Adolygiadau Ffilm: The Lego Movie (U) Mr Peabody and Sherman (U) Tinker Bell and the Pirate Fairy (U) Frozen (PG)

The Lego Movie

Y Sêr: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett

Y Cyfarwyddo: Phil Lord a Christopher Miller

Y Sgrifennu: Dan Hagerman, Kevin Hagerman, Phil Lord a Christopher Miller

Hyd: 100mun

Adolygais y ffilmiau canlynol i blant ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Chwefror 21ain, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Gyda gwyliau hanner-tymor wedi cyrraedd i rai, a rhagor o dywydd gwlyb ar y gweill, ceir dewis da o ffilmiau i ddiddanu plant o bob oed, felly swatiwch yn y sinema, da chi.

Un o’r gorau o’r rhain yw The Lego Movie – cynhyrchiad dyfeisgar sy’n plethu Lord of The Rings a The Matrix ynghyd. Y mae hefyd yn deyrnged i degan enwocaf Denmarc, a grewyd wyth deg mlynedd yn ôl.

Mae’r stori’n dilyn adeiladwr o’r enw Emmet (Chris Pratt), sy’n fodlon iawn ei fyd, tan iddo ddarganfod fod ei fyd arwynebol yn gwbl ffug.

Lowri Cooke Prynhawn Da Adolygu Ffilm

Caiff ei arwain ar gyfeiliorn gan broffwyd dall o’r enw Vitruvius (Morgan Freeman) gyda chymorth haden a hanner o’r enw Wyldstyle (Elizabeth Banks). Eu gobaith yw trechu’r unben Lord Business (Will Ferrell) a’i lefftenant dauwynebog Good Cop/Bad Cop (Liam Neeson) , sy’n benderfynol o ddod â’u byd o frics i ben am byth.

Cyflwynir byd o liw, a sain a sbri i ddiddanu plant dan ddeg, ar y cyd â dychan difyr am ddiwylliant poblogaidd arwynebol. Mae’r neges yn glir – brwydrwch i gynnal eich hunaniaeth, gan herio pob confensiwn – gan olygu fod hwn yn floc-byster annisgwyl o ffraeth a gwrth-gyfalafol.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Mr Peabody and Sherman

Y Sêr: Ty Burrell, Max Charles ac Ariel Winter

Y Cyfarwyddo: Rob Minkoff

Y Sgrifennu: Craig Wright a Jay Ward

Hyd: 98 mun

Os am ffilm i blant â bach mwy o ddyfnder a hyd yn oed mwy o hwyl, ga i’ch cyflwyno chi i Mr Peabody and Sherman ar unwaith.

Ci hynod glyfar yw Mr Peabody (Ty Burrell, Modern Family), a fabwysiadodd fachgen chwilfrydig o’r enw Sherman (Max Charles). Mae’r ddau yn byw mewn penthouse swanc yn ninas Efrog Newydd, ac yn meddu ar beiriant amser o’r enw WABAC.

Yn athrylith, yn ddyfeisiwr, yn gasglwr celf ac yn yo-gi yn ei amser sbâr, mae gan Mr Peabody ddiddordeb angerddol yn hanes y byd . Yn naturiol, mae’r peiriant amser yn borth i anturiaethau lu, ond dim ond yn y pawennau cywir. Yn ddiarwybod i’r ci, aiff Sherman â’i gyfaill Penny (Ariel Winter) yn ôl i gyfnod yr Hen Aifft, gan achosi helbul hanesyddol di-ben-draw.

Dim ond un all ddod i’r adwy, a Mr Peabody ydy hwnnw, diolch i gymorth rhai o eiconau mwyaf hanes – Tutankhamun, Leonardo Da Vinci, ac Agamemnon i enwi ond tri!

Cyfunwch y gyfres lwyddianus Hanesion Hyll gyda phennod wych o Frasier, a dyna i chi syniad o arddull chwareus y cynhyrchiad hwn. Ceir hiwmor, hanes a hwyl di-ri, ynghyd ag effeithiau trawiadol 3D, heb anghofio swmp go dda o gariad ac annwyldeb.

Fel yn achos agoriad y clasur Up!, ceir montage dyner o berthynas y tad a’r mab i gyfeiliant hyfryd Beautiful Boy gan John Lennon. Ar ben popeth, darganfuwn y rheswm pam mai gwên amwys sydd gan y Mona Lisa.

Rwy’n mawr obeithio y cawn ddilyniant cyn hir – mae’r fformiwla’n hynod lwyddianus wrth gyfuno antur, adloniant ac addysg, a hynny mewn steil.

Y Sgôr Terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Tinkerbell and the Pirate Fairy

Y Sêr: Mae Whitman, Christina Hendricks a Tom Hiddleston

Y Cyfarwyddo: Peggy Holmes

Y Sgrifennu:Peggy Holmes

Hyd: 78 mun

Dilyniant yw’r ffilm hon o The Secret of the Wings a ryddhawyd gan Disney y llynedd, ac sy’n tyrchu i fyd lledrithiol tylwyth teg.

Seren y ffilm yw’r Zarina (Christina Hendricks) chwilfrydig, sydd wedi ‘laru ar ei gwaith bob-dydd fel ceidwad llwch hudol. Mae hi awydd arbrofi , herio’r drefn a chwestiynu byd Pixie Hollow. Yn anffodus, portreadir Zarina fel merch  afradlon, gaiff ei hudo gan griw o fôr-ladron, cyn ei hachub drachefn gan Tinkerbell (Mae Whitman)a’i chriw.

Dyma ffilm ddi-ddim gan Disney sy’n gadael y gwyliwr yn hiraethu am safon; mae iddi neges dra ceidwadol sy’n cadw merched yn eu lle. Os yn dylwythen deg go-iawn, mae’n debyg, rhaid cadw’n dawel, yn ddel, ac yn ddiddig; bethbynnag wnewch chi, osgowch y ffilm ddinistriol hon fel y pla.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 1 Cookie yn cyfateb i 2 allan o 10.

Frozen

Y Sêr: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Santino Fontana a Josh Gad

Y Cyfarwyddo: Chris Buck a Jennifer Lee

Y Sgrifennu: Sgript Jennifer Lee yn seiliedig ar chwedl The Snow Queen gan Hans Christian Andersen

Hyd: 108 mun

Os golloch chi Frozen pan gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol dros dymor y Nadolig, dyma’ch cyfle i weld trysor o ffilm i’r teulu cyfan.

Enillodd Frozen wobr BAFTA am y ffilm animeiddiedig orau, ac mae hi’n ffefryn i gipio’r un Oscar y penwythnos nesaf.

Ysbrydolwyd y ffilm gan stori Hans Christian Andersen ac mae’n dilyn dwy dywysoges yn nheyrnas Arendelle. Fel plentyn, caiff Elsa (Idina Menzel) ei melltithio gan y gallu dinistriol i rewi’r byd yn gorn; fel brenhines caiff ei herlid i’r mynyddoedd am ei grymoedd goruwchnaturiol.

Ceisia Anna (Kristen Bell), ei chwaer fach, ei darbwyllo i ddychwelyd adre, i ddadmer eu teyrnas o eira , a hynny trwy gymorth y Tywysog Hans (Santino Fontana) a heliwr golygus o’r enw Kristoff (Jonathan Goff).

Caiff y gwyliwr ei hudo o’r cychwyn cyntaf, diolch i gyfres o ganeuon gwych, a gyfansoddwyd gan awduron Book of Mormon ac Avenue Q ar Broadway.  Ceir deuawdau deniadol, sgript hynod ffraeth a throad anghonfensiynol yn y gynffon – ynghyd  â dyn eira annwyl o’r enw Olaf sy’n dyheu am liw haul .

Ro’n i wir yn wên o glust i glust tra’n gwylio Frozen – a bydd yn bleser i’w hail-wylio dros y blynyddoedd. Dydw i ddim yn ffan o sioeau cerdd, ond rwy’n rhagweld yr a i’n syth i Ganolfan y Mileniwm pan gaiff y cynhyrchiad ei throsi’n llwyddianus i lwyfan y theatr.

Gyda’r gaeaf yn dal i frathu, dyma ffilm i gynhesu’r galon; y mae’n saga Sgandinafaidd ag iddi sglein arbennig iawn.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiadau Ffilm: The Lego Movie (U) Mr Peabody and Sherman (U) Tinker Bell and the Pirate Fairy (U) Frozen (PG)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Maleficent (PG) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Merched Badass y Sinema | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s