Adolygiad Ffilm: Red 2 (12)

Red 2

Y Sêr: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins a Catherine Zeta-Jones

Y Cyfarwyddo: Dean Parisot

Y Sgrifennu: Sgript Jon ac Erich Hoeber a ysbrydolwyd gan Red gan DC Comics

Hyd: 116 mun

Adolygais Red ar raglenni Heno a Sam ar y Sgrin ar S4C. Cliciwch yma i wylio eto.

Comedi cynhyrfus yw’r thriller Red 2 – ac mae’n llawer iawn gwell na’r disgwyl.

Dilyniant yw’r ffilm i lwyddiant mawr 2010, a gyflwynodd Frank Moses (Bruce Willis) sef cyn-ysbïwr gyda’r CIA. Denwyd y cyn-asiant Black Ops i gefnu ar ei ymddeoliad i achub croen ei gyn-gydweithwyr; John Malkovich a Helen Mirren yn eu plith. 

Fel mae’r enw yn awgrymu mae pensiynwyr cyfres RED yn Retired, Extremely Dangerous.

Tra’n brwydro’r diflastod cyn dychwelyd i’r gweithlu denodd Frank serch annsiwgyl Sarah (Mary-Louise Parker) dros y ffôn.

Mae’r giang yn ôl ar gyfer pôs mawr Red 2 i ganfod taflegryn niwclear colledig. Yn ymuno â’r criw mae dau Gymro adnabyddus, ac yn cyd-actio am y tro cyntaf ers cyfres Zorro.

Mae Anthony Hopkins yn chwarae gwyddonydd gorffwyll sy’n gyfrifol am ddyfeisio’r taflegryn tanbaid, tra fod Catherine Zeta-Jones yn glamourpuss o’r radd flaeaf fel Katya, asiant ddeublyg o Rwsia.

Mae’r ffaith fod Katya yn gyn-gariad i Frank yn sicr werth ei grywbyll. Taflwch hit-man cynddeiriog o Tseina i’r potes, cyn ychwanegu sgript ffraeth, a dyna i chi atyniad annisgwyl yr haf.

Rhaid canmol y cast cyfan am fynd amdani go-iawn mewn thriller mor slic a chorfforol. Mae cymeriad John Malkovich, a’i swralaeth sgi-wiff yn werth pris y tocyn ar ben ei hun.

Does ond rhaid i Bruce Willis droi fyny i’r set; mae e’n swrth, ond mae e’n seren ar gamera. A Helen Mirren fel Victoria, sy’n hit-woman a hanner ac yn “lanhawraig” heb ei hail. Does dim dwywaith amdani, bydd yr olygfa ohoni mewn Lotus Elise yn gadael darllenwyr Good Housekeeping yn gegrwth.

Mae’n grêt i weld Zeta yn serennu fel Katya; mae hi ar ei gorau mewn rhan dros-ben-llestri. A phwy well nag Anthony Hopkins am chwarae’r ecsentrig, eto fyth; i fod yn deg, does neb gwell mewn rhan o’r fath.

Dyw Red 2 ddim yn glasur; ceir bylchau go amlwg,  ac ambell ystrydeb, fel rhan o stori gyfarwydd iawn. Yr hyn sydd yn bleser yw gwylio’r actorion hýn hyn y cael cymaint o hwyl anghyfrifol.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s