Adolygiad Teledu: Top of the Lake (BBC2)

Top of the Lake

Ma rhaglenwyr teledu yn greaduriaid od – daeth hynny i’r amlwg yn ddiweddar; yn sgil llwyddiant cyfresi Nordic Noir, agorodd y byd i gyd o’u blaenau.

Israel, Ffrainc – a Chymru fach;  mae gan bob gwlad dditectif dwys i’w ddatgelu. Ac yn y ras i sicrhau’r ffigurau gwylio hollbwysig, mae’r rhwydweithiau yn gyforiog ohonynt.

Gyda BBC4 yn arwain y gad gyda llu o swyddogion Sgandinafaidd, daeth BBC2 i gymeryd y gwaddol, a chyd-gynhyrchu chwip o gyfres dda.

Yn anffodus, mae’r un gynnulleidfa – sy’n gaeth i’r gogglebox dros y gaea’ – yn absennol dros fisoedd yr haf.

Dyma’r unig eglurhád am ffigurau gwylio isel i’r gyfres dditectif orau i mi’i phrofi erstalwm.

Ditectif benwyaidd, bruddgwlyfus â chanddi gefndir cymhleth yw arwres Top of the Lake. Nid Sarah na Saga yw ei henw hi; yn hytrach, Robin Griffin (Elisabeth Moss).

Robin Griffin

Daw hi adre i Seland Newydd i gysuro ei mam, sy’n marw yn raddol o ganser. A hithau’n arbenigo mewn troseddau’n erbyn plant, caiff alwad i gynorthwyo’r heddlu lleol. Mae merch fach golledig o’r enw Tui (Jacqueline Joe) yn feichiog, a hithe mond yn ddeuddeg mlwydd oed. Trwy’r archwiliad hwn cawn gip ar gymdeithas bwdr sy’n ffinio ar baradwys.

Top of the Lake

Mae ardal fynyddig Laketop yn ferw o densiynau, wrth i’r gymuned gael ei siglo i’w seiliau. Mae’r penteulu Matt Mitcham (Peter Mullan) yn gandryll i ddarganfod iddo gael ei gazumpio gan griw o ferched ar encil.

Matt Mitcham Top of the Lake

Tra fod Matt wedi disgwyl etifeddu prydferthwch tir Paradise, mae bellach yn meddiant arweinydd enigmataidd o’r enw G.J. (Holly Hunter).

GJ Top of the Lake

Mae bar y dre yn orlawn o ddynion sy’n byw ar gyrion y gyfraith. Mae eu gwragedd yn feichiog, a’u plant di-arweiniad yn baristas mewn menter gymdeithasol.

Rhaid i Robin grafu’r haenau yn raddol bach i geisio canfod y gwir – dim diolch i’r heddlu llwgr. Rhaid iddi hefyd wynebu ei gorffennol yn y dre ddiarffordd hon y cefnodd arni’n bymtheg mlwydd oed.

O’r cychwyn cyntaf, ces fy hudo yn llwyr gan ddrama amlhaenog. Ceir deuoliaeth barhaol rhwng prydferthwch y tirwedd a hagrwch ei thrigolion gwyllt.

Serch awyrgylch fygythiol mae na hiwmor holl-bresennol sy’n deillio o ryfel y rhywiau. Mae ymateb Matt Mitcham i gomiwn y merched yn ddosbarth meistr mewn amseru comig.

Cafodd y gyfres ei disgrifio gan un adolygydd fel cyfuniad o Wallander, Broadchurch a Twin Peaks.  Ceir elfennau cyffredin, ond yn y bôn, mae’n bodoli yn ei bydysawd ei hun.

Dyna yn sicr a’m denodd innau i wylio’r gyfres hon; crewyd byd unigryw ond hollol gredadwy.

Mae’r cyfan yn deillio o weledigaeth un ddynes, yr auteur o Seland Newydd, Jane Campion.

Jane Campion

′Nol ym 1993 llwyddodd Campion i swyno cynulleidfaoedd gyda drama wreiddiol – a gwefreiddiol – The Piano; gosodwyd y ddau gynhyrchiad dros ganrif ar wahán, ond ceir themáu sy’n hynod gyffredin.

PIANO, THE

Mae’r ddau’n cynnig astudiaeth o fenyw benderfynol wrth iddi herio cymdeithas batriarchaidd yn Seland Newydd.

Mae’r ddau alpha-male, George Bains (Harvey Keitel) yn The Piano a Match Mitcham (Peter Mullan) yn Top of the Lake o dras Albanaidd ac yn anesmwyth ym mhesenoldeb merched.

Am ei rhan yn The Piano, cipiodd Holly Hunter yr Oscar am Actores Orau, wrth chwarae’r bianyddes fud sy’n taenu’i hud dros ddynion. Yn Top of the Lake, mae hi’n chwarae arweinydd cwlt sy’n dewis ei geiriau’n ofalus.

Mae’r gymuned Maori hefyd yn chwarae’i rhan, fel gwrthbwynt gwaraidd i’r gwynion gwallgo.

Mae’r Americanes Elisabeth Moss- sy’n gyfarwydd i nifer fel Peggy yng nghyfres Mad Men– yn hypnotig fel yr arwres gadarn. Wrth iddi ddatgelu cyfrinachau’r gymuned glos , fe ddown  i ddeall ei hanes hithau â Laketop.

Dyw rhyw byth ymhell o’r arwyneb chwaith mewn cymuned sy’n ferw o hormonau. Mae rhamant, fodd bynnag, yn trigo’n hawdd mewn tref mor wyllt ac anial. Ceir llygedyn o obaith wrth i Robin ail-danio serch ei chyn-gariad mawr, ond ceir cwmwl mawr du ar y gorwel.

Roedd y bennod olaf ond un yn llawn datgeliadau ac un troad torcalonnus; fyddai’n drist i weld y gyfres yn dod i ben penwythnos nesa.

Byddai’r rhaglen yn berffaith ar gyfer yr Hydref, fel cyfres dditectif o sylwedd. Yn anffodus, collodd nifer fawr y cyfle i’w gweld rhwng y Llewod, y Lludw a’r Steddfod.

Y newyddion da i chi felly; dyw hi ddim yn rhy hwyr i chi wylio’r gyfres o chwech ar iPlayer, a Netflix yn ogystal. Allai mond ei hargymell fel drama ddifyr, gafaelgar a dirdynnol dros ben, sy’n ymdreiddio’n ddwfn i’r isymwybod.

Gydag Y Gwyll (Hinterland) ar y gweill ar S4C bydd hi’n ddifyr iawn i gymharu’r ddwy gyfres.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Luned :

    Cytuno Lowri – yr unig gyfres sy wedi cydio i mi!

  2. Dywedodd lowrihafcooke :

    Diolch Luned… oes gobaith am gyfres tebyg o Gwm Cynllwyd?!

  3. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: The White Queen (BBC1) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: Breaking Bad | Lowri Haf Cooke

  5. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Sunshine on Leith (PG) | Lowri Haf Cooke

  6. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: Y Gwyll (S4C) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s