Gŵyl Gwobr Iris: Hydref 9ed-13eg, 2013

Gwyl Ffilm Iris

Croeso ′nol i ŵyl ffilmiau byrion rhyngwladol Iris, a gynhelir yn flynyddol yn ninas Caerdydd.  Fel aelod o’r rheithgor y llynedd, ces i brofiad anhygoel, wrth brofi ffilmiau o safon eithriadol o bob cwr  o’r byd.

Sefydlwyd yr ŵyl ′nol yn 2007, a fyth ers hynny – diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru ac eraill – mae hi wedi tyfu mewn proffil, yma yng Nghymru a thu hwnt.

Yn cystadlu â’i gilydd am y wobr fawreddog o £25,000 i gynhyrchu ffilm newydd sbon y mae 30 o gynyrchiadau byrion sy’n amrywio o gomediau difyr i ddramau dirdynnol dros ben.

Mae nhw i gyd, yn eu ffyrdd eu hunain yn dathlu’r profiad hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol – ond yn bennaf mae nhw’n cynnwys negeseuon bydysawdol am y profiad o fod yn fyw.

Yn y bôn, dyma ŵyl sy’n pwysleisio safon wrth adrodd stori yn fwy na dim, felly prun ai eich bod yn hoyw neu’n heterorywiol, dewch yn llu os y chi’n ffan o ffilm.

Agorodd yr ŵyl yn llawn hwyl ar Hydref y 9ed, gyda gala yng Nghanolfan Chapter, Treganna a ddilynwyd gan ddangosiad dwy ffilm o fri.

Y cyntaf oedd Burger gan Magnus Monk o wlad Norwy; enillydd y wobr ariannol yn 2010 am The Samaritan. Dychwelodd i Gaerdydd ym mis Tachwedd y llynedd, i gynhyrchu ei ffilm 11 munud o hyd.

Burger 3

Gwnaeth y ffilm daro deuddeg gyda chynulleidfa’r brifddinas, gan iddi gydio mewn profiad sy’n gyffredin i bawb. Fe’i ffilmiwyd yn siop T & A Kebabs ar Salisbury Road yn Cathays, ac mae’n cynnig cip ar ddiwylliant hwyrnos Caerdydd.

Burger 1

Dwy ferch heb eu cotiau, eu colur yn drwch, a chriw o fechgyn yn syth o Charles Street yn awchu am fwyd. Ger y cownter y mae giang o gefnogwyr  pruddglwyfus tîm pel droed Caerdydd, nesaf at driawd llawn tatŵs sy’n fygythiad i bawb.

Burger 2

Mae na reswm gan bob llwyth i bicio i’r siop tec-awê, yn eu galar a’u gorfoledd; wrth iddynt gyfathrebu â’i gilydd, yn eu hacenion amrywiol, ceir troad bach sydyn ond slic. Yno’n arsylwi’r ddrama, trwy’r arogleuon doner kebab,  mae’r cyfarwyddwr anthropolegol yn bryfyn sobor ar wal.

Dilynwyd Burger gan feature ffantastic, roddodd wên ar wyneb y dorf; dathliad o ddiwylliant kitsch cystadleuaeth Eurovision, trwy gyfrwng yr iaith Hebraeg.

Cupcakes

Ffilm ddiweddara’r cyfwrwyddwr o Israel, Eytan Fox, yw’r cynhyrchiad Cupcakes, ac mae wir yn werth ei gweld. Mae’n dilyn hanes criw o gymdogion yn Tel Aviv sy’n ymgynnull yn flynyddol  i wylio’r rhaglen Universong.

Wedi eu siomi â chyfraniad cawslyd Israel i gynrhychioli’r wlad,  daw’r chwe ffrind at ei gilydd i greu anthem naturiol iawn. Ymhen dim, caiff eu fideo amrwd o’r noson ei danfon at gynhyrchydd; arweinia hynny, yn anochel – ym mydysawd y ffilm – at berfformio’r gan i’r byd a’r betws.

Ffantasi pur yw’r ffilm afieithus hon wrth fodd pawb sy’n caru – a chasau – yr Eurovision Song Contest. Mae’n ddathliad o nostalgia am y sbloets flynyddol, a’r tyndra rhwng y sylwedd a’r steil.

Ceir cymaint o gyfeiriadau cerddorol at hanes y gystadleuaeth – a sawl cyffyrddiad dychanol yn y sgript. Yn weledol, mae Cupcakes yn chwyrligwgan o chwaeth amryliw, sy’n tanlinellu hwyl y ffilm. Mae’r chwe chyfaill gwahanol yn gwmni da, ac yn croesi’r Mighty Morphin Power Rangers gyda’r Scissor Sisters.

Mae ganddynt oll eu her eu hunain i’w wynebu, a ceir neges ganolog cawslyd ond gwir; mae’n well gwneud rhywbeth hollol wirion wnaiff rhoi gwên ar eich wyneb na difaru eich enaid am byth.

Mae Gwyl Gwobr Iris ymlaen yng Nghaerdydd tan Hydref 13eg, 2013. Mae’r ffilm Cupcakes i’w gweld eto yng Nghanolfan Chapter, Treganna, ar ddydd Gwener Hydref 11eg, 2013.

Cliciwch yma i ddarllen cofnod blog hynod ddifyr David Llewellyn o gynhyrchiad ffilm Burger yn Cathays.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Caffi, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s