Adolygiad Ffilm: Dallas Buyers Club (15)

Dallas Buyers Club

Y Sêr: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner

Y Cyfarwyddo: Jean-Marc Valée

Y Sgrifennu: Craig Borten a Melisa Wallack

Hyd: 117mun

Adolygais y ffilm Dallas Buyers Club ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar y 9ed o Chwefror 2013. Cliciwch yma i wrando eto.

Wedi degawd a mwy o lywio rom-coms di-enaid, fel pishyn hanner-noeth tra golygus, ail-afaelodd Matthew McConaughey yn awennau ei yrfa gan dderbyn rhannau llawer iawn mwy diddorol.

Ymysg y dyrnaid o’i ffilmiau diweddar sy’n sicr yn werth eu gweld y mae Killer Joe, The Paperboy a Magic Mike . Islaw’r proffil golygus ym mhob un o’r rhain y mae dynion hunan-ddinistriol a thwyllodrus.

Bu’r profiadau gwerthfawr hynny o fudd wrth ddiosg yr hync ar gyfer perfformiad gorau ei yrfa hyd yn hyn.

Collodd McConaughey dair stôn i fynd dan groen Ron Woodroof, prif gymeriad Dallas Buyers Club. Mae e’n ffefryn mawr i gipio Oscar yr actor gorau eleni, am berfformiad grymus sy’n sy’n dathlu arwr pur annisgwyl.

Gosodir y ffilm gowboi gyfoes yn Dallas, Texas, yn 1985, lle mae Ron yn  seren ar y syrcit rodeo.  Yn farchog heb ei ail, mewn amryw ffyrdd, dyw e byth yn brin o gariadon – tan iddo ddarganfod fod ganddo HIV.

Ceisa wadu hyn i gychwyn, ond wedi derbyn dedfryd lem , ceisia’i orau i oedi’r diwedd anochel. Ond ym mlynyddoedd cynnar AIDS , anwybodaeth yw’r anghenfil mawr, sy’n magu bwystfilod bychain ym mhobman.

Y mae’r ffilm yn seiliedig ar hanes go-iawn, ac mae’n stori sy’n gafael o’r cychwyn. Yn wahanol i’r disgwyl, nid dyn hoyw oedd Ron – i’r gwrthwyneb yn llwyr, mewn gwirionedd.

Yn Malboro Man macho yng nghyfnod arlywyddiaeth Ronald Regan, mae’n llawn rhagfarn yn erbyn pawb a phopeth. Yn hedonist, ac yn homoffôb ac yn hapus ei fyd, daw ei hwyl fawr i ben ar amrantiad. Mae’n gâs ganddo gael ei ystyried yn llai o ddyn, felly gwna unrhywbeth a allai i frwydro.

Yn gyntaf rhaid herio gwawdio ciaidd ei gydnabod, a dedfryd o lai na mis i fyw gan y meddygon. Ond mae ei frwydr fwyaf gydag asiantaeth gyffuriau llywodraeth y wlad, sydd yn mhocedi pwdr Big Pharma.

Wrth ddarganfod yn fuan fod y tabledi AZT yn gwaethygu symtomau dioddefwyr, aiff Ron ar daith ryngwladol i ganfod cyffuriau gwell, yn y gobaith o fyw i ennill ei ffortiwn. Mae’n sefydlu clwb prynwyr i danysgrifwyr yn unig sy’n cynnig triniaethau wedi’u smyglo o wledydd tramor.

Yn anochel, dysga wersi ar hyd y ffordd – nifer o’r rheiny gan gymuned hoyw Dallas. Y mae un dyn trawsrywiol sy’n creu argraff arbennig; ei gynorthwy-ydd trawiadol Rayon (Jared Leto) yw hwnnw .

Jared Leto Matthew McConaughey

Datblygir eu cyfeillgarwch yn raddol bach, ac mewn modd sy’n gwbl gredadwy, wrth barchu profiad dau glaf gwrthgyferbyniol. Ac os fu gweddnewidiad McConaughey yn destun Hollywood buzz, yna mae Jared Leto yn gadael y gwyliwr yn geg-agored.

Ceir frisson rhamantus rhwng Ron a Dr Eve (Jennifer Garner) – y meddyg fu’n gefn iddo cyhyd – ac mae’r dêt hynod dyner gaiff y ddau tua’r diwedd yn datgelu unigrwydd y ddau. Ond mewn un olygfa eofn, tanlinellir anghenion amrwd Ron yng nghwmni cyd-ddioddefwraig ddeniadol.

Serch fy rhagfarn wreiddiol ynglyn â ffilmiau o’r fath, ac ymdrechion eithafol actorion i fachu Oscar, ces fy narbwbwyllo’n llwyr gan ymroddiad pawb i adrodd chwip o stori Dafydd a Goleiath.

Ceir adlais newn mannau o ffilmiau nid anhebyg – Erin Brokovich a Silkwood i enwi ond dwy- sydd yn siwr o daro tant ag aelodau’r academi. Ond peth sy’n sicr, bu 2014 eisioes yn flwyddyn o berfformiadau gwych – ac mae râs y gwobrau yn boethach fyth erbyn hyn.

Diolch i’w gameo cofiadwy yn Wolf of Wall Street a’i waith yn y ffilm hon, cyflawnodd Matthew McConaughey ei ail act mewn steil gan raddio ag anrhydedd.

Y Sgôr Terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s