Adolygiad Theatr: Fe Ddaw’r Byd i Ben (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Sherman Cymru)

Poster Fe Ddaw'r Byd i Ben

Roedd strydoedd Cathays dan garped o genllysg ‘rol profi’r ddrama Fe Ddaw’r Byd i Ben . Wedi dyddiau o dywydd gwyllt, a llifogydd ledled y wlad, hawdd oedd coelio ei bod hi’n Ddydd y Farn.

Yn wir, gyda dim byd ar y teledu ar hyn o bryd ond stormydd gwleidyddol o bob math – Gemau Olympaidd gwrth-hoyw Rwsia, ymgyrch ‘Ie Dros yr Alban’, heb sôn am sgil-effeithiau’r dilyw mawr – amserwyd y cynhyrchiad am deulu Cymreig i’r dim.

Archwilio’u hunanaieth yr oedd pob un aelod o deulu fferm ar gyrion Caerdydd, dan gysgod galar mawr – dyna fan cychwyn i ddrama ddiweddaraf Dafydd James. A serch ei thebygrwydd arwynebol i ddrama Tir Sir Gâr a chynhyrchiad diweddar Priodferch Utah, aeth y dramodydd  â ni i feysydd cryn dipyn amgenach na’r lleill.

Bum mlynedd ‘rol gadael Cymru, wedi’i hudo gan Efeng-yl Americanaidd, daw Sara (Annes Elwy) – a’i gwr David (John Norton) -‘nol adre i dreulio Dydd y Farn gyda’i theulu. Yn ei habsenoldeb hithau, aeth y teulu ar chwâl yn llwyr yn dilyn marwolaeth y tad a brawd oedd yn ffefryn mawr gan bawb.

Fe Ddaw'r Byd i Ben 3

Cawn grynodeb go dda o sefyllfa pawb gan efaill Sara, Catrin (Elliw Dafydd), wrth iddi egluro’r sefyllfa’n blwmp ac yn blaen. Mae lludw’i thad mewn blwch hufen iâ, ei chwaer fach Mabli (Mari Izzard) yn ‘sbastig’, tra fod Ethni (Siw Huws) ei mam yn diodde’n wael o ‘sex tourettes’. Mae Catrin ei hun yn disgwyl babi Tom (Jay Worley), sef gwas bach hoyw y fferm, ond does gan Anna (Melangell Dolma) – ei chariad hithau – ddim clem am hynny.

Mae nhw i gyd wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd mewn ffermdy sydd wedi hen fynd â’i ben iddo, felly mae’r syniad o ddiwedd y byd yn siwtio pawb.

Marwolaeth sy’n eu gwynebu nhw i gyd, ond ofn byw sy’n sail i’r pandemoniwm llwyr,  sy’n arwain yn anochel at grescendo gogoneddus. Yn gefnlen cerddorol i’r cawdel y mae mash-up o fri o’r Sound of Music ac emyn boblogaidd – un elfen yn unig o hwyl hynod heintus Fe Ddaw’r Byd i Ben.

Comisiynwyd y darn – sy’n dal i ddatblygu – fel cydweithrediad rhwng Sherman Cymru a myfyrwyr y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd; ag eithrio sgrifennu Dafydd James, a chyfarwyddo Mared Swain a chyfraniad gan ddau actor proffesiynol (Siw Huws a John Norton) , mae’r cynhyrchiad hwn yn ganlyniad i ymroddiad yr is-raddedigion.

O’r set aml-haenog, a’r golau a’r sain, cafwyd waith o safon gan bawb, yn ogystal â pherfformiadau trawiadol tu hwnt. Yn dilyn ei waith yng nghynhyrchiad Llwyth, mae dyfodol disglair yn disgwyl Jay Worley, a gyflwynodd gymeriad credadwy a ddaearodd pawb o’i gwmpas. Hoffais hefyd gynildeb Mari Izzard fel y Mabli swreal, sy’n cynnig troad comig yng nghynffon stori dywyll.

Fe Ddaw'r Byd i Ben 1

Afraid dweud, serenodd Siw Huws trwy gydol y sioe, gan gydbwyso’r dwys a’r digri – yn enwedig tra’n dawnsio ar fwrdd off ei phen ar meow meow. Wedi mwynhau ei gwaith yn fawr y llynedd fel rhan o gynhyrchiad Trwy’r Ddinas Hon, dyma brawf pellach o’i dawn fel awen i actorion ifanc.

Fe Ddaw'r Byd i Ben 2

O brofi’r canlyniad, gallaf ddim ond ddychmygu i’r myfyrwyr wirioni’n lân ar y prosiect hwn, a’r cyfle i weithio ar ddarn gwreiddiol Cymraeg o law Dafydd James. I’r rheiny ohonoch gafodd eich llorio gan Llwyth, a’ch hudo gan y sioe gerdd honco bost The Village Social cyn cael eich atynnu gan annwylbeth abswrdaidd My Name is Sue, yna mae’r cynhyrchiad yn cynnig cam ymlaen yng nghwmni ambell thema gyfarwydd , gan gynnwys rhywioldeb, gwleidyddiaeth galar a thyndra teuluol.

Yn gyfoes, yn graff, yn ddeifiol a dwys, dyma lais sy’n dal i herio’i gynulleidfa – llwyddodd i afael yn sylw’r dorf am ddwyawr o’r bron. Os oes gen i feirniadaeth yna ‘i or-ddinyniaeth ar regfeydd di-anghenraid fyddai hynny.

Mae’n wir na chlywyd erioed o’r blaen y frawddeg ‘Dere Anna, I’d like you to lick my c***’ ar lwyfan y theatr Gymraeg, ond oedd wir rhaid clywed cymaint o f***s mewn drama mor ffraeth?

Fel dywed Ethni wrth Tom,;‘Ti’n well na ‘na’.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Theatr: Fe Ddaw’r Byd i Ben (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Sherman Cymru)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Tylwyth (Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Sherman) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s