Adolygiad Ffilm: I’r Bur Hoff Bau

I'r Bur Hoff Bau

Y Sêr: Osian Williams, Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Aled Hughes, Llyr Pari a Llyr Gwyn Lewis

Y. Cyfarwyddo: Nico Dafydd

Y Stori: Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Nico Dafydd a Llio Non

Hyd: 90mun

Adolygais I’r Bür Hoff Bau ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar ddydd Sul Ebrill 20fed, 2014. Cliciwch yma i wrando eto.

Ro’n i’n wên o glust i glust wrth fwynhau I’r Bür Hoff Bau – cynhyrchiad Cymraeg gan Almaenwr annelwig. Ffrwyth dychymyg yw’r ffilm gan supergroup o fri, yn cynnwys aelodau Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog ac Eitha Tal Ffranco.

Anghofiwch realaeth yr SRG cyfoes ac ymdoddwch dros dro i’r gorffennol – yr holl ffordd ‘nol i haf hirfelyn tesog 1974.

Bryd hynny – yn ôl y son – dau geffyl oedd yn y ras am sylw cwmni Recordiau Arwydd.

Roedd Saron yn ddeuawd dymunol o Ddyfed, llawn perlau pop peraidd, poblogaidd. Gryn dipyn yn llai adnabyddus na nhw oedd y prosiect prog astrus Bür Hoff Bau.

Tra chwaraewyd y trac tri munud perffaith ‘O Saron i Saron’ hyd syrffed, diflannodd y grwp electronig astrus i ebargofiant – heb gyffwrdd Siart Cytgord Y Cymro.

Yn ddiweddar, fodd bynnag, darganfuwyd trysorfa goll, gan label recordiau Klep Dim Trep: deunydd archif o’r unig sesiwn recordio erioed, sef cynnwys cynhyrchiad I’r Bür Hoff Bau.

Mae’n ffilm hollol hurt, ond hwyliog dros ben, sy’n hardd a hypnotig mewn mannau. Ceir adlais o weithiau gan Wes Anderson, sy’n bensaer ar fyd o fanylion bychain.

Y stori yn syml yw sesiwn recordio mewn bwthyn yn Nyffryn Maentwrog. Fe gawn ni gwmni pump cerddor – y Dunkel ddyfeisgar, Öscil athronyddol, y Toplog mud ac obsesiynol, ynghyd â’r ddau gyd-ddibynnol Hepgor a Wolf – a’u pen bach o reolwr/peiriannydd.

Er yn dipyn o Brian Epstein yn ei feddwl ei hun, does gan y cyn-blymiwr ‘Ned’ Tapia (Llyr Gwyn Lewis) ddim gronnyn o ysfa i arloesi ym myd cerddoriaeth pop. Does gan y grŵp, fodd bynnag, ddim math o ddiddordeb mewn melodi a middle-eight.

Canlyniad hyn oll yw sit-com swreal, sy’n ddoniol a deifiol dros ben. Cyfosodir y tyndra rhwng y diwylliant Cymraeg a cherddoriaeth arbrofol y cyfnod. Mae’r sefyllfa’n gredadwy, o gofio cyfraniad cefn gwlad Cymru i weithiau gan Queen a Led Zep.

Mae’n gwestiwn gen i faint o ddylanwad gafodd Cymru ar grŵp electronig cynnar fel Kraftwerk. Ond mae’n ddifyr cyfosod yr arbrofi avant garde â siwmperi sy’n hyrwyddo Shir Benfro.

Ceir haenau di-ri o elfennau gweledol, a blethir i athroniaeth y ffilm. O’r siwmperi bondigrybwyll – Wdig, Slebech a Plwmp – hyd at gyfrol am Y Crëyr Glas.

Mae’r pum cerddor ifanc yn ymdoddi i’w rhannau, ond rhaid canmol bardd Preswyl BBC Radio Cymru, Llyr Gwyn Lewis, am esgor ar instant-classic.

Mae’r Ned Tapia niwsanslyd yn daearu’r ffug-ffilm gan ddwyn Mr Picton ac Ifas y Tryc i gof – er yn weledol, rhaid dweud, mae’n debycach i groesbeilliad o R Williams Parry a ‘Granville’ o Open All Hours.

O gofio mai ffilm am greu albwm yw hon, y mae’r sain yn serennu’n ogystal. Chwareir yn gyson â thema’r awen oriog, mewn coedwig, garej a bync-bed. Archwilir, yn ogystal â’r ffin denau honno rhwng obsesiwn creadigol a ffwlbri pur.

Yn y bôn, mae’n gynhyrchiad chwareus, ag iddo apêl i gerddorion ac artistiaid o bob math, a brechdenir y ffilm gan ddwy anthem fawreddog – Hummelsong a Swing – sy’n dyrchafu ffug-ffilm ffuantus i meta-musical, a honno’n un werth ei gweld.

Mae I’r Bür Hoff Bau i’w gweld yn Y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ar nos Lun, Mai 14eg am 7pm.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: I’r Bur Hoff Bau

 1. Dywedodd teleriglynjones :

  Reblogged this on Juxtapozed and commented:
  Bur Hoff Bau recently came to Cardiff- a mock-umentary about a mysterious German band from the 1970’s making a Welsh language album in the mountains of North Wales.
  I’m hoping there will be another chance to see the film and the performance over the Summer and I will keep you updated if I come across any.
  Meanwhile, you can buy the album on CD or Vinyl here: http://www.klepdimtrep.com/siop/burhoffbau/ir

  Lowri Haf Cooke has reviewed the film…take a look here.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s