Adolygiad Ffilm: Citadel (15) gydag Aneurin Barnard

Citadel

Y Sêr: Aneurin Barnard, Wunmi Mosaku a James Cosmo

Y Cyfarwyddo: Ciaran Foy

Y Sgrifennu: Ciaran Foy

Hyd: 85mun

Mae Citadel ar ddangos yn Cineworld Caerdydd rhwng Gorffennaf 12ed-Gorffennaf 16eg, 2013. Cliciwch yma i weld amseroedd arddangos.

Baban yn crio mewn llety llwm, a llanc sy’n dwyn Wee Jimmy Krankie i gôf. Ychwanegwch naws glawstraffobig ac Aneurin Barnard ac fe gewch ffilm arswyd sy’n werth ei gweld.

Wedi i Citadel greu argraff yng Ngwyliau Ffilm Toronto a SXSW 2012, denodd glôd gan un o fawrion y byd ffilm. Mae hi ar ddangos ledled Prydain o’r penwythnos ′ma ymlaen, ac yn cynnig cyfle i weld Cymro talentog ar waith.

Gosodwyd y ffilm mewn dinas di-lun, a bloc o fflatiau go hyll. Yno, cawn ein cyflwyno i Tommy (Aneurin Barnard) a’i wraig Joanne (Amy Shiels), sydd ar fin geni eu babi cyntaf. Mae’r pâr ifanc wrth eu boddau i gael cefnu ar y dwr y teitl, sy’ bellach yn gartre i “junkies a geriatrics”.

Ond cyn iddynt adael, mae Joanne yn dioddef ymosodiad gan griw o blantos mewn hoodies. Yn dyst i’r drosedd tra’n styc yn y lifft, gall ei gwr wneud dim byd ond gwylio. Caiff ei brysio i’r ysbyty, a caiff Elsa ei geni, ond mae’n rhy hwyr yn anffodus i’r fam.

Che mis yn ddiweddarach mae Tommy yn derbyn therapi dwys i geisio goresgyn agoraphobia. Mae e’n gysgod o’r dyn ifanc a welson ni gynt, ac yn byw ar ei nerfau gydag Elsa.

I fod y deg ag ef mae’r twr bygythiol yn parhau i fod yn gysgod dros ei fywyd. Serch cymorth seiciatrydd, mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn da-i-ddim, ac mae Tommy yn gweld plant bach dieflig ym mhobman.

Ai rhithweledigaethau yw’r bwganod dychrynllyd , neu oes rhywbeth mwy sinistr ar waith? Gyda chymorth plentyn bach dall o’r enw Danny (Jake Wilson) a gweinidog honco bost (James Cosmo), mae’n darganfod y gwir sy’ tu hwnt i ddirnadaeth.

Dychmygwch Rosemary’s Baby wedi’i heintio gan The Shining gyda blas bach o World War Z, a dyna i chi’r cynhyrchiad yn ei grynswrth.

Ond am ffilm anibynnol a gynhyrchwyd ar gyllideb go isel, mae na ddigon i’w ganmol am Citadel. Mae’r stori sylfaenol, am blant wedi’i dieithrio’n llwyr, yn gafael o’r cychwyn cynta. Sylwebaeth gymdeithasol yw’r ffilm yn y bôn, wedi’i phlethu ag elfennau arswydus.

Mae’r goleuo’n rhagorol, ac yn cyfranu’n helaeth at anesmwythyd y gwyliwr; mae’r byd a gyfleir yn hollol ddifreintiedig. Mae’r bwystfilod amddifad ar eu mwyaf effeithiol pan gawn awgrym yn unig ohonynt.

Mae’r cynhyrchiad yn dibynnu’n helaeth ar berfformiad Barnard, wrth archwilio ymateb tad ifanc i’w drallod. Mae na gryn dipyn o olygfeydd ohono’n crynnu fel deilen tra’n gafael mewn babi go-iawn- profiad cyffredin i nifer, mae’n siwr!

Mae’n amlwg i’r actor ymchwilio tipyn i’r maes er mwyn cyfleu agoraphobia yn effeithiol. Byddai wedi bod yn ddoethach i’r cyfarwyddwr Ciaran Foy fynnu cynildeb mewn mannau, ond ar y cyfan mae’n denu’n cydymdeimlad.

Mae’r Cymro o Gwm Ogwr wedi datblygu o rannau cynyddol eu maint yn Hunkydory ac Ironclad, i fod yn seren y ffilm am y tro cyntaf. Mae’n gam naturiol yn ei yrfa i archwilio seicoleg cymeriad mewn ffilm fechan o safon fel hon.

Ceir fflachiadau o’r actor mewn cynchyrchaid tipyn mwy glossy, wrth iddo bortreadu Rhisiart y Trydydd bob nos Sul yn The White Queen ar BBC1. Ond dyma gyfle unigryw i dreulio amser sylweddol yng nghwmni Cymro sy’n anelu am y sêr.

Y Sgôr terfynol*   cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s