Adolygiad Ffilm: One Chance (PG)

One Chance

Y Sêr: James Corden, Alexandra Roach, Julie Walters, Colm Meaney a Mackenzie Crook

Y Cyfarwyddo: David Frankel

Y Sgrifennu: Justin Zackham

Hyd:  103 mun

Adolygais One Chance ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Hydref 25ain, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Os oes na ffilm i’w hosgoi fel y pla eleni, One Chance yn sicr yw honno. Mae’n gynhyrchiad cwbl ffug o’i gorun i’w sawdl ac yn trin y Cymry’n drahaus.

Mae’n cychwyn â chyfeiriad at gyn-unben Cambodia ac yn gorffen â gwyneb seimllyd Piers Morgan. Mae’r canu’n arteithiol, yr acenion yn waeth byth, a’r holl beth yn wastraff pur.

Prif destun y cynhyrchiad yw cyn-ennillydd sioe realaeth, ond chlywn ni mo’r geiriau Britain’s Got Talent tan ddeg munud ola’r ffilm. Tan hynny, rhaid diodde awr a hanner o ffuglen, sy’n cynnig ton ar ôl ton o ddiflastod.

′Nol yn 2007 cipiodd y canwr amatur Paul Potts  sylw’r byd i gyd, pan ddarlledwyd ei berfformiad o Nessun Dorma ar You Tube. Yn reolwr siop Carphone Warehouse wrth ei waith bob dydd, bu’n dyheu ers yn blentyn i gael bod yn ganwr opera.

Dychwelodd adre i Bort Talbot yn enillydd y sioe deledu, a ffarweliodd â’i swydd ym Mhenybont ar Ogwr yn gan mil o bunnau’n gyfoethocach.

Gwnaethpwyd yn fawr o’r ffaith mai ei ddiffyg hyder dybryd yn ei lais ei hun oedd bennaf gyfrifol am ei lwyddiant – cymharol – hwyr mewn bywyd. Penderfynwyd archwilio’i hanes a’i droi yn ffilm, a dyma ni –  cynhyrchiad gwaetha’r flwyddyn, yn ddi-os.

Ry’ ni’n cychwyn yng nghanol drewdod diwydiannol tre Port Talbot, lle caiff Paul ei fwlio’n ddi-drugaredd fel plentyn. Parhau wna’r creulondeb hynny wrth iddo dyfu’n hyn, am nad yw’n ymddwyn fel dyn go-iawn, fel ei dad a’i gydnabod.

Ei unig ddihangfa yw clustffonau ei Walkman lle caiff feddwi ar alawon hyfryd gan Puccini. Rhaid i’w fos yn y siop ei orfodi i fynd ar ddêt gyda’r ferch y bu’n ei chanlyn ers blwyddyn ar-lein.

Wrth gwrdd wyneb yn wyneb â merch ei freuddwydion, deffroir ysfa ynddo i gyflawni rhywbeth o’i fywyd. Caiff ei dderbyn i gwrs canu arbennig yn Fenis , a chyfle i berfformio o flaen Pavarotti, cyn ennill rhan flaenllaw mewn cynhyrchiad o Aïda.

Hyn oll, gyda llaw, cyn cydio yn niddordeb Simon Cowell a pheri  Niagra o ddagrau i lifo lawr gruddiau llawn fillers Amanda Holden.

Rhaid ymestyn yr hanes gyda dyfeisiadau diflas, sawl ymweliad â’r ysbyty yn eu plith – ymgais ofer i gyflwyno bach o slapstick i’r stori gyffredin. Does dim byd carismataidd am ein ‘arwr’ di-gymeriad, sy’n boddi mewn hunan-dosturi.

Y peth mwyaf anfaddeuol am y ffilm sinigaidd hon yw ei cham-ddefnydd llwyr o’r rhan chwaraeodd Port Talbot ym mywyd Paul Potts. Nid Cymro mohono- fel y tystia acen James Corden (sy’n gwneud gwaith da o efelychu pysgodyn aur); bu’n byw ym Mryste tan iddo droi yn ddeg ar hugain, yn wir efe oedd cynhorydd tre ieuenga’r ddinas honno.  Bu symud i Gymru yn gam llesol yn ei fywyd wrth ffeindio gwraig a gosod gwreiddiau go-iawn.

Dros y blynyddoedd diwethaf, derbyniodd Port Talbot wedd-newidiad PR effeithiol iawn, diolch i driniaeth bositif gan gynyrchiadau fel the The Passion a Hunky Dory.  Ond mynna’r ffilm ddrewllyd hon ei throi yn gefnlen tra gormesol sy’n bennaf gyfrifol am anlwc pur Paul Potts mewn bywyd.

Datguddiwyd yn dra diweddar wirionedd cryn dipyn  tywyllach tu ol i’w ddiffyg hunan-hyder; ddioddefodd ymosodiadau rhywiol pan oedd yn blentyn. Cyhoeddwyd hynny i gyd-fynd â’i gofiant, fydd ar werth ar gyfer  y Nadolig; hepgorwyd yr hanes yn llwyr ar gyfer y driniaeth Hollywoodaidd.

Yr unig lygedyn o oleuni sydd yn perthyn i’r ffilm hon yw perffomiad annwyl gan Alexandra Roach (The Iron Lady) sy’n argyhoeddi trwyddi draw. Yr actores o Rydaman yw gwir galon y ffilm, a’r unig gymeriad sy’n meddu ar acen gredadwy.

Yn anffodus iddi hi – a’r gynnulledifa gyfan-  mae hi’n chwarae rhan yn yr olygfa serch leiaf ddeniadol i mi’i phrofi erioed.

Castiwyd Julie Walters fel y fam a’r Gwyddel Colm Meaney fel y tad, am wn i, i  geisio benthyg rhywfaint o lwyddiant Billy Elliott a The Commitments – dwy ffilm wych gydbwysodd hiwmor ac emosiwn.

Does gan hanes Paul Potts ddim gobaith caneri o sicrhau’r un hirhoeldedd â nhw; mae ‘opera ei fywyd’ yn debycach i ffars ddi-chwaeth ac undonnog.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 1 Cookie yn cyfateb i 2 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s