Adolygiad Theatr: Priodferch Utah (1.618)

Priodferch Utah 1

Ar daith ledled Cymru ar hyn o bryd y mae drama wleidyddol sy’n werth ei gweld. Lleolir Priodferch Utah yng nghartre teulu ar chwâl yng Nghwm Garw yn 1990.

Sharon Morgan sydd yn portreadu’r Rebecca oedrannus, a Gwawr Loader yw ei thrysor afradlon, Alys. Am ychydig dros awr mae’r dorf yn dyst tawel i ddiplomyddiaeth bwrdd-bwyd mam a’i  merch.

Un noson stormus, naw mis wedi marwolaeth ei gŵr, daw ymwelydd annisgwyl i alw ar Rebecca. Yn wlyb at ei chroen, mae Alys y ferch ar ymweliad adre o Salt Lake City.

Aeth pedair mlynedd heibio ers i’r fam weld ei merch, pan redodd y laslances bant â Mormon o Utah. Bu’n destun cywilydd i gapelwyr y Cwm,  ac mae ei Mam yn parhau i waredu – ond caiff gynnig paned, serch hynny’n syth bin.

Cynyddu wna’r tensiwn wrth i Alys gelu’r gwir; pam dod ‘nol os yw bywyd mor berffaith yn yr Amerig? Yr hyn a ddatgelir yw patrwm o bechodau sy’n taenu cysgod pellgyrhaeddol dros fywydau’r ddwy ferch.

Yn gefnlen i’r cyfan y mae diweithdra’r cwm, wedi i’r pwll glo lleol gau am byth.  Llenwodd Alys ei dyddiau yn breuddwydio am ddihangfa lwyr pan laniodd ei House of America ei hun ar ei stepen drws.

Fel yn nrama eiconig Ed Thomas o Gwmgiedd, breuddwyd gwrach oedd y cyfan i Alys – ac ailadroddwyd yr un hen gamgymeriadau. Mae gwreiddiau’r côf yn gafael yn dynn – ‘anodd tynnu dyn oddi ar ei dylw’th‘, ys dywed Rebecca.

Sefydlir naws ormesol o’r cychwyn cyntaf wrth i sain pregeth gael ei boddi gan y glaw. Ategir at hynny trwy gydol y darn gan sain llinynnau lleddf, sy’n dwyn cyweithiau Angelo Badalmenti a David Lynch i gôf.

Y mae’r set yn un syml, a’r goleuo’n grefftus o gynnil, i ganiatau’r ddwy actores i ddisgleirio yn eu tro. Mewn mannau go dywyll, ceir hiwmor naturiol, a deialog ddifyr dros ben.

Nid oes newydd-deb aruthrol yn perthyn i’r themau, ond mae’r ymdriniaeth o bynciau bydysawdol yn dra dirdynnol. Cyfathrebir yn glir  brif neges y darn; yn anffodus, dyw dioddefaint byth yn dyddio.

Trosiad campus gan Sharon Morgan yw’r sgript naturiolaidd,  o’r ddrama Utah Bride gan Carmen Medway-Stevens o Gwm Garw. Datblygwyd y darn gwreiddiol ‘nol yn 2011, gan gwmni 1.618, a sefydlwyd yn bennaf i archwilio straeon pobol go iawn, gan ymweld â chynulleidfaoedd gwahanol.

Serch gorthrwm y darn, ceir catharsis tua’r diwedd, a gadewir y dorf  yn ystyried o’r newydd ystyr ‘adre’.

Mae taith Priodferch Utah yn parhau ledled Cymru, gan ymweld â’r lleoliadau canlynol; Canolfan y Celfyddydau, Chapter Caerdydd (Ionawr 29ain – Chweror 1af), Theatr y Gromlech, Crymych (Chweror 5ed), Neuadd y Glowyr Rhydaman (Chwefror 6ed), Theatr Y Lyric, Caerfyrddin (Chwefror 7ed), Theatr y Farchnad, Y Bontfaen (Chwefror 8ed), Galeri Caernarfon (Chwefror 11eg), Neuadd Dwyfor Pwllheli (Chwefor 12ed), Y Neuadd Les, Ystradgynlais (Chwefror 15ed).

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Theatr: Priodferch Utah (1.618)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Fe Ddaw’r Byd i Ben (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Sherman Cymru) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s