Adolygiad Theatr: Wyneb Dros Dro (Cwmni Theatr 3D)

Wyneb Dros Dro

Nos Lun digon llugoer ym mis Hydref oedd hi pan drois i am oleuadau pefriog Canolfan Mileniwm Cymru. Gyda’r haul wedi hen fachlud erbyn wyth o’r gloch yr hwyr, digon naturiol oedd hi i ddechrau meddwl am y ′Dolig.

Ro’n i’n llawn chwilfrydedd ar gyfer Wyneb Dros Dro – drama deithiol newydd Cwmni Theatr 3D, sy’n dathlu amherffeithrwydd gwyl fawr y gaeaf . Y rheswm am hynny’n bennaf oedd mai’r cynhyrchiad Richard Parker – a gynhyrchwyd gan y cwmni yn 2011- oedd un o’r dramau gorau i mi eu profi yng Ngwyl Caeredin y flwyddyn honno.

Y mae’r cwmni’n bod ers degawd bellach, ac yn feithrinfa tra chynhyrchiol i theatr y brifddinas, trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg. Fel cynifer o’r cynyrchiadau blaenorol, mae’r ddrama ddiweddaraf hon yn cynnig sgrifennu a chyfarwyddo gan dalentau newydd.

Datblygwyd y sgript gan Glenn Jones – actor a chyflwynydd sy’n wreiddiol o dre’r Cofis- ac fe’i chyfarwyddwyd gan William Gwyn, sy’n aelod gwerthfawr o dîm cynhyrchu Pobol y Cwm ers blynyddoedd.

Comedi teuluol ydy’r ddrama yn y bôn, wedi’i gosod yn ystod gwyliau’r Nadolig. Mae Marian (Manon Eames) yn benderfynol o gael hwyl dros  yr wyl yng nghwmni ei toy-boy newydd hi, Sam (Rhodri Trefor). Ond beth fydd ymateb ei mab Dylan (Dyfrig Evans) a’i wraig Rhian (Llinos Daniel), sydd adre o Gaerdydd dros y gwyliau?

A beth yn union yw gwraidd y tensiwn sy’n llechu dan arwyneb y briodas honno- oes modd anwybyddu’r lympiau yn y grefi?

Wyneb Dros Dro 1

Sefydlir naws hynod ysgafn, yn null sit-com gan Ben Elton neu Victoria Wood,  gydag arwyddgan Nadoligaidd bossa nova. Llenwir y llwyfan yn syth gan bresenoldeb byrlymus Manon Eames, sy’n cynnal y sioe fel Marian yn ddi-drafferth – yn wir, gwneir defnydd da o’r llwyfan drwyddi draw.

Mae Marian y cougar yn gorwynt o gymeriad, â chanddi dafodiaith siarp sy’n  gweddu’i ffrog body-con i’r dim.

Yn anffodus, y mae’r lleill yn deips dau-ddeimensiwn braidd mewn cymhariaeth â hi, ac mae’r actorion eraill yn gwneud y gorau o’r sefyllfa.

Does dim byd sy’n ddiddorol am ddyn sy’ dan y fawd. Rhaid i Dyfrig Evans frwydro’n galed rhag diflasu’r dorf – tan y dyfnheir ei gymeriad annwyl tua’r diwedd.

Caiff Rhodri Trefor o leia gyfle i archwilio potensial swrealaidd Sam, ac fe’i wobrwyir ag ymateb ffafriol y gynulleidfa.

Ond chaiff Llinos Daniel druan, fel Rhian y snob deheuol, ddim llawer i wneud – ‘mond adweithio yn erbyn ei gwr a’i mam-yng nghyfraith.

Serch gwendidau’r cymeriadau, mae deialog Glenn Jones yn llawn linellau ffraeth, sy’n glanio’n gysurus rhwng  Gwlad yr Astra Gwyn a Naw Tan Naw.

Clasur o gyfraniad i Gân y Babis ar raglan radio Caryl a Daf a ffawd truenus Mr Biggles y ci; dim ond dau uchafbwynt comig ymysg nifer yn Wyneb Dros Dro – mae’n werth i chi wrando’n astud, neu fe gollwch chi berlau.

Ac wrth i’r stori ddatblygu, caiff sefyllfa gyfarwydd chwistrelliad go gyfoes, sy’n datgelu troad diddorol, a dweud y lleia.

Yn anffodus, daeth y troad annisgwyl hwnnw’n rhy hwyr i mi;  byddai’n ddifyr archwilio’r cam nesaf yn esblygiad y stori mewn mwy o ddyfnder. Heb ddatgelu’r troad hwnnw,  digon yw dweud ei bod hi’n hen, hen, bryd i ddrama deuluol Gymraeg – ag iddi apêl boblogaidd fel hon – gynnwys cymeriad o’r fath, ac nid ei wastraffu ar ffurf dyfais ystrydebol.

Fe fydd na gymariaethau anochel gyda Llanast! Bara Caws – drama arall am bedwarawd dadleugar sy’n cynnig drych i’r Cymry Cymraeg cyfoes – sydd ddim yn deg o gwbl mewn gwirionedd.

Gallaf ddeall paham na fyddai sioe Wyneb Dros Dro am deithio’n nes at Nadolig, yn dilyn taith arfaethedig y cynhyrchiad caboledig hwnnw; fel hyn, mae modd mwynhau y potensial mawr sydd gan Gwmni Theatr 3D i’w gynnig- y mae’n  damaid digon blasus i aros pryd.

Mae Wyneb Dros Dro gan Gwmni Theatr 3D yn parhau i deithio ledled Cymru; Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd (Hydref 15ed);  Canolfan Gelfyddydau Pontardawe (Hydref 16eg), Theatr Lyric Caerfyrddin (Hydref 17eg), Canolfan Gartholwg (Hydref 18ed), Theatr Borough, Y Fenni (Hydref 19eg); Theatr Felinfach (Hydref 23ain); Theatr Mwldan, Aberteifi (Hydref 25ain). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s