Adolygiad Ffilm: The Wolf of Wall Street (18)

The Wolf of Wall Street

Y Sêr: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, Margot Robbie, Rob Reiner a Joanna Lumley

Y Cyfarwyddo: Martin Scorsese

Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Terence Winter o’r hunangofiant The Wolf of Wall Street (2008) gan Jordan Belfort

Hyd: 180mun

Adolygais The Wolf of Wall Street ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Ionawr 17eg 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Chwarter canrif yn ôl, cyhoeddodd Gordon Gekko (Michael Douglas) ei fantra i’r byd – ‘Greed is Good’ – yn Wall Street gan Oliver Stone. Eleni, aiff Martin Scorsese gam ymhellach na hynny, wrth geisio profi fod trachwant yn talu.

O Jake LaMotta, Bill the Butcher a Howard Hughes, bu gan y cyfarwyddwr ddiddordeb oes mewn arwyr amwys. Ei destun diweddara yw’r masnachwr stoc drwg-enwog Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).

Adleisir geiriau’r Goodfella’ gwreiddiol, Henry Hill, wrth i Jordan rannu’i weledigaeth â ni. Ei unig uchelgais fel dyn ifanc oedd ennill lot fawr o bres, ac fe gyflawna hynny’n fuan iawn yn y ffilm.

Mae’r agoriad afieithus yn gyflwyniad gwefreiddiol i fywyd gwallgo masnachwr stoc yn ystod y 1990au. O fewn dim, cyfiawnheir tystysgif 18 y ffilm, wrth i Jordan wireddu holl freuddwydion gwlyb ei ieuenctid. Profwn loddest bachanalaidd i gystadlu â Caligula ei hun, yn dilyn cyngor gan ei fentor, Mark Hanna.

Mae cameo Matthew McConaughey fel y guru yn werth ei weld; dyma ddyn sy’n rhoi’r ‘wanc’ yn ‘gwancus’.

Erbyn i Jordan ddathlu ei ben blwydd yn 26 oed yr oedd yn ennill $49 miliwn y flwyddyn. Ond cipiodd y cyfan trwy dwyll – naw wfft i gymryd pwyll –  gan godi gwrychyn asiantau’r FBI.

Does gan Scorsese ddim diddordeb mewn cynnig cynllun dwys a manwl o’r modd y daliwyd y diafol o’r diwedd; ffilm gomig yw hon sy’n mynnu crwydro’r ffin denau rhwng dychan a dathlu’r oferedd.

I raddau helaeth, mae’n llwyddiannus, diolch i gast o fri ac arweiniad cadarn gan Leonardo DiCaprio. Cyniga’r actor athrylithgar ei berfformiad gorau eto, sy’n hawlio cefnogaeth y gwyliwr ar ei hyd.

Yn gwmni gwych iddo ef y mae Jonah Hill (Get Him To The Greek, Moneyball), sydd ar brydiau’n cipio’r ffilm oddi wrth Leo. Aiff amdani go iawn fel y consigliere comig Donnie Azoff, sydd ar ei orau ar ôl gor-ddos o gyffuriau.  Sôn am agoriad llygaid o berfformiad, a pherl o ran;  mae’n llawn haeddu pob enwebiad fel actor cynorthwyol.

Efallai mai man gwan y ffilm yw addasiad gor-driw Terence Winter (creawdwr y gyfres wych Boardwalk Empire)  o gofiant gwreiddiol The Wolf of Wall Street – sy’n amlwg yn orlawn o berlau. Er mor ddifyr ydyw’r ffilm, mae hi’n deirawr o hyd, a thua’r diwedd y mae’n colli momentwm. Mawr yw fy syndod na welodd Thelma Schoonmaker yn dda i dorri sawl golygfa hirfaith yn ei blas – ‘Kill your darlings, Marty’ fyddai cyngor Cookie i’r auteur!

Wedi dweud hynny, wrth gwrs, y mae’r hanes yn un hynod, a bywyd Belfort yn gwbl boncyrs. Mae na reswm pam y tyrrwn i wylio ffilmiau o’r fath, i brofi bywyd sydd y tu hwnt i ddirnadaeth – am ychydig oriau.

Yn naturiol, neges rybuddiol sydd wrth galon y ffilm – tanlinellir nad oes modd twyllo’r gyfraith am byth. Ond mae’r diweddglo yn un amwys, gan awgrymu get-awê – sy’n ein hatgoffa fod y dihirod mawrion a laniodd y byd ariannol yn y cach yn dal â’u traed yn rhydd.

Y Sgôr Terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Wolf of Wall Street (18)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Revenant (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s