Adolygiad Ffilm: The Wolverine (12)

The Wolverine

Y Sêr: Hugh Jackman, Tao Okamoto, Ria Fukushima, Svetlana Khodchenkova

Y Cyfarwyddo: James Mangold

Y Sgrifennu: Mark Bomback & Scott Frank

Hyd: 126 mun

Adolygais The Wolverine ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 26, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

I ddilynwyr super-mutants X-Men, mae hwn yn benwythnos arbennig iawn wrth i’r chweched ffilm yn y gyfres gael ei rhyddhau.

Daw The Wolverine yn dynn ar sodlau X-Men: First Class (2011), ond mewn gwirionedd mae hi’n ddilyniant i’r ffilm flaenorol, X-Men Origins: Wolverine (2009).

I’r ffans go-iawn bydd enw’r ffilm olaf yn destun dicter a siom; doedd  X-Men Origins: Wolverine  ddim yn glasur, o bell ffordd. Dwi’n falch o ddweud fod hon yn cydio o’r olygfa gyntaf un, ac yn denu’r sylw am sbel diolch i driniaeth ddiddorol.

I’r rheiny ohonoch sy’n newydd-ddyfodiaid, lle ry chi wedi bod ers y flwyddyn 2000? Mae’r gyfres yn dilyn rhwystredigaethau criw o uwch-ddynion i gael eu derbyn mewn cymdeithas, a’r frwydr barhaol  i ddelio â rhagfarn dyn.

Seren y gyfres, heb os nag oni bai, yw blaidd-ddyn o’r enw Logan sy’n wreiddiol o fynyddoedd Canada. Yn ogystal â’i rymoedd uwch-naturiol, mae e’n meddu ar synhwyrau anifeilaidd, a chrafangau cadarn a wnaed o fetel adamantium.

Mae’n amhosib i’w lofruddio, diolch i’w allu i hunan-iachau, a’r rinwedd honno sy’n denu’r “danjer” y tro ′ma.

Fe ymunwn ag ef yn gyntaf fry ym mynyddoedd yr Yukon mewn galar dwys; mae e wedi encilio’n llwyr o gymdeithas ers marwolaeth ei gariad. Ond i darfu ar yr heddwch daw negesydd o Siapan, yn estyn gwahoddiad iddo wneud un gymwynas olaf.

Yn Tokyo, caiff ei drwytho yn niwylliant y wlad; rhaid dysgu ar fyrder sut i ddelio â chopsticks, Ninjas ac aelodau o faffia’r Yakuza. Yr her fwyaf, fodd bynnag, yw ceisio goresgyn ei alar dwys wrth iddo fopio’n lân ag aeres dlos o’r enw Mariko.

Er fod y ffilm ugain munud ry hir, yn fy marn fach bitw i, mae na ddigon i fwynhau am gynhyrchiad The Wolverine. Yn un peth, perfformiad Hugh Jackman fel y blaidd-ddyn llawn angerdd, sy’n cystadlu â Jean Valjean am garisma pur.

Caiff gwmni diddan Yukio, sef body-guard benywaidd bengoch, fyddai’n debygol o roi chwip din i Hit-Girl ffilmiau Kick-Ass. A ceir sawl ymryson wych mewn lleoliadau gwahanol i’r arfer.

Byddai’r olygfa o ffrae gynhyrfus ar do llithrig y Bullet Train yn  debygol o ddenu dagrau i lygaid 007.

Collais i ddiddordeb yn rhan ola, ddi-ddiwedd, y ffilm, ond rhaid dweud i mi werthfawrogi trawsblaniad y stori i Siapan. Lle gwell i gynnal pererindod i lone-wolf heb feistr yn y byd, na chartref ysbrydol y Samurai, a chyllyll miniocaf y ddaear?

Peidiwch, bethbynnag wnewch chi â gofyn i  mi ym mhle yn y gyfres mae’r ffilm yn glanio, prun ai’n dilyn y trioleg cyntaf ynteu ymhell yn ôl mewn hanes. Oes na ragor o hanes y blaidd-ddyn yn y sinema ar y gweill? Yr ateb callaf, o gofio’i boblogrwydd, yw “siwr o fod”.

Os gall Indiana Jones neidio o Karen Allen i Kate Capshaw mewn llai na chwinciad, ac Iron Man wneud heb help ei gyd-Avengers ambell waith,  yna siawns y gallwn faddau trip adfywiol i Siapan i Wolverine – mae’r gyfres yn gaddo rhagor o gynnwrf i ddod.

Y Sgôr terfynol*   cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s