genedlaethol Cymru) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s