Adolygiad Ffilm: The Amazing Spiderman 2 (12)

The Amazing Spiderman 2

Y Sêr: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan Paul Giamatti, Sally Field, Denis Lehane

Y Cyfarwyddo: Marc Webb

Y Sgrifennu: Sgript Alex Kurtzman, Roberto Orci a Jeff Pinker, yn seiliedig ar gomics Stan Lee a Steve Ditko

Hyd: 142 mun

Adolygais The Amazing Spiderman 2 ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Ebrill 17eg, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Wedi ailwampiad teilwng yn 2012, mae dilyniant The Amazing Spiderman yn siom fawr. Does dim gafael na gwefr yn perthyn i’r ffilm, sy’n dioddef o franchise fatigue.

Wedi cyfres o ffilmiau mawrion, mae cwmni Marvel yn syrthio’n fflat gyda slywen o ffilm heb ddim sbarc. Mae’n cymharu’n bur wael gyda Spiderman 2, a lwyddodd union ddegawd yn ôl.

Mae’r stori’n parhau yng nghwmni’r actor Andrew Garfield, sy’n portreadu Peter Parker/ Spiderman. Ag yntau newydd raddio, mae’i ben yn ei blu, yn rhwyg rhwng gwarchod ei gariad ac achub y byd. Mae’n dal i alaru am ddiflaniad ei rieni, a’r cysylltiad â chorfforaeth Oscorp.

Mae’r cwmni’n gysgod parhaol dros fywyd Peter Parker; yn y fan honno cafodd ei frathu gan gorryn mewn lab, a lle cafodd wared â The Lizard (Rhys Ifans) er lles dynol ryw. Yno eleni, rhaid wynebu dau nemesis newydd; stelciwr seicotig o’r enw Electro (Jamie Foxx) a Harry (Dane DeHaan), ei ffrind bore oes.

Mae’r stori’n chwerthinllyd ac yn arwynebol tost, a does dim cyfle i gydymdeimlo â neb. Ni chawn eglurhad digonol paham fod Electro am ei waed, na chwaith paham fod Harry mor ddig gydag ef.

Mae’r golygfeydd ‘antur’ yn ddiflas o ailadroddus, fel yn achos y rhamant rwystredig â Gwen (Emma Stone). Does dim gronnyn o waw ffactor yn perthyn i’r ffilm hon – osgowch, er eich lles eich hun.

Sgôr Terfynol*:

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Amazing Spiderman 2 (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: San Andreas (12) – gyda Ioan Gruffudd | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s