Adolygiad Ffilm: Despicable Me 2 (U) & Monsters University (U)

Despicable Me 2

Y Sêr: Steve Carrell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Steve Coogan a Russell Brand

Y Cyfarwyddo: Pierre Coffin a Chris Reno

Y Sgrifennu:Ken Daurio a Cinco Paul

Hyd: 98mun

Fe wnes i adolygu Despicable Me 2 a Monsters University ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 19eg, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Profodd y campwaith Up y gallai ffilm animieddiedig drosgynnu’i chyfrwng yn llwyr. Toddwyd calonnau cynulleidfaoedd ledled y byd o fewn deg munud cynta’r ffilm.

Mae cyfres Despicable Me, gan gwmni o Ffrainc, wedi dysgu’r wers honno yn sicr.

Yn 2010 cyflwynwyd y gwrth-arwr Gru; ellyll â chanddo un gwendid, sef enaid. Mae dechrau’r dilyniant yn cyflawni’r un tric ag Up wrth drechu disgwyliadau’r gwyliwr.

Caiff Gru ei gyflwyno’n weledol fel croesbeilliad o Count Dracula a bwystfil cefngrwm Notre Dame.  Ymhen chwinciad fodd bynnag deallwn mai ei gynllun diweddara yw sicrhau fod parti ei ferch fach yn llwyddiant.

Pa riant sydd heb brofi’r ofn enfawr hwnnw o siomi eu plentyn yn rhacs? I ychwanegu at y baich, mae Gru yn dad sengl, ac yn ceisio’i orau glas.

Ei orchest fawr yn y ffilm gyntaf oedd dwyn y lloer o’r nen. Caiff ei ricriwtio y tro ′ma i drechu bwysfil gwaeth byth- dawniswr salsa o’r enw El Macho (Benjamin Bratt). Ond her fwya’i fyw yw osgoi ymdrechion ei gymdoges i’w gael o i fynd ar ddêt.

Cyflwynir ei gymar perffaith yn go gynnar yn y ffilm, sef aelod o’r heddlu cudd o’r enw Lucy. Dychmygwch Bridget Jones fel 007; yn wych â dryll ond da i ddim â dynion.

Wrth ganolbwyntio cymaint ar fod yn riant da i’w blant, mae’r hen Gru yn gwbl ddall i serch a rhamant.

Fel nifer o flocbysters animeiddiedig, ceir yma gyfres o sefyllfaoedd lled-swreal.  Mae rhai gorau’r ffilm yn cynnwys miloedd o “minions” bach melyn, sef cynorthwywyr llawn garbwl Gru. Ond yr hyn sy’n daearu’r ffilm ydy’r hiwmor hynod ffraeth, sy’n deillio o sefyllfaoedd hollol real.

Mae ymateb Gru i un benbleth fydysawdol mor eithafol o hurt, bron i’m calon dorri mewn  cydymdeimlad. Y sefyllfa dan sylw? Gwynebu ffonio merch i’w gwahodd hi am bryd bwyd.

Mae’n swnio’n hollol wirion, ond eiliadau tyngedfennol felly sydd yn berffaith mewn ffilm animeiddiedig. Wrth i’w galon garlamu gan milltir yr awr aiff pwyll a synnwyr  allan trwy’r ffenest.

Mae Steve Carrell y wych yn rôl y dihiryn dwyreiniol a chanddo acen sy’n dwyn Borat i gôf. Mae ei amseru comig yn berffaith bob tro, a caiff gwmni gwych  Kristen Wiig (Bridesmaids) fel Lucy.

Y Sgôr Terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Monsters University

Y Sêr: Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi a Helen Mirren

Y Cyfarwyddo: Dan Scanlon

Y Sgrifennu: Dan Scanlon a Daniel Gerson

Hyd: 107mun

Cyfeiriais yn gynharach at gampwaith Up, ond ni fyddai’r ffilm honno’n bosib heb Toy Story. Cyflwynwyd wersi mawr bywyd trwy degannau bach, a trodd y gwyliwr yn blentyn unwaith eto .

Daw cyfres Monsters Inc o union ′run stabal – cwmni Pixar, sydd nawr yn perthyn i Disney. Yn y ffilm gyntaf un, dros ddegawd yn ôl, archwiliwyd  bywyd cudd y bwystfil.

Eglurwyd yn fras, mai sgrechfeydd plant bach sy’n cynnal byd y bwystfilod. Yn ninas Monstropolis, dargufodd dau hen ffrind fod chwerthin yn ffynhonell egni llawer cryfach.

Mae James P. Sullivan- neu Sully i bawb- yn gawr o ffwr glas llachar. Ei enaid hoff cytun yw Mike Wazowski, sef pelen bach gwyrdd unllygeidiog.

Aiff y dilyniant â ni nol i’w cyfarfyddiad cynta fel israddedigion yn Monsters University. O barch i genre y buddy-movie, mae nhw’n casáu ei gilydd o’r cychwyn cyntaf. Fe gawn dipyn o sbort yng nghwmni y ddau, gaiff eu lleisio gan Billy Crystal a John Goodman.

Bwriad y ddau fel is-raddedigion yw cymhwyso fel “Screamers” o’r radd flaenaf. Yn anffodus i Mike, serch ei holl astudiaethau, does na ddim byd dychrynllyd amdano. Daw Sully o deulu anrhydeddus o “Screamers” , ond mae’n meddu ar gyfrinach gywilyddus.

Mae ffawd y ddau ym meddiant y Deon Hardscrabble, a leisir gan Helen Mirren; neidr gantroed go sinistr sydd â gwyneb fel draig- rhaid ei phlesio hi i basio’r prawf.

Mae’r cast cynorthwyol o anghenfilod amrywiol yn un eang, a dweud y lleia. Does dim eiliad yn wastraff- bron y ceir jôc ym mhob ffrâm, a bydd yn bleser ail-wylio’r cynhyrchiad.

Fel yn achos ffilmiau gorau cwmni Pixar nid moeswers arwynebol a gawn yma. Ceir archwiliad go ddwys i faes cyfeillgarwch, na welir fel arfer mewn ffilm i blant.

Daw’r ddau i ddeall mai natur cyfeillgarwch yw i rannu’u gwendidau yn ogystal â dathlu’u llwyddianau.

Yr ystum fwyaf eofn y gallwn wneud mewn gwirionedd yw ymddiried yn eraill i’n derbyn fel yr ydym; dyna, yn bur annisgwyl, yw hanfod Monsters University ac edrychaf mlaen i fwynhau’r ffilm am flynyddoedd i ddod.

Y Sgôr terfynol* 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s