Adolygiad Ffilm: Diana (12)

Diana

Y Sêr: Naomi Watts, Naveen Andrews

Y Cyfarwyddo: Oliver Hirschbiegel

Y Sgrifennu: Sgript Stephen Jeffreys a addaswyd o’r cofiant Diana – Her Last Love gan Kate Snell

Hyd; 113 mun

Adolygais y ffilm Diana ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Medi 20fed 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Tybed ydych chi fel fi ac yn gwaredu’n llwyr bob tro fydd rhywun mewn gwlad estron yn cysylltu Cymru â’r Dywysoes Diana?

Er gwell neu er gwaeth, mae hi’n dal i genhadu ar ein rhan y tu hwnt i’r bedd, gan sicrhau proffil rhyngwladol i’r wlad un mlynedd ar bymtheg ers ei marwolaeth.

Fel un a fagwyd yn weriniaethwraig, ac a ddihangodd i Iwerddon ar drothwy achlysur angladd Diana, rhaid i mi gyfadde, roeddwn i’n disgwyl casáu bob dim am Diana y ffilm – yn arbennig wedi iddi dderbyn slatad go iawn yn y wasg.

Wel coeliwch neu beidio, ond dyw  hi ddim yn ffilm mor affwysol o wael â hynny; mae gen i rhyw deimlad fod golygyddion y tabloids, yn eu hymateb chwyrn i ffilm mor ddi-ddim, yn dal i geisio delio â’r euogrwydd am ran y wasg – a’r paparazzi – yn stori fawr ei marwolaeth.

Yn y bôn, stori serch yw Diana am ddafad golledig a geisiodd ddarganfod ei hun, a thrwy hynny ffeindio cariad rhamantus hirhoedlog – ond yn ofer. Yn hynny o beth, mae’r ffilm yn cyfuno elfennau mwyaf diflas saga hunan-help Eat Pray Love gyda stori siwgwrllyd o stabal Mills and Boon.

Mae’n wir fod y ffilm yn orlawn o wendidau, ond mae iddi hefyd eiliadau ingol o drist.

Mae’r ffilm yn cychwyn dwy flynedd cyn ei marwolaeth, tra’n byw ar wahán oddi wrth ei gwr, y tywysog Siarl. Yn gaeth, i bob pwrpas, i Balas Kensington, treuliai Diana (Naomi Watts) ei hamser yn archwilio pob math o driniaethau amgen.

Tra’n ymweld â ffrind yn un o ysbytai mawr Llundain, mae hi’n cyfarfod â llawfeddyg trawiadol iawn o Bacistan. Mae gweddill y ffilm yn crynhoi y garwriaeth gyfrinachol go-iawn a fu rhyngddi hi a’r dyn hwnnw, Hasnat Khan (Naveen Andrews).

Dyw’r ffilm ddim yn ysmalio ei bod hi’n unrhywbeth ond hynny, ac yn wir, mae’r sgript yn seiliedig ar y cofiant Diana – Her Last Love gan Kate Snell, sy’n deillio o dystiolaeth ffrindiau agosaf y dywysoges ei hun, cylch bychan, y gallai gyfri eu nifer ar un law.

Yr awgrym a geir yn ystod y ffilm yw fod cwrdd â ‘Mr Wonderful’ wedi sbarduno deffroad dyngarol yn Diana, gan wyrdroi ei henwogrwydd er budd trueiniaid y byd.

Y mae Hasnat Khan, ei hun, wrth gwrs, wedi dweud ar goedd mai lol botes maip yw’r ffilm ei hun; ond synnen i ddim na fyddai’r PR Princess ei hun, wrth ei bodd gyda’r ddelwedd ddwyfol ohoni a bwysleisir ar hyd y ffilm.

Dyma, yn anffodus, sy’n egluro gwendidau’r ffilm, sy’n gorbwysleisio hyd syrffed y cyfosodiad hwnnw rhwng y dywysoges a gafodd ei charu gan ‘bawb yn y byd’, a’r ddynes a aeth adre i wely gwag.

Ond prydbynnag y ceir eiliad amrwd o onestrwydd go-iawn rhaid i’r ffilm  fynd un cam yn ormod, a sbwylio’r foment yn llwyr. Mae’r sgript yn un simsan ar y gorau, ac yn mynnu glynnu at rhyw barchedig goffadwriaeth; i’w meibion? I’r gynulleidfa? Pwy â wyr…

Ar ei gorau, y mae’r ffilm yn delio’n glyfar â’r paparazzi, ac yn datgelu mecanwaith creu eicon o ddynes oedd yn orlawn o ansicrwyddau.

Ceir montage drawiadol ohononi’n eistedd yn ei siwt nofio las ar fwrdd deifio cwch Dodi al Fayed; cyhoeddwyd y darlun hwnnw droeon, ond yma cawn fod yn rhan o’r llun, a darganfod yn union sut a pham gafodd y ffotograff ei dynnu.

Dyma’r agosaf y down at y Diana go iawn, ond mewn gwirionedd, does dim gobaith am ragor mewn ffilm mor arwynebol.

Rwy’n synnu braidd, os ydw i’n onest, gan i ffilm gynharach gan y cyfarwyddwr Oliver Hirshbiegel ennill gwobrau niferus – ac enwebiad Oscar- am fynd o dan wyneb hanes dyddiau olaf eicon hanesyddol arall, sef Adolf Hitler.

Roedd Downfall yn astudiaeth ddwys ond hynod ddynol o anghenfil o ddyn sy’n dal i effeithio psyche’r Almaenwyr hyd heddiw.

Serch y nervous breakdown torfol a brofwyd gan y brenhinwyr bregus yn hydref 1997, does na ddim closure i’w gael yn y ffilm ddiddrwg-didda hon – ry’ chi well off yn darllen Hello!.

Peidiwch, bethbynnag a wnewch chi, a thrafferthu mynd i’r sinema yn disgwyl gweld stori serch y ganrif. Rwy’n siwr y daw Diana yn ffilm i’w gwylio ar bnawn Sul glawiog, fel yn achos TV-movie cawslyd Danielle Steele.

Sgôr Terfynol*:

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Diana (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Grace of Monaco (PG) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s