Adolygiad Ffilm Alan Partridge: Alpha Papa (15)

Alpha Papa

Y Sêr: Steve Coogan, Colm Meaney, Tim Key, Simon Greenall, Felicity Montagu, Sean Pertwee

Y Cyfarwyddo: Declan Lowney

Y Sgrifennu: Neil Gibbons, Paul Gibbons, Steve Coogan, Peter Baynham ac Armando Ianucci

Hyd: 90 mun

Adolygais Alan Partridge: Alpha Papa ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener y 16eg o Awst, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Tra’n gyrru ar hyd y gororau at yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych dioddefais yr hyn alla i mond ddisgrifio fel radio-hell. Dwi’n un garw am fflicio rhwng gorsafoedd erioed, ond rhwng Rhosan ar Wy a’r Amwythig clywais bopeth o greatest hits y bandiau Toto a Roxette  i drafodaeth swreal ar ragoriaeth y One Cup Water Dispenser gan Breville dros y fersiwn gan Morphy Richards.

Dim ond un dyn allai droi’r fath falu awyr clywedol yn radio-gold yn fy marn i, a’r seren ffuglennol Alan Partridge (Steve Coogan) yw hwnnw.

Alan Partridge

Daeth y cyflwynydd rhanbarthol i sylw torfol ym 1991, fel cyflwynydd chwaraeon ar raglen On The Hour ar BBC Radio 4. Gwireddwyd uchelgais fawr Alan ym 1994 pan serenodd ar raglen deledu The Day Today. Yn fuan wedi hynny, cyflawnodd hara-kiri gyrfaol gyda’r slot sgwrsio Knowing Me Knowing You, ac wedi cyfres o gamgymeriadau anfaddeuol ar deledu byw, fe’i esgymunwyd o’r BBC.

Ymysg y rhesymau am ei ddiarddel chwim oedd ei ragfarn rhonc sy’n ymylu ar ddyngasedd llwyr. Mae e’n hawlio teyrngarwch ei PA, Lynn (Felicity Montagu), ond yn gwylltio pob cyd-weithiwr a gwestai truenus gyda’i agwedd gul at bob dim. Yn ddyn cymhleth ar un wedd, mae e’n mynnu ei fod yn “New Man”, ac eto’n coelio’n gryf mewn gwerthoedd traddodiadol; mae e’n gwyro’n wleidyddol rhwng y Torïaid ac UKIP ac yn ddarllenwr brwd o’r Daily Mail.

Fyth ers ei fethiant yn y BBC, bu’n brwydro’n daer i adfywio ei yrfa cyflwyno, gan symud o Radio Norwich i orsaf North Norfolk Digital, a dyna ble ymunwn ag ef yn Alan Partridge: Alpha Papa.

I ddilynwyr ei yrfa, dyma’r hufen ar y gacen; antur gomig yng nghwmni ‘Andy McNab East Anglia’.

Wedi blynyddoedd yn byw mewn travel inn, mae pethau ar i fyny i Alan. Mae e’n seren sioe foreuol North Norfolk Digital, ac yn ei elfen yn cynnal phone-ins gwallgo;“What’s your favourite ‘monger’; ‘iron’, ‘fish’ or ‘war’?” yw’r cwestiwn diweddara i danio dychymyg ei wrandawyr.

Ond dyw pethau ddim yn argoeli’n dda i’r orsaf leol fyth ers i gorfforaeth masnachol Gordale Media ei phrynu. Y cyntaf ar y clwt yn sgil ail-drefnu’r amserlen yw Pat Farrell (Colm Meaney); gwr-gweddw bregus sy’n cyflwyno’r  slot werin nosweithiol –  a hynny dim diolch i Alan. Dyna yn wir, sy’n sbarduno’r cyrch ar yr orsaf ddi-enaid sy’n ganolbwynt i elfen thriller y ffilm.

Afraid dweud, mae Alpha Papa yn hollol hurt, ac eto’n gwbl ysbrydoledig. Bu’n fwriad am hir i adleoli Alan i America, ond mae gosod y ffilm yn Norfolk (“The Wales of the East”, chwedl Alan) yn gwbl driw i’r cymeriad.

Y jôc fawr ydy fod Alan yn fethiant yn ei fydysawd bach rhanbarthol ef. Ond diolch yn bennaf i dîm comedi cadarn, a chymeriadu Steve Coogan, mae ganddo ddilyniant anferthol ledled Prydain.

Wedi blynyddoedd fel methiant mae’n wych cael gweld Alan yn chwarae’r arwr yn ei antur gyntaf erioed. Mae ei rôl yn allweddol, ac aiff amdani go iawn, i gadw’r heddwch rhwng yr heddlu a Pat Farrell.

Ond un elfen yn unig yw’r cyrch amaturaidd; mae na gymaint o haenau o gomedi gwych, nes bydd rhaid gweld y ffilm fwy nag unwaith i werthfawrogi’r holl fanylder.

O ddychan cymdeithasol, a sylwebaeth gwrth-gyfalafol, hyd at sgets syml sy’n dangos Alan ben ei waered heb ei bants; mae’r comedi wedi’i wreiddio’n llwyr yn realaeth ei fyd, ac yn ddrych i’n diwylliant cyfoes ni.

Allai’m meddwl am lawer o gomedîau sydd yn fwy swbwrbaidd nag Alpha Papa–  a byddai synnwyr yn dweud na fyddai’n “cyfieithu” i gynulleidfaoedd tramor. Ac eto, mae llwyddianau rhyngwladol The Office, Little Britain, Gavin and Stacey – a thrioleg Cornetto Simon Pegg – yn awgrymu fod  na ddealltwriaeth o Brydain fodern sy’n gwbl groes i weledigaeth gysurus Richard Curtis.

Wedi dweud hynny wrth gwrs, does gen i ddim syniad beth sydd gan yr agoriad comig o Alan yn gyrru i’r gwaith tra’n geirio’n angerddol i  Cuddly Toy gan Roachford i ddweud wrth y ddynoliaeth. Yr unig beth dwi’n wybod yw ei bod yn un olygfa gampus ymysg nifer fawr ohonynt yng nghomedi gorau’r flwyddyn.

Y Sgôr Terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s