Adolygiad Ffilm: The Machine (15)

The Machine

Y Sêr: Toby Stephens, Caity Lotz a Denis Lawson

Y Cyfarwyddo: Caradog James

Y Sgrifennu: Caradog James

Hyd: 90 mun

Adolygais The Machine ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Mawrth 21ain, 2014. Cliciwch yma i wylio eto. Cafwyd trafodaeth â’r cyfansoddwr Tom Raybould – ynghyd ag adolygiad gen i – ar raglen Stiwdio ar BBC Radio Cymru.

Ffilm wyddonias o Gymru yw The Machine gan Caradog James, a greodd argraff ar feirniaid dethol BAFTA Cymru. Cipiodd dair gwobr fawr yn y seremoni y llynedd; mae’n ffilm arswyd â chanddi galon a chydwybod.

Fe’i gosodwyd yn y dyfodol agos mewn cyfnod o gynni economaidd, ar adeg o Ryfel Oer rhwng Tseina a’r Gorllewin. Mae na alw mawr am filwyr i wrthsefyll nerth y Dwyrain,  gyda’r weinyddiaeth amddiffyn yn gwario’n hael ar beiriannau dynol.

Wrthi’n datblygu byddin o feirw byw mewn byncer tanddaearol y mae’r athrylith golygus Vincent (Toby Stephens), sydd am achub bywyd ei ferch fach Mary. Mae hi’n dioddef yn wael o’r cyflwr dinistriol Rett Syndrome, sy’n dryllio’r ymennydd yn rhacs. Pan ddaw cynorthwy-ydd newydd i’r adwy, gwireddir gobeithion Vincent dros dro, wrth i Ava (Caity Lotz) gynnig peiriant â chydwybod dynol.

Ond mae peiriant o’r fath, sy’n gwrthod lladd, yn da i ddim i’r weinyddiaeth, a caiff Ava ei dienyddio er lles y rhaglen ryfel. Dan bwysau i brofi’i werth, ac i achub ei ferch, rhaid i Vincent droi Ava yn beiriant byw dros nos.

Ond beth yw ystyr bod yn ddynol, ac onid chwarae â thân yw annog llu o filwyr deallus i faes y gad? Dyna’r cwestiynau athronyddol sy’n sail i The Machine, sy’n anesmwytho’r gwyliwr ymhellach.

Serch cyllideb cymharol fechan – a rannol-ariannwyd gan Lywodraeth Cymru – mae na sglein arbennig yn perthyn i The Machine. O’r credydau agoriadol , sy’n dwyn delweddau swrealaidd H.R. Geiger i gôf,  ynghyd â sgript ddeallus sy’n tyrchu i foesoleg amwys y maes , mae The Machine yn cynnig ffilm iasoer go aeddfed ac  amserol –  a sylwebaeth grafog ar weithgareddau’r weinyddiaeth amddiffyn yma yng Nghymru.

Serch elfen ffantasïol y ffilm ddystopaidd hon, mae popeth ynddi wedi’i gwreiddio mewn relaeath, o ddatblygiadau technegol ym maes rhyfel i’r cysylltiad cyfoes â’r ‘age of austerity’, wrth i ddiweithdra cynyddol arwain at alw am ragor o filwyr i faes y gad.

Ceir cymariaethau anochel gyda rhai o glasuron gwyddonias y 1980au – Bladerunner, a chyfres The Terminator yn eu plith – ac mae’r gerddoriaeth electro synthetig, soffistigedig (gan y Cymro  Cymraeg Tom Raybould, a gipiodd wobr BAFTA Cymru) yn dyrchafu’r ffilm i ddosbarth uwch na’r disgwyl,  ac er yn adleisio gwaith Vangelis a Brad Fiedel, mae’n perchnogi’i hunaniaeth gerddorol ei hun.

Y mae’r actio hefyd o ansawdd, gyda’r actor theatr Toby Stephens yn denu’n cydymdeimlad trwyddi draw, tra fo Caity Lotz (Mad Men)yn darbwyllo’n llwyr fel seiborg secsi.

Yr hyn sy’n syrthio’n gwbl fflat yw’r rhamant rhwng dyn a pheiriant, gyda diweddglo go gawslyd – i gyd-fynd â machlud haul Bro Ogwr- i blesio’r geeks yn fwy na neb.

Mae The Machine i’w weld yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter Caerdydd rhwng Mawrth 21ain – 27ain, 2014. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Machine (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Benny and Jolene (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s