Adolygiad Theatr: Sue-The Second Coming (Dafydd James & Co.)

Sue_The_Second_Coming

Os fuoch chi mor gwbl  anghyfrifol â cholli taith Nadoligaidd Sue: The Second Coming ar bererindod ledled Cymru yna gwnewch bopeth y gallwch i groesi’r ffin i brofi’r proffwyd praff ar waith.

Huriwch gar, geffyl  neu garw i’ch gwibio i Soho Theatre Llundain neu’r Old Vic ym Mryste, i gael andros o hwyl yng nghwmni’r annwylbeth abswrdaidd.

Bron i wythnos ers i mi weld y sioe ar ei noson gyntaf yn Chapter, Caerdydd, dwi dal yn wên o glust i glust, wedi chwerthin yn fwy nag y gwnes i ers oes – ac mae fy llygaid llaith yn dal i befrio. Cadarnhau wnaeth y cynhyrchiad allu anhymig Dafydd James (Llwyth) a’i bartner creadigol Ben Lewis (The Village Social, My Name Is Sue) i gynhyrchu ecstrafagansa sy’n cydbwyso’r difyr a’r dirdynnol.

Mor hawdd fyddai cymharu’r sioe i groesbeilliad rhyfeddol o ddameg oesol A Christmas Carol a bmovie schlockfest It’s Alive!, ond y gwir amdani yw bod Sue: The Second Coming  wedi gwreiddio’n ddwfn i’w chae creadigol ei hun. Ceir cyfeiriadau niferus at y clasur cyfoes Home Alone, ond welsoch chi neb sy’n efelychu The Passion of the Christ yn fwy na Sue.

Wedi i mi ddotio’n llwyr at sioe gerdd wreiddiol My Name Is Sue, a ail-lwyfannwyd yng Ngwyl Caeredin eleni, cefais y fraint o fynd i Chapter yn nghwmni gwyryfiaid llwyr i Sue, pan fu’n rhaid oedi braidd cyn ateb y cwestiwn, “Pwy yw Sue?”

Wel, medde finne, mae hi’n gymeriad hynod annwyl â chanddi farn bendant iawn a gweledigaeth go wahanol i’r arfer. Yn blentyn amddifad, mae hi’n dal i fyw yn nghartre’r teulu ger llyn y Rhath, Caerdydd,  wedi cyfnod mewn ysgol fonedd yn y Swisdir. Mae hi’n hoff iawn iawn o ffilmiau Julia Roberts ar ITV3 – Sleeping With The Enemy, efallai, yn fwy na’r un.  A serch ei bob aflêr, mae hi’n eicon steil i’r rhai hynny sy’n ystyried sgert-midi a chardigan goch yn au courant.

Heb anghofio wrth gwrs – i ni gael cwpla’r llun yn llawn – mae hi’n hollol grediniol mai hi yw’r Iesu newydd.

Wrth gamu i’r stiwdio yn Chapter, roedd y lle yn llawn, gan olygu mai dim ond y rhes flaen gynigodd gadeiriau sbâr. Peth peryglus yn wir mewn ambell sioe arall, ond roeddwn wrth fy modd gyda hynny y tro hwn. Un o elfennau gorau holl gynyrchiadau Sue yw ei gallu gwych i ymgorffori’r dorf fel rhan o’r sioe.

Welais i erioed y fath beth ar ddiwedd sioe wreiddiol Sue, pan gafodd y gynulleidfa gyfan eu cyflyrru i greu ton Mecsicanaidd tra’n ail-adrodd y geiriau, “We’re all going to die”  i gyfeiliant gwallgo’r gerddoriaeth. Anghofiwch David Koresh, Jim Jones a hyd yn oed y diwygiwr mawr Evan Roberts – dyw’r un ohonynt yn cymharu â Sue am ei gafael gwbl gadarn ar ei thorf!

Wedi cân fach yn gyntaf i’n atgoffa ni gyd o gefndir Sue (Dafydd James), cawsom ein croesawu’n gynnes  i’w lolfa glyd cyn mynd ar wibdaith i’r gorffenol, presennol a’r dyfodol yn null ‘Ebenezer Sue’. Eisteddai’n harwres yn ei chardigan Nadolig, yn bendant o flaen ei phiano, gyda thair Sue arall – ei band cefndirol, yn efelychiadau lled-sinistr gerllaw.

Does na ddim ffordd y gwna i ddatgelu rhagor o fanylion o’r sioe gerdd ; mae gwybod dim byd o flaen llaw yn rhan o’r pleser. Digon yw dweud , dros yr awr a hanner nesa, y cyfiawnha Sue ei chrêd fod y meseia newydd yn llechu yn ei chroth.

Serch y testun cableddus, wrth wraidd y sioe gerdd y mae neges syml sy’n cyd-fynd yn berffaith â’r tymor ewyllys da. Atgoffwyd pawb yn y dorf o bleserau pasiant Nadolig eu plentyndod, a bu rhai’n ddigon ffodus i gael chwarae rhan ganolog yn y deg-uchaf gorau erioed

Cyffyrddwyd â themau mor amrywiol o amserol â digartrefedd, alcoholiaeth ac unigrwydd llethol -heb sôn am ffawd child-stars y gorffennol.

Cymerwyd cam yn ôl o’r hiwmor fwy nag unwaith ar hyd y sioe, i gael cydnabod ein bod ni gyd yn rhannu’r un ofnau a dyheadau. Uniaethwyd lawer gwaith gyda chymeriad eithafol Sue , diolch i gerddoriaeth oedd yn dyner, a dros ben llestri. Profodd y geiriau di-ri-fedi i bob un o’r caneuon gwych bod na feistr ar waith o flaen ein llygaid.

Wedi blino’n siwps, ar ôl chwerthin am gyhyd, a dagrau chwerwfelys yn dal i lifo lawr fy ngruddiau, llwyddodd Dafydd James, unwaith eto, i ennyn fy edmygedd pur. Ac os oeddwn i’n hollol ‘blet’, beth amdano ef – sut goblyn lwyddodd i gynnal y fath egni a chynhyrchu’r fath wefr ar gyfer sioe un-dyn/es hollol boncyrs?

Diolch yn bennaf, heb amheuaeth, i gefnogaeth ei fand – Megan Affonso, Francesca Simmons a pherfformiad gwych gan yr Elena Peña ellyllaidd – heb sôn am y corachod cefn-llwyfan a’i gyd-awdur (a chyfarwyddwr) cyson, Ben Lewis.

Bu’r cynhyrchiad yn goron ar flwyddyn orwych arall yn hanes y Cymro aml-dalentog o Gaerdydd.

Mae taith Sue: The Second Coming – a fu yn Rhydaman, Aberdaugelddau, Y Coed Duon, Pontardawe, Bangor a Chaerdydd – yn parhau, gan ymweld â Soho Theatre Llundain (Rhagfyr 10ed – 14eg) a’r Bristol Old Vic (Rhagfyr 17eg – 21ain). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynglyn â’r sioe.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Theatr: Sue-The Second Coming (Dafydd James & Co.)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Fe Ddaw’r Byd i Ben (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Sherman Cymru) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: 10 Minute Musicals (leeway Productions) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s