Adolygiad Ffilm: Noah (12)

Noah

Y Sêr: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Emma Watson a Ray Winstone

Y Cyfarwyddo: Darren Aronofsky

Y Sgrifennu: Darren Aronofsky ac Ari Handel

Hyd: 138mun

Adolygais Noah ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, y 4ydd o Ebrill 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Nol ym Mhumdegau’r ganrif ddiwethaf, roedd fy nhaid, y prifardd W.D. Williams yn brifathro ar Ysgol Gynradd y Bermo. Tra yno bu’n gyfrifol am lunio’r gân boblogaidd i blant – I mewn i’r arch â nhw .

Fe’m trawyd gan linell o bennill gynta’r gân tra’n gwylio ffilm newydd Noah. Ni welsoch chi ‘rioed y fath halibalw’,  a gwir bob gair yw hynny.

Mae gwylio Noah yn gyfuniad o gwefr a siom – mae mhell o fod yn ffilm berffaith. Ond rhaid cyfadde i mi fwynhau y sbloets – a gweld Russell Crowe yn première Caerdydd!

Dyw’r ffilm ddim yn debygol o blesio pawb – wedi’r cyfan, mae’n seiliedig ar stori o’r Hen Destament. Ond ag ystyried mai ffilm wedi’i hysbrydoli gan y Beibl yw hon, mae’n rhyfeddol o anghrefyddol.

Fe’i disgrifiwyd yn wir fel epig ecolegol, ac archwiliad o psychosis ffydd. Mae hi eisioes wedi esgor ar drafodaeth fawr, ac yn hynny o beth mae’n werth ei gweld.

Rhaid cofio yn gyntaf mai amlinelliad bras o stori Noa a geir yn llyfr Genesis; ceir cyfeiriad at gewri a dyn dros naw can mlwydd oed, ynghyd â’r enfys a’r golomen wen. Man cychwyn yn unig yw hynny i’r ffilm, sy’n glynnu i fyd ffantasi pur.

Fe’i rhannol-osodwyd mewn cyfnod cyn-hanesyddol ,  a ‘dyfodol’ ddystopaidd dros ben. Yn dilyn Cwymp Dyn ’rol gadael Gardd Eden, dilynodd meibion Adda ac Efa lwybrau pur wahanol.

Rheibiwyd y byd gan deulu Cain, a disbyddwyd ei ffynhonellau naturiol. Parchu’r fam ddaear wnaeth wyrion Seth; Methuselah a Noah yn eu plith.

Ymunwn â Noah (Russell Crowe) a’i deulu o lysieuwyr tra’n brywdro i oroesi. Mae’n dioddef hunllefau, a rhithweledigaethau, ac yn clywed llais y ‘creawdwr’. Er na chlywn ni ei gyfarwyddiadau ef, mae nhw’n glir i’n arwr Noah : rhaid adeiladu arch i’r holl anifeiliaid cyn ddaw y dilyw mawr.

Ceir cymorth annisgwyl gan gewri o gerrig – angylion a esgymunwyd i’r ddaear. Ond pan ddaw’r Brenin Tubal-cain (Ray Winstone) i glywed am hyn, rhaid rhyfela er mwyn achub ei hun.

Caiff Noah ei bortreadu fel eithafwr pur, ac arweinydd cwlt honco bost. Credai fod rhaid achub dyn oddi wrth ei hun ac ail-ddechrau â llechen lan.

Wedi chwarae Kal-El yn Man of Steel, Robin Hood a Maximus yn Gladiator, daw’r Awstraliad Russell Crowe a llwyth gravitas i ran eithafol Noah. Datgela’r dyn tu fewn i’r gwallgofddyn, a caiff gymorth gan Jennifer Connelly fel ei wraig. Cyniga Anthony Hopkins ysgafnder annisgwyl – ac acen Gymreig – fel Methuselah ei Daid, y dewin doeth.

Man gwan y ffilm yw ‘r tensiwn a geir rhwng teyrngarwch i’r stori wreiddiol a’r ysfa i greu o’r newydd. A does dim digon o angst ymysg meibion Noah i gyfiawnhau teen-romance ag Emma Watson.

Uchafbwynt y ffilm yw’r effeithiau arbennig, a’r llu o anifeiliaid. Gwneir defnydd trawiadol o ffotograffiaeth time-lapse, sy’n fotiff cyfarwydd i’r cyfarwyddwr.

Prif ddiddordeb Darren Aronofsky yn ei ffilmiau blaenorol – Black Swan a Requiem For A  Dream yn eu plith – yw archwilio cymeriadau obsesiynol. Mae Noah yn esblygiad naturiol o hynny ac yn gwneud synnwyr yn ei fyd ei hun.

Os ewch chi i’w gweld, peidiwch disgywl epig beiblaidd yn nhraddodiad The Ten Commandments ; mae’r weledigaeth yn un hollol wahanol. Ar adegau, mae’n taro dyn fel cyfuniad annisgwyl o Mad Max a Snakes on a Plane.

Un peth sydd yn sicr, wnewch chi ddim gadael eich sedd yn chwibanu ‘ribidi res’.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Noah (12)

  1. Dywedodd Linda Brown :

    Edrych ymlaen I weld y ffilm Noa ‘ma!!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s