Adolygiad Teledu: Breaking Bad

All Bad Things Must Come To an End

Wedi 62 pennod llawn tensiwn a thrais cafwyd diweddglo berffaith i ddrama deledu Breaking Bad.

Os nad y’ch chi wedi cyrraedd pen y gyfres eto, ac yn awyddus i osgoi sbwylwyr, peidiwch â meiddio darllen ymhellach!

Megis nofel fawreddog, tyfodd y gyfres arna i, gan daenu’i hud hyd at y pwynt nad oeddwn eisiau gadael fynd. Fe ddaw cyfresi gwych i’w chanlyn – yn wir, ry’ ni ar ganol oes aur y ddrama deledu ar hyn o bryd – ond am nawr, rhaid bodloni â ffarwel sy’n hollol deilwng.

Yn dilyn cyfres o benodau cynhyrfus wnaeth fy ngadael yn geg-agored, ac yn ysu i wybod be nesa bob tro, roedd na rywbeth hollol zen am y bennod ola , oedd yn hollol driw i’r weledigaeth wreiddiol .

Wedi i ni wylio Walter White yn esblygu’n raddol o “Mr Chips i Scarface”, fe ddaeth hi’n amlwg y byddai’n rhaid i ni ddilynwyr wneud penderfyniad. Oedden ni’n dal i uniaethu â’r dyn a drodd yn fwystfil o flaen ein llygaid, ac oedd e’n haeddu achubiaeth ddramatig funud olaf?

Wedi’r cyfan, dyma ddyn a fu’n gyfrifol – i ryw raddau- am lofruddiaeth cynifer o hoff gymeriadau, o’r heddwas Hank, a Gabe y geek, i hit-man gwynepsyth Mike Ehrmantraut, heb sôn am gant a mil o erchyllderau eraill.

Rhaid canmol yr actor Bryan Cranston – a’r llu o sgriptwyr tan gamp – am lwyddo i ddatgelu’r dyn wrth wraidd y dihiryn. Yn y bennod olaf un cafwyd ton ar ol ton o ddigwyddiadau boddhaol, a gyfiawnhaodd ein cydymdeimlad ag ef.

Breaking Bad Finale

Yr eiliad sylweddolais i mod i’n dal i gefnogi Walt, wedi cynifer o gamweddau,  oedd ar gychwyn y bennod olaf, ag yntau’n gaeth i storom eira mewn car yr oedd newydd ei ddwyn. Gweddïodd y gwyddonydd gwan i gael cyrraedd adre mewn un darn, ac fel manna o’r nefoedd syrthiodd allweddi’r cerbyd i’w gôl.

Bum yn pendroni cryn dipyn pam  bu’n rhaid i Walt guddio yn nhalaith New Hampshire – talaith oedd mor bell o bawb a phopeth, yn wir, ond eto, mor ddi-nod. Yn sicr, cyfosodwyd anialdir orengoch New Mexico â choetiroedd gwynion New England, ond daeth yr ateb pan ddatgelwyd arwyddair y dalaith ogledd-ddwyreiniol – Live Free or Die – ar blatiau’r car.

O hynny mlaen, atebwyd pob cwestiwn, a seliwyd ffawd pawb, mewn cyfres o olygfeydd a oedd yn deg â phob cymeriad. O’r biliynwyr smyg yn eu cartref crand ar gyrion Santa Fe – hyd at arteithwyr afiach Jesse, heb anghofio’u bos benywaidd yn ei sodlau Louboutin.

Ro’n i’n andros o falch i weld Walt yn rhoi braw i  Elliott a Gretchen, wedi iddynt ei amddifadu o lwyddiant ei gwmni ei hun; is-stori  allweddol a fu’n fy mhlagio i ers y gyfres gyntaf.

Breaking Bad Finale

Roedd y modd y cosbwyd y bos busnes Lydia, trwy wenwyno’i phaned o de camomil a llaeth soya ych-a-fi, eto’n gyfeiriad at weithred welson ni ar ddechrau’r gyfres hon. A cafodd Jack a’i griw o Natsïaid eu haeddiant, dioch i gawod o fwledi a ddeilliodd o ddyfais olaf un y gwyddonydd gwych.

Yr oedd gweddill y bennod yn orlawn o emosiwn wrth i Walter wynebu ei deulu am y tro olaf.

Breaking Bad Skyler Finale

Cafwyd ennyd wefreiddiol pan wynebodd Walt ei wraig a chyfaddef yr hyn y bu’n gwadu ers y cychwyn cyntaf. Wedi pum cyfres gyfan o fynnu wrth Skyler (Anna Gunn) iddo droi at greu Crystal Meth er mwyn sicrhau dyfodol iddi hi a’r plant, cafwyd catharsis mawr pan rannodd onestrwydd ingol; “I did it for me. I liked it. I was good at it, and I was really – I was alive.”

Wrth gerdded i ffwrdd, ′rol gweld ei fab o bell, toddodd Walt fel atgof prudd i’r cefndir gwyn.

Efallai mai’r eiliad y bu’r gwylwyr yn ysu amdani yn fwy na’r un, oedd y cyfarfyddiad olaf rhwng Jesse (Aaron Paul) a’i fentor, Mr White  – y berthynas fwyaf allweddol a fu ar hyd y gyfres.

Breaking Bad

Digon yw dweud, wedi’r holl ddioddefaint, i Jesse adael ei uffern ag anrhydedd llwyr – ac i Walt adael y byd ar ei dermau ei hun.

O ran strwythur, doedd Felina ddim yn bennod a’m gadawodd yn gegrwth fel yn achos y To’hajiilee lawn tensiwn a’r Ozymandias gwbl orchestol, ond fe lynnodd yn daer at weledigaeth bendant ei chreawdwr, Vince Gilligan, a caewyd y cylch mewn modd a oedd yn barchus i bawb – gan gynnwys y gwylwyr.

Roedd yn ddiweddglo hynod foddhaol i gyfres wreiddiol dros ben a newidiodd fy mhatrwm gwylio dramau teledu i yn llwyr. Ces fy nghyflwyno iddi trwy gyfrwng Box-Set o DVDs a lowciais yn farus, cyn tanysgrifio i wasanaeth gwylio ar-lein Netflix ar gyfer y gyfres olaf.

Am unwaith, cawsom ddrama nad oedd yn efelychiad o unrhywbeth arall, ac a osodwyd yn rhanbarth ymylol New Mexico, a ddatblygodd yn gymeriad ynddi’i hun; diolch i waith camera bendigedig- yn ogystal â sgrifennu o’r radd flaenaf – dinoethwyd ei harddwch yn ogystal a’i hagrwch ar hyd y gyfres.

Breaking Bad New Mexico

Rwy’n diolch byth bod cyfresi eraill o sylwedd fel Mad Men, Boardwalk Empire, House of Cards ac eraill yn dal gyda ni, a dwi awydd ail-wylio sagas eraill a gymharwyd i safon Shakespeare, fel Deadwood (gan David Milch) , The Sopranos (David Chase) a The Wire (David Simon) i weld sut mae nhw wedi dyddio mewn cymhariaeth. Yn gynharach eleni, ces fy hudo’n llwyr gan  ddrama wreiddiol Top of The Lake (gan Jane Campion) o Seland Newydd, a bydden i wir yn cynnwys honno yn yr un dosbarth.

Dros y flwyddyn a fu, ymdrochais yn llwyr ym myd Breaking Bad; drama aml-haenog a ymdreiddiodd yn ddwfn i fy isymwybod i. Does dim dwywaith y bydda i, a nifer o wylwyr eraill, yn disgwyl llawer mwy gan ddramau teledu’r dyfodol, gan gynnwys cynnyrch Cymraeg ar S4C.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Teledu: Breaking Bad

  1. Hysbysiad: Merch y Ddinas yn Oslo | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Teledu: The Bridge (BBC4) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s