Adolygiad Ffilm: The Heat (15)

The Heat

Y Sêr: Sandra Bullock a Melissa McCarthy

Y Cyfarwyddo: Paul Feig

Y Sgrifennu: Katie Dippold

Hyd: 117 mun

Dwy flynedd yn ôl lansiwyd ffilm ar y byd a ysbrydolodd benawdau ym mhobman, sef Bridesmaids. Oedd y fath beth yn bosib, holodd slwebwyr di-ri; prawf di-amheuaeth fod merched yn ddoniol?

Buddiodd yr ymgyrch farchnata o’r fath fysogynistaeth rhonc, a tyrrodd heidiau o ferched i’r sinema. Parti plu gwyllt oedd prif destun y ffilm, a’r gystadleuaeth fawr rhwng y morwynion i ennill ffafriaeth y briodferch.

Prif gymeriad y ffilm oedd y ffrind gorau di-gymar, a chwaraewyd gan Kristen Wiig; tanlinellodd ei rhan y pathos annisgwyl a lechai islaw’r fath achlysur.

Ond seren y ffilm, heb os nag oni bai, oedd is-gymeriad Melissa McCarthy; sôn am anghonfensiynol, roedd ei chymeriad eithafol yn gwbl groes i’r graen.

Roedd hi’n gwrs, roedd hi’n hy ac yn gwbl odidog; yn ferch “nobl” yng ngwir ystyr y gair.

Fyth er hynny, daeth y ddiddanwraig  ddisglair yn atyniad mawr i gyfarwyddwr ffilmiau comig Hollywood. Rai misoedd yn ôl, cafodd chwarae rhan debyg iawn gyferbyn â Jason Bateman yn Identity Theft.

A dyma hi nawr, yng nghomedi mwya’r Haf, yn chwarae cymeriad o union ′run stabal.

Sandra Bullock, mewn gwrionedd, sy’n chwarae prif gymeriad y ffilm, sef asiant gyda’r FBI o’r enw Sarah Ashburn. Caiff ei danfon i Boston i brofi i’w bos ei bod hi’n haeddu dyrchafiad sylweddol. Rhaid cydweithio â’r heddlu lleol i gyrchu deliwr cyffuriau sy’n gyfrifol am gyfres o lofruddiaethau.

Ceir tyndra o’r cychwyn rhwng yr asiant ddi-hiwmor â Ditectif Mullins (Mc Carthy), sy’n honco bost. Mae eu dulliau o gadw trefn yn gwbl wahanol, ond rhaid dysgu cydweithio i ddal eu prae.

I fod yn blwmp ac yn blaen mae prif stori’r ffilm yn eithriadol o wael; mae’n syniad eildwym sy’n adleisio ffilmiau fu bron â llethu Hollywodd yn llwyr yn ystod yr Nawdegau. Y gwahaniaeth mawr yma yw mai dwy ferch sy’n serennu, ond heb Melissa McCarthy, dyma Miss Congeniality 3.

Mae hi’n cipio pob golygfa dan drwyn Sandra Bullock; mae hi’n bleser i’w gwylio ar ffilm. Ond rhaid eich rhybuddio, mae iaith y sgript yn amrwd iawn, sy’n dangos diogi mawr.

Does dim llawer o haenau yn perthyn i’r ffilm, ac mae’r awr olaf yn dioddef oherwydd hynny. Ond serch y gwendidau, mae na sbort i’w gael, ac mae’r ddwy yn dda iawn gyda’i gilydd.

Yn syml, dyma ateb y merched i gyfres The Hangover; mae The Heat yn rhoi’r bra yn bramant.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s