Adolygiad Ffilm: Le Week-end (15)

Le Week-End

Y Sêr: Jim Broadbent, Lindsay Duncan a Jeff Goldblum

Y Cyfarwyddo: Roger Michell

Y Sgrifennu: Hanif Kureishi

Hyd: 93mun

Adolygais y ffilm Le Week-end ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Hydref 10ed, 2013. Cliciwch yma i wylio eto

Ffilm orau’r penwythnos , heb os nag oni bai, yw Le Week-End gan gyfarwyddwr Four Weddings and a Funeral gynt, Roger Michell. Cynigir astudiaeth chwerwfelys o realiti perthynas, ym mhrifddinas rhamant y byd.

Dilynwn benwythnos hir ym Mharis yng nghwmni Nick (Jim Broadbent, Clous Atlas, The Iron Lady, The Damned United)  a Meg (Lindsay Duncan, About Time), sydd yno i nodi pen blwydd eu priodas yn dri deg oed.

Mae cymelliadau’r ddau wrth ddychwelyd i ddinas eu mis mêl yn guddiedig ac yn wrthgyferbyniol. Tra fod Nick yn awyddus i ail-gydio yn ochr gorfforol eu perthynas, ac i gyfaddef ei fod yn cael ei orfodi i ymddeol yn gynnar, mae Meg yn dymuno gweld os oes dyfodol i’r berthynas o gwbl, nawr fod y plant wedi hedfan y nyth.

Ceir trosiad gweledol o stâd eu perthynas wrth iddynt gyrraedd gwesty gwreiddiol eu mis mêl. Mae décor blinedig yr ystafell llwm a chlostraffobig yn gweiddi’n groch am newid dramatig.

I lawr yr allt braidd yr aiff pethau o hynny ′mlaen, yn enwedig ar ôl taro ar hen ffrind coleg (Jeff Goldblum).

Wrth ail-droedio llwybrau’u hieuenctid, tanlinellir eu gwahaniaethau, ond ceir awgrym cryf paham i’r briodas barháu cyhyd.

Serch eu ffraeo di-ddiwedd, ceir annwyldeb aruthrol ryngthynt sydd yn gludo Nick a Meg yn dynn at ei gilydd. Ceir cydbwysedd perffaith rhwng y llon a’r lleddf yn sgript naturiolaidd Hanif Kuireshi, mewn ffilm gomedi ddirdynnol dros ben.

Datgelir gwirioneddau mawrion, ac fel yn achos Hope Springs (2012) , geiriau’r gŵr sydd fwyaf trawiadol. Ceir datguddiad tua’r diwedd, ar ffurf araith onest iawn, wnaeth annog dagrau mawr i bowlio lawr  fy ngruddiau.

Glywsoch chi erioed eiriau mor amrwd gan gymeriad gwrywaidd mewn rom-com o’r fath, ac mae’r ‘actor cymeriad’ Jim Broadbent yn drydanol yn yr olygfa honno.

Yn wir, mae’r ddau actor hýn yn ysgubol yn Le Week-end, fel y cwpwl cyd-ddibynnol sy’n denu cydymdeimlad mawr. Mae penderfyniadau bychain y cyfarwyddwr yn datgelu’r craciau anweledig sy’n arwain at ddaeargryn y berthynas hirhoedlog.

Ymysg y craciau hynny y mae ystuniau bach bob-dydd, gan gynnwys seiniau bwyta swnllyd, a thueddiad y pâr i eistedd nesaf at ei gilydd. Wedi’r cyfan, paham y byddech chi’n dymuno edrych i fyw llygad eich cymar oes, heb ddatgelu’r ffaith na fedrwch chi – ar adegau- eu  dioddef?

“There is more to love than loving or being loved”, meddai  Nick ger beddrod Beckett ym Montparnasse, gan grynhoi prif neges Le Week-end i’r dim.

Yn ogystal â chynnig drych i berthynas llawer un, y mae’r ffilm yn cynnig darlun hardd o ddinas Paris. Dyw Le Week-end ddim yn cynnig profiad cwbl gyffyrddus i bawb, ond bydd ei gweld yn  gam llesol a gwerthfawr iawn.

Mae Le Week-end ar ddangos yng Nghanolfan Chapter Treganna, Caerdydd, tan ddydd Mercher, Hydref 30ain, 2013.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s