Adolygiad Ffilm: Her (15)

Her

Y Sêr: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde

Y Cyfarwyddo: Spike Jonze

Y Sgrifennu: Spike Jonze

Hyd: 125 mun

Adolygais y ffilm Her ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Chwefror 14eg, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Mawredd y sinema yw’r cyfle ambell waith i brofi ffilm sy’n cynnig drych i’n ffordd o fyw. Er nad yw Her, ar yr arwyneb, yn adlewychu’n byd ni, mae’n cynnig rhybudd amserol iawn.

Gosodwyd y  rhamant wyddonias wefreiddiol hon yn LA y dyfodol agos, lle mae Theodore Twombly (Joaquin Phoenix)  yn gweithio yn swyddfa BeautufulHandwrittenLetters.Com . Mae’n treulio pob dydd yn llunio llythyrau cain rhwng cariadon a theuluoedd, gan droi am adre bob nos i dec-awê a gem gyfrifiadur.

Gyda’i ben yn ei blu ers i’w wraig godi’i phac, ceisia’i orau i symud ymlaen – ei gam cyntaf yw prynu rhaglen gyfrifiadurol gymdeithasol. Mae gan y rhaglen enw, cydwybod a llais, sy’n ymateb yn syth i natur unigryw y cwsmer.

Llais melfetaidd ‘Samantha’ (Scarlett Johanssen) sy’n cyfarch Theodore bob bore, a hi yw’r peth olaf a glywai cyn cysgu pob nos. Mae hi’n darllen ei ebyst, yn rhoi trefn ar ei fywyd ac yn rhagweld pob un o’i anghenion; yn y bôn, dyma’i ferch ddelfrydol – am nad ydy hi’n bod.

Ond wrth i Samantha esblygu a dysgu rhagor am fyw, mae hi’n ysu i fod yn berson go iawn; i gael profi cymhlethdodau perthynas,  a blerwch mawr bywyd. Ond oes modd i ddyn garu bod di-enaid am byth?

Dyma gwestiwn sydd eisioes wedi codi’i ben yn Siapan ers dyfodiad y diwylliant rhith-ramant, wrth i ddynion ifanc ynysig gefnu yn llwyr ar gariad go iawn er mwyn canlyn clustogau a chartŵns cyfrifiadurol .

Ac er fod prif gysyniad y ffilm yn swnio’n  eithafol, mae wedi’i wreiddio yn ein diwylliant ni,  wrth bortreadu byd lle mae pawb yn gaeth i’w ffonau a’u cyfrifiaduron, o fore gwyn tan nos.

Ond fe ai’r ffilm yn ddyfnach na chynnig darlun craff o ddiwylliant dêtio’r dyfodol ; wrth galon y ffilm y mae archwiliad ddwys o natur bregus atyniad.

Am ychydig dros ddwywawr llwydda Joaquin Phoenix i gynnal y ffilm bron iawn ar ei ben ei hun, gan ddarbwyllo’r gwyliwr yn llwyr ei fod dros ei ben â’i glustiau mewn cariad â chyfrifiadur. Fe aiff â’r gwyliwr ar siwrne ddirdynnol, gan ddinoethi ei hun yn llwyr,  wrth ddatguddio gwirioneddau mawrion amdanom ni ein hunain.

Bu’r actor yn anffodus i gael ei hepgor o ras yr Oscars  – diolch yn bennaf i gystadleuaeth danbaid – ond prin fod hynny’n golygu dim byd iddo ef. Fyth ers marwolaeth anhymig ei gyfaill Philip Seymour Hoffman (a  gyd-serenodd yn The Master ag ef)  does dim dwywaith mai ef bellach yw actor ei genhedlaeth, a byddai’n bechod mawr ei golli yn Her.

Os fwynheoch chi Moon a Robot and Frank byddwch yn siwr o ymateb yn ffafriol i’r cynhyrchiad Hwn.

Tua canol y ffilm ceir olyga rywiol rhwng Theo a Samantha sy’n agos iawn at groesi’r ffin denau honno, rhwng cynnal cydymdeimlad y gwyliwr a neidio’r siarc yn llwyr; wrth lwc, mae’r cyfarwyddwr Spike Jonze (Lost in Translation, Being John Malkovich, Where The Wild Things Are) yn dewis parchu ei gynulleidfa wrth gynnig cyfle iddynt ddefnyddio’u dychymyg!

Cawn ein arwain yn raddol at ddiweddglo syml sy’n atgoffa’r gwyliwr i ystyried ei sefyllfa ei hun – ffordd gampus dros ben o orffen ffilm gwbl ysbrydoledig.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s