Adolygiad Bwyty Plas Bodegroes, Pwllheli

Plas Bodegroes

Rhyw bythefnos yn ôl ges i’r pleser o brofi bwydlen flasu bwyty Terry M Fine Dining yng ngwesty’r Celtic Manor, a hynny ar gyfer rhifyn y gaeaf o Red Handed Magazine. Am £70 y pen, mae’r fwydlen chwe chwrs honno yn cynnig profiad arbennig iawn, sy’n dangos arloesedd a gweledigaeth gynhyrfus iawn ym myd gastronomeg Cymreig.

Dros y blynyddoedd diwethaf, atynodd y bwyty hwnnw anrhydeddau lu, gan gynnwys tair rhosyn gan lawlyfr yr AA. Ond wrth sgwrsio a’r maître ‘d ces i argraff go bendant eu bod nhw’n siomedig nad oedd coginio rhagorol Chef Tim McDougall wedi cipio seren Michelin iddynt eto.

Lai nag wythnos wedi hynny, deallais yn union paham fod y seren wibiog honno yn parhau y tu hwnt i’w gafael – am y tro – wrth i mi brofi bwyty Cymreig a gynhaliodd ei seren Michelin am bedair mlynedd ar ddeg.

Ces i noson eithriadol ym Mhlas Bodegroes, Pwllheli, sy’n pwysleisio safon aruthrol ar bob un lefel. Yn draddodiadol, ystyrir y celfyddydau yn saith mewn nifer; yno, yng nghefn gwlad prydferth Penrhyn Llŷn, ces f’atgoffa paham yr ystyrir gastronomeg yn un ohonynt.

Y rheswm am fy ymweliad cyntaf â’r bwyty chwedlonol hwn -sydd ar agor ers 1986 – oedd dathliad go arbennig. Dyw iechyd fy rhieni ddim yn wych ar hyn o bryd, felly cynlluniwyd penwythnos hir i’r teulu ym Mhen Llŷn, wedi gwyliau haf hynod hyfryd ym Meirionnydd.

Gyda’r ddau newydd nodi deugain mlynedd yn briod â’i gilydd, penderfynwyd dathlu eu priodas ruddem mewn steil..

Trosgynnwyd ein disgwyliadau ar gyfer y noson o’n blaenau o’r eiliad croesom riniog y fynedfa. Rhaid gyrru rhyw ganllath trwy lon goed atmosfferig, cyn cyrraedd y plasty cuddiedig.

Plas Bodegroes

Yr argraff a geir yw fod ymwelwyr i’r bwyty yn myned bydysawd minimalistaidd, llawn heddwch a chwaeth, a amgylchynir gan ardd zen hynod brydferth.

Plas Bodegroes

Arweiniwyd ein parti i’r lolfa gysurus i fwynhau glasied o Prosecco a’r canapés tra’n ystyried bwydlen ddanteithiol £45 – y – pen (am flasyn a phryd bwyd tri chwrs), sy’n rhatach o lawer na rhai o fwytai ‘mawreddog’ y brifddinas.

Plas Bodegroes

Diflanodd y tartenni broccoli ysgafn mewn chwinciad chwannen wrth i ni edmygu’r paentiadau olew  gan Gwilym Prichard ac astudiaeth forwrol gan William Selwyn.

Yn wir, mae gwaith celf cyfoes Cymreig i’w gweld ym mhob cornel o’r bwyty, a goleuir y cyfan yn dra deheuig .

Plas Bodegroes

Mae’r waliau o’r un lliw ŵy-hwyaden ag Oriel Chwiorydd Davies yr Amgueddfa Genedlaethol, ond ceir yno ymdeimlad cynnes-braf tra hamddenol.

Wedii ni eistedd yn y stafell fwyty ddymunol, a dewis bara llawn blas tomato, cyrhaeddodd y blasyn mewn cwpan a soser; chowder ewynnog ag iddo chwa chwerwfelys diolch i bresenoldeb cimwch lleol ac inja corn.

Plas Bodegroes

Dewisais innau, i ddilyn, y bol porc a rémoulade seleriac a gyflwynwyd yn gelfydd ar lechen.

Plas Bodegroes

Toddodd y cig brasterog yn fy ngheg, ac fe’i ddwyshawyd gan flas heli gan dameidiau bach o bwdin gwaed a baratowyd yn null Sbaenaidd morcilla. Cyfosodwyd y cyfan gan felyster y saws afal, a gwin gwyn Pavillon De La Brie (2012) o ranbarth Bergerac yn Ffrainc.

Penderfynais ar yr frest hwyaden rhost ar gyfer y prif gwrs, a baratowyd i’r dim gan y Chef, Chris Chown.

Plas Bodegroes

Cydbwyswyd dwyster y cig gan ffresni’r  bresych coch a gyfoethogwyd gan flas egsotig star anise. I gyd-fynd â’r frest, stwnsiwyd confit o goes yr hwyaden, a taenwyd saws teim hynod sawrus dros y cyfan.

I bwdin, fe’m rhwygwyd rhwng dau ddewis amlwg, gan bendroni’n go boenus am sbel. Cogleisiwyd fy chwilfrydedd gan flasau herfeiddiol ffigys a chwmcwat wedi’u stwytho mewn port, a gyflwynwyd â hufen ia deilen llawryf (bay leaf).

Rhaid cyfaddef, serch hynny, i gysur drechu chwant, wrth i mi ddewis y saig bertaf i mi’i  phrofi ers amser!

Plas Bodegroes

Cyrhaeddodd y platiad llawn lliwiau pastel i gyfeiliant ochenaid dorfol gan y teulu cyfan – Yncl Iolo ac Anti Nesta o Dregarth yn eu plith.

Brechdanwyd compot afal a hufen rhwng ddau fisged sinamwn a gyflwynwyd ar ffurf siap calon berffaith. Nesaf ato gosodwyd sorbet rhiwbob rewllyd mewn llyn o gwstard poeth ag iddo flas ysgafn blodau’r ysgaw – gan ddwyn wy ′di’i botsio’n berffaith i gof!

Sôn am saig fendigedig roddodd wefr yn wir yn dilyn gwledd mor safonol a sywnhwyrus. Wedi blwyddyn o deithio’r byd yn profi gastronomi pur cefais gysur o wybod y gall Cymru fach gystadlu â’r gorau.

Dwi wir yn cyfri ′mendithion ar hyn o bryd, ac yn sylweddoli pa mor ffodus yr ydym fel teulu i gael treulio amser mewn lleoliad mor arbennig. Gyda chymaint o’n blaenau, o sgans i driniaethau, roedd yn noson y cawn gofio â gwen.

Plas Bodegroes, Pwllheli, Gwynedd LL53 5TH; 01758 612363

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s