Adolygiad Ffilm: The Raid 2 (18)

The Raid 2

Y Sêr: Iko Uwais, Arifin Putra, Tio Pakusodewo, Ken’ichi Endo, Alex Abbad, Yayn Ruhian,

Y Cyfarwyddo: Gareth Evans

Y Sgrifennu: Gareth Evans

Hyd: 150mun

Byddaf yn adolygu The Raid 2 ar raglen Sam ar y Sgrin ar S4C am 9.30pm ar nos Wener, Ebrill 11eg, 2014.

Creodd Cymro o Hirwaun argraff enfawr yn y sinema wrth ail-ddiffinio’r martial-art movie yn 2012. Llwyddodd ffilm Gareth Evans i gynhyrfu cynulleidfaoedd ledled y byd, gan  wneud elw  rhyngwladol o $15 miliwn.

Mae cynhyrchwyr Hollywood wrthi’n datblygu fersiwn Americanaidd o The Raid: Redemption , gyda’r brodyr Chris a Liam Hemsworth wrth y llyw, yn ôl y son.  Ond aros yn Jakarta wnaeth y cyfarwyddwr gwreiddiol, i greu dilyniant gwell byth.

Osgowch y ffilm yn llwyr os ydych o anian go fregus; ond os ydych chi’n gaeth i gyffro, ewch yn llu. Bron iawn i mi dorri record wrth wylio The Raid 2 wrth ddal fy anadl am ddwyawr a hanner.

Mae’r stori wedi’i gosod ddwyawr yn unig wedi diweddglo The Raid, pan lwyddodd yr heddwas Rama (Iko Uwais) i drechu dihirod mwyaf Jakarta. Bryd hynny, bu’n rhaid esgyn deg llawr ar hugain o ddrygioni  i drechu gwehilion baw isa’r domen. Tro ma, gangsters slic – yr yakuza o Siapan yn eu plith – a’u noddwyr gwleidyddol, sydd angen eu difa am byth.

Dan bwysau gan reolwr ei uned heddlu cudd, rhaid i Rama droi’n ddihiryn er mwyn glanio yn y carchar, i gyfarwyddo â’r isfyd treisgar. Tra yno, rhaid ennill ymddiriedaeth mab penteulu pwdwr – ac achub ei fywyd mewn ffrae.

Gyda chyllideb o $4.5miliwn, bedair gwaith yn fwy na’r ffilm wreiddiol, gwneir defnydd helaeth o ddinas Jakarta. Mewn un olygfa eofn, ceir car-chase o fri, sy’n trechu pob ymgais sinematig a’i rhagflaenodd.

Tra cafodd y ffilm gyntaf ei marchnata fe ‘Die Hard Indonesia’, gyda’r pwyslais ar stynts ar draul sgwrs, mae The Raid 2 yn cynnig trwch o ddrama lawn twyll, ynghyd â golygfeydd o gynnwrf di-ri. Yn hynny o beth, mae’n dwyn fflm fel The Departed (Leonardo DiCaprio) i gof, oedd yn seiliedig ar Infernal Affairs o Hong Kong.

Cyfatebir cynllunio craff y stori â golygu tan gamp, sy’n gafael yn gadarn y gwyliwr, gan wrthod gadael fynd – tan yr eiliad olaf un.

Yn dychwelyd i’w ran fel yr heddwas cudd, y mae un o bencampwyr crefft ymladd  Pencak Silat y byd, Iko Uwais. Yn ymuno ag ef y mae cast eang o actorion, a llu o elynion milain. Yn eu plith mae par peryglus Hammer-Girl a Baseball Boy, ynghyd a choblyn o Machete Man.

Dyw’r enwau cartwnaidd ddim cweit yn cyfleu arbenigedd y tri wrth eu gwaith. Os oedd trais y ffilm gyntaf yn ddigon i droi’ch stumog, efallai mai gwell fyddai hepgor The Raid 2. Mae’r dilyniant yn para awr yn hirach na The Raid; mae’n fwy dyfeisgar, mewn amryw o ffyrdd. Ond serch y brwydro barbaraidd a’r saethu di-ri, ceir eiliadau o harddwch pur.

Mae hynny’n deillio’n bennaf o’r grefft ymladd Pancek Silat, y mae Iko Uwais yn feistr arni.  Ar adegau, bydd yn gafael mewn dagr neu bren, ond ar y cyfan mae e’n hollol waglaw.Yn ystod hanner awr olaf hypnotig y ffilm , ceir cyfres o ornestau gwefreiddiol.

Wedi dwyawr di-dostur, a di-droi’n ôl, dyma galon ffilm Gareth Evans. Wrth blethu celfyddyd cyfarwyddo a choreograffi cain, mae The Raid 2 yn saethu’r Cymro yn syth i stratosffer y sinema.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s