Adolygiad Ffilm: Captain America The Winter Soldier (12)

Captain America The Winter Soldier

Y Sêr: Chris Evans, Hayley Atwell, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Samuel L. Jackson

Y Cyfarwyddo: Anthony Russo a Joe Russo

Y Sgrifennu: Christopher Markus a Stephen McFeely

Hyd; 136 mun

Byddaf yn adolygu Captain America The Winter Soldier ar raglen Prynhawn Da ar S4C  ar ddydd Iau, Mawrth 27ain, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Mae’n bum mlynedd bellach ers i gwmni comics Marvel ail-gyflwyno’r Avengers i fyd ffilm. Dilynwyd Iron Man (2008) a’r Incredible Hulk (2008) gan Thor (2010) a Captain America (2011), gan esgor ar ddilyniannau di-rifedi, a mash-up Marvel’s Avengers Assemble (2012).

Gyda phob un ffilm yn cynnwys cyfeiriadau lu at aelodau eraill o’u bydysawd, cafwyd gloddest fawr i’r comic-book geeks, a newydd-ddyfodwyr di-glem.

Fel un sy’n aelod anrhydeddus o’r ail ddosbarth hwnnw – a gwyryf i fawredd sêr Marvel – ceir elfennau o’r gyfres rwy’n mwynhau yn fawr; yr hiwmor gwybodus yn bennaf.

Dychwelir eleni at stori Captain America (neu Steve Rogers i’w ddiweddar fam), sef cyn-filwr o gyfnod yr Ail Ryfel Byd. Fe frwydrodd yn ddewr yn erbyn llu o Natsîaid, a’u hadain wyddonol HYDRA.

Datgelwyd ei gefndir yn 2011 a’r modd y trodd y dyn yn uwch-arwr. Fe’i chwistrellwyd â hylif roddodd iddo gryfder (cymharol) gredadwy a’i allu i redeg yn gyflym.

Ar ddiwedd y ffilm gyntaf, deffrodd yn ein cyfnod ni, cyn cael ei gyflwyno i asiantaeth SHIELD. Ymhelaethir ar ei berthynas â’r asiantaeth gudd honno yn nilyniant 2014.

Yn wahanol i ffilmiau eraill Marvel, nid bodau arallfydol yw’r bygythiad mawr- a diolch byth am hynny. Yn hytrach, denir ein sylw at y gelyn ‘oddi fewn’ yn llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Mae’r ffilm yn groesbeilliad o flocbyster mawr a conspiracy thriller o’r Saithdegau. Mae’r ffilm wedi’i gosod yn Washington D.C. ac ymysg ei sêr y mae Robert Redford. O gofio’i ymrwymiad yntau i ddatgelu’r gwir mewn cyfres o glasuron fel Three Days of the Condor ac All The President’s Men, mae’n ddifyr tro ’ma i weld Steve Rogers ei hun yn archwilio ystyr enw Captain America.

Yn gymorth iddo ef y mae’r cynghreiriaid cadarn Nick Fury (Samuel L Jackson), Black Widow (Scarlett Johanson) a The Falcon (Anthony Mackie); ganddynt hwy ceir llwyth o sass a brwydro kick-ass, sy’n cadw’r momentwm i fynd.

Ond yn syrthio’n gwbl fflat y mae’r “gelyn” honedig, ‘The Winter Soldier’ ei hun. Mae’r Emo unfraich swrth a mud yn mogi’r ffilm yn llwyr.

Mae’r seren Chris Evans yn ddigon deniadol, pan gaiff y cyfle i adweithio ag eraill. Serch holl dwrw’i darian, mae ar ei orau yn adlewyrchu ar ei fywyd bisâr fel pishyn naw deg pum mlwydd oed. Sefydlir cyfeillgarwch credadwy rhyngtho ef a Black Widow, sy’n galw am ddilyniant yn ei henw hi.

Fel yn achos pob ffilm fawr am uwch-arwyr o fri, ceir gormod o lawer o ladd. Ond yr hyn sy’n gwneud y ffilm yn un werth ei gweld yw ei hagwedd at greisis gyfoes go-iawn.

Fel yn achos The Machine, ceir sylwebaeth grafog ar bolisîau amddiffyn llywodraethau mawr y byd. Mae’n wych clywed Steve yn gwrthod cydfynd â chyfundrefn sy’n seiliedig ar gelwydd.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s